Malakiás először biztatja hallgatóságát, hogy ébredjenek föl a lelki fásultságból, és térjenek vissza Istenhez. Azután a nép egy igaz maradékáról szól, amely ragaszkodik Istenhez, és féli az ő nevét. Ezeknek az igazaknak Isten megígéri, hogy gyógyulást ad; örvendezni fognak, és „úgy ugrándoz[nak], mint a hizlalóból kikerült borjak” (Mal 4,2). A hűtleneket pedig utoléri Isten közelgő ítélete (4,1.3).

Malakiás azt mondja, hogy mielőtt ez a nap elérkezik, visszatér Illés próféta. (Illés történetét az 1Kir 17. fejezetétől a 2Kir 2. fejezetéig terjedő részben olvashatjuk.) Izráel történetének egy borzalmas időszakában Illés hűséges maradt az Úrhoz, bűnbánatra és megtérésre hívta a népet. Malakiás azt mondja, hogy Illés újra eljön. Háromféle közkeletű értelmezése van ennek a próféciának.

Az Úr napja

Egyrészt az evangélisták Keresztelő Jánossal azonosítják ezt az Illést (Mt 11,14; 17,10–12; Mk 9,11–13; Lk 1,17). Illés és János sok tekintetben hasonló. Közös vonás többek között a megtérésre hívó üzenetük, aszketikus életmódjuk és az is, hogy kortársaik részéről elutasítással szembesültek.

Másrészt Jézussal együtt két különös jelentőségű ószövetségi alak jelenik meg a megdicsőülés hegyén: Mózes és Illés (Mt 17,1–8). Jézus kortársai kifejezetten várták Illés megjelenését, hogy ő lesz Isten országának az előhírnöke és megalapozója. A megdicsőülés radikálisan fejezte ki azt, hogy Jézus Isten Fia, aki azért jött, hogy beteljesítse mindazt, amit Malakiás ebben a szakaszban leír.

Harmadrészt pedig némelyek szerint egy Illés-szerű alak érkezése fogja megelőzni Jézus második eljövetelét. Ez a személy – Illéshez hasonlóan – tüzet kér a mennyből, és elhozza Isten ítéletét azokra, akik visszautasítják az evangélium üzenetét (Jel 11,3–6).

A próféta záró üzenete Isten jellemének azt a két fő vonását mutatja be, amelyet az Ószövetségben mindvégig láthatunk. Isten egyfelől az ítélet Istene. Átkot hoz azokra, akik bűnben élnek, és bűneikben halnak meg, akik nem hajlandók megtérni hozzá bűnbánattal és hittel. Másfelől ő az irgalom Istene is. Jézus kereszten elvégzett műve révén minden embernek lehetősége nyílt arra, hogy keresse és megtalálja az Urat – még mielőtt túl késő lenne.

És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

MALAKIÁS 4,6