Négy állat a tengerből

Dániel rámutat, hogy a világ leghatalmasabb birodalmai sem vetekedhetnek a világmindenség mindenható Királyával. Minden e világi hatalom összeomlik egyszer.

A következmények

Hiába igyekezett Jeremiás mindenféle módon figyelmeztetni a népet, végül mégis bekövetkezett, amit Isten előre megmondott, és amiről az egész könyv végig szól: Jeruzsálem elesett.

Jézus követése

Isten világosan megmondta, hogyan kell a népnek követnie őt az ígéret földjére vezető pusztai vándorlás során. Nem kellett találgatniuk, hogy mi Isten szándéka, hol táborozzanak, és mikor induljanak tovább.

Jézus királyként érkezik Jeruzsálembe

Jézus királyként érkezik Jeruzsálembe

Az, hogy Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe az összegyűlt sokaság üdvrivalgása és dicsőítése közepette, betöltötte a Király voltára vonatkozó ószövetségi próféciákat.

Új szövetség

A Jeremiás 31,31–34 versekben a próféta arról az új szövetségről ír, amelyet később a Messiás hozott el.

7 ok, hogy Istennel kezdd a napodat

A legtöbben minden reggel ahogy kikászálódunk az ágyból rögtön belevetjük magunkat az előttünk álló napi rutinba és feladatokba. Néha talán nem is gondolunk sokat arra, hogyan is kezdjük a napunkat. Keresztényként azonban nagyon fontos annak a szokásnak a kialakítása, hogy Istennel indítsuk a reggelünket.

Egy megtört szív

Noha Absolon föllázadt Dávid ellen, ő mégis gyászolta fia halálát.

Isten népének biztos státusa

A hívőknek nem kell többé félelemben élniük, attól tartva, hogy méltatlanná válnak Isten ígéreteire, hiszen Isten nem fogja elvetni azokat, akik Jézusban az ő népévé lettek.

Isten a fazekas

Isten a fazekas és az agyag példájával állította párhuzamba saját hatalmát és mindenhatóságát, valamint rámutatott, hogy milyen hiábavaló az ember makacssága.

Az egész élet szent

Az egész életnek kell szentté válnia, és ebben nem számít, hogy az ember éppen hol van.

A két lehetőség

Isten Salamonhoz intézett intése ugyan Izráel életének, nemzetté formálódásának egy kritikus pontján érkezett, ám nem példa nélküli.

Összetört szívvel

Jeremiás teljesen összetört, látva, hogy mennyire megromlott a kapcsolat Isten és népe között. Isten ítéletet hirdetett, és elindította a pusztuláshoz, illetve a fogsághoz vezető folyamatokat.

Mindenkit magához vonz

Amikor az élet nehéz, akkor az embernek szüksége van valamire, ami emlékezteti őt arra, hogy Isten azon van, hogy a világot kigyógyítsa a bűnből és következményeiből.

Az élet kenyere

Illés azon tettei, amelyekről az 1Királyok 17. fejezetben olvasunk, Isten hatalmát demonstrálják: a bűn és a halál tragikus hatásai ellenére meg képes tartani az embert.

Bűnbocsánat

Ahogyan egykor Izráelnek, úgy a Krisztusban hívőknek is fölkínálja a lehetőséget arra, hogy elinduljanak a megszentelődés útján, vagyis a bűnbocsánaton kívül áldást és gyógyulást is kínál.

Prófétai figyelmeztetés

Jósáfát, Júda jó királya és Aháb, Izráel gonosz királya megegyeztek, hogy együtt harcolnak Arám királya ellen, és visszafoglalják tőle Rámót-Gileádot.

Kiálts hozzám

Nehéz és próbákkal teli időkben Isten azt akarja, hogy népe hozzá forduljon, és ő segíthessen nekik.

A csodák nem mindenhatók

Jézus csodái és feltámadása Istennek a sír feletti hatalmát, illetve az elveszettek és szenvedők iránti szeretetét fejezik ki.

Élő víz forrása

A Jer 2,13 verse szerint Isten népe bűneinek a gyökere az, hogy elhagyták őt, „az élő vizek forrását, hogy víztárolókat ássanak maguknak”.

A nagyság hamis képzete

Júda – Amacjá király uralma alatt – hűségesebben követte Istent, mint ugyanebben az időben – Jóás király alatt – Izráel.

Eggyel a legkisebbek közül

Jeremiás 22. fejezetének az első öt verse azt írja le, hogy Isten milyennek szeretné látni Cidkijjá királyt és népét: hogyan engedelmeskedhetnek neki, illetve ha engedelmeskednének, abból mi következne.

Itt a szabadulás!

Isten népe számára elhozott üdvösségéről mindenkinek örömmel hírt kell adnia, és a népnek is örvendező éneklésben kell kitörnie.

Tüneti kezelés

Jézus soha nem kisebbítette a bűn okozta élet-halál krízis súlyosságát. Világosan beszélt arról, hogy az embernek személyes megtérésre van szüksége.

Férjed a te alkotód

Az egyik legszebb kép, amely az Isten és az ő népe közötti kapcsolatot mutatja be, a házasságé.

Minden nép dicsérje az Urat!

A 117-ik a legrövidebb zsoltár. De rövidségéből nem következik, hogy ne volna jelentősége. A zsoltáros a föld minden nemzetét arra hívja, hogy dicsérje a népek Urát!

Igaz Megváltónk

Jeremiás 23. fejezetének első néhány verse az Úr azon panaszát írja le, hogy a királyok mennyire nem törődtek a néppel.

Krisztus, a megígért próféta

Jézus bebizonyította, hogy ő ez az előre megjövendölt próféta, aki Mózes tisztségeit viseli, és aki beteljesíti Izráelnek az Ószövetségben megfogalmazott várakozásait.

Megszépülhet a Karácsony

Eljött közénk a Remény, és ettől lesz szép minden nap. Karácsonykor van, aki jászol helyett gyászol, a csendes helyett rémséges éjet él meg.

Ígéret a szelídeknek

A történelem tele van olyan példákkal, hogy a gonosz emberek jól élnek, az igaz és Istent szerető emberek pedig ok nélkül szenvednek.

Jézus ad megnyugvást lelkünknek

A 131. zsoltár az egyik legrövidebb a Bibliában. Egyszerű, és könnyen érthető az üzenete: Isten követői lelkének megnyugvást ad.

Az átkozott ember

Isten tudta, hogy népe lázadni fog törvényei ellen, és hogy az emberek egymás életére törnek majd, éppen úgy, mint egykor Kain Ábel életére.

A pártütés

Isten Ezékielt és Jézust is azért küldte, hogy a lázadó néphez szóljanak.

Menedékünk

A 142. zsoltár címe szerint Dávid ezt akkor írta, amikor egy barlangban rejtőzött – azért, mert Saul az életére tört. Ebben a szorult helyzetben az Úrnál keresett menedéket.

Légy mindhalálig

Ha egy légy berepül a nyitott ablakon, elkezd összevissza cikázni, és előbb vagy utóbb kirepül onnan. A darázs viszont ebből a szempontból sokkal ostobább. Képes hosszú időn át ugyanannál a csukott ablaknál próbálkozni – persze sikertelenül. A légynek ezt a mentalitását érdemes nekünk is elsajátítanunk.

Egy új kezdet

Ha valaki elfogadja az ő megváltásának az ingyen ajándékát, akkor neki szól a jó hír, hogy örökre eltörölte szégyenüket.

Június 1: Chris Tomlin a miskolci Ez az a nap!-on!