Jézus, a megígért király

Dávid életében a nagy győzelmek keverednek a személyes bukásokkal, az újra és újra megjelenő politikai bizonytalansággal és katonai fenyegetettséggel, valamint fiának, Absolonnak a lázadásával.

Saul megtérése

Saul megtérése

Saul megtérése sok igazságot tanít arról, hogyan mehetnek az emberek Istenhez, és mit jelent Istenért élni.

Nincsen üdvösség senki másban

Nincsen üdvösség senki másban

Isten ma úgy akarja megmutatni dicsőségét, hogy megmenti a bűnösöket. Az egész Biblia az első lapjától az utolsóig egyetlen történetről beszél: Isten meg akarja menteni a bűnösöket a bűnükből.

A dicsőítők és Jézus

Mit lehet Róla írni? Könyvek és beszédek ezrei próbáltak valamennyit közölni - az ő személye azonban annyiban több, mint a leírtak vagy elmondottak, hogy bárki találkozhat vele, és nagyon mély kapcsolatot alakíthat ki vele.

Jézus és a Szentlélek

A Biblia nem használja a Szentháromság kifejezést, de lehetetlen megérteni a Biblia tanítását ennek a valóságnak az elfogadása nélkül.

A dicsőítők és Isten

A dicsőítők és Isten

A dicsőítésnél kiemelten fontos, hogy az személyes legyen, Istennek illetve Jézusnak szóljon, ők legyenek a középpontban. Kimeríthetetlen téma a velük való kapcsolat, most csak néhány gyakorlati szempontot fogalmazunk meg Istennel kapcsolatban.

Az Úr napja

Az Úr napja

Malakiás próféta könyve az Ószövetséget némiképp rejtélyes üzenettel zárja.

Isten igazsága - Rómaiakhoz írt levél

Isten igazsága

Pál a rómaiakhoz írt levél első fejezeteiben kifejti, hogy mindenki bűnös, akármilyen erkölcsösnek tartja is magát, vagy akármilyen kapcsolat fűzi őt Isten dolgaihoz.

Krisztus “én vagyok” kijelentései

János evangéliumának a meghatározó sajátossága Jézus hét „én vagyok” kijelentése. Ezek a kinyilatkoztatások arról szólnak, hogy Jézus az a megígért Messiás, a Felkent, akire Izráel évszázadok óta várt.

Az újjászületés

Krisztus követői újjászületnek – nem valamiféle földi ország polgáraiként, hanem mint keresztények, akik megszülettek Krisztussal, és beleszülettek az ő országába.

Isten igéje

Isten a teremtés kezdetétől fogva kijelentett szaván keresztül ismertette meg magát az emberekkel.

Legyőzhetetlenül

Az emberek romlott világban élnek, így nagyon is jól ismerik a vereséget.

A feltámadás ereje

A hívő legvégső reménye a feltámadás – amikor Isten megteszi velünk és az egész teremtéssel azt, amit Jézussal tett húsvétkor.

A vigasztaló

A tanítványok, mint sok hívő a történelem során, nem értették, mit ígért Jézus; kétségkívül jobban szerették volna, ha Jézus marad ott velük.

Keresztre feszítés

Keresztre feszítés

Jézus, aki teljes mértékben ártatlan volt minden bűn és törvényszegés tekintetében, a világ legborzalmasabb és legszégyenteljesebb büntetését szenvedte el.

Az élet reménysége

A János evangéliumában szereplő csodák közül az egyik legdrámaibb az, amikor Jézus feltámasztja Lázárt.

Jézus és a szegények

Jézus szavai és tettei által isteni egyensúlyt mutatott be – odafigyelt azokra, akik testi szükségektől szenvedtek, ám sosem feledkezett meg a lelki szükségletek elsőbbségéről.

Aki erősebb

Amikor Keresztelő János prédikálni kezdett a pusztában, özönlöttek hozzá az emberek. Bemerítette azokat, akik megvallották bűneiket, a kegyes vallási vezetőket pedig megdorgálta elbizakodottságukért (Mt 3,7–10).

Jézus és a pokol

Jézus többet tanított a pokolról, mint a mennyről. A szegény Lázárról szóló példázatával feledhetetlen képet tárt elénk a jelenlegi és az eljövendő életről.