Miért jár a dicsőítés énekléssel?

Ha voltál már valaha istentiszteleten, észrevehetted, hogy ez a két dolog mindig jelen van: valamilyen prédikáció és valamilyen éneklés. A prédikáció logikusnak tűnik, de miért az éneklés?

Jézus: Tökéletes helyreállítónk – 1Krónikák

Mintegy száz évvel azután, hogy Isten népe hazatérhetett a fogságból, a Krónikák első és második könyvének szerzője (talán Ezsdrás) arra szerette volna terelni a Júdában élő zsidókat, hogy maradjanak meg a szövetségét megtartó Isten iránti hűségben.

A diadalmenet

Krisztus követőinek el kell vinniük az evangéliumot a nemzetekhez, hogy Krisztus ismerete és a bűn és halál fölött aratott nagy győzelme mindenütt elterjedhessen.

Jézus: Tökéletes prófétánk – 2Királyok

A Királyok második könyve folytatja Isten népének a kettészakadt országban zajló történetét: az Illés elragadtatásától a két királyság teljes pusztulásáig és lakóik fogságba hurcoltatásáig terjedő időszakot mutatja be.

20 igevers a háláról

Október sok gyülekezetben a hálaadás hónapja. Összegyűjtöttünk 20 bibliaverset a háláról, amelyek segítenek abban, hogy minden nap hálát adj Istennek.

Démoni tevékenység

Bár az ördögöt a Biblia „a levegőbeli hatalmasság fejedelme” néven említi, és láthatóan nagy befolyásra tett szert légióival együtt, a hívőknek még sincs mitől félniük.

A szeretet

Jézus halálának köszönhetően Isten népe bocsánatot nyert a rengeteg elkövetett gonosztettre. A kereszten bemutatott szeretetnek soha nem lesz párja.

Hívők és a szeretetigény

Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy úgy szeressenek bennünket, akik és ahogy vagyunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy azok a rossz dolgok, amiket gondolunk vagy teszünk, változatlanul ott maradjanak bennünk.

A konfliktus egészséges kezelése

Konfliktus előfordul munkahelyen, iskolában, otthon - még a gyülekezetben is! Sokan megpróbálnak tudomást sem venni a felmerülő nézeteltérésekről, remélve, hogy a helyzet majd csak úgy elmúlik. De magától nem fog.

A hívők és a védelem

Vigyáznak ránk, és ez a rendkívül veszélyes helyzetekben is igaz. A Bibliában sok helyen olvashatjuk, hogy Isten vigyáz ránk. Az alábbiakban néhány extrém helyzetet mutatunk be, ahol ez a védelem háborús körülmények között is működött.

Jézus: Igaz királyunk – 1Sámuel

Sámuel első könyve Izráel népének egy lelki értelemben vett mélypontján veszi kezdetét. Ekkor még mindig bírák irányították Izráelt, az emberek pedig újra és újra a bálványimádás áldozatává lettek.

Milyennek kell lennetek?

Péter második levelében arra biztatja az új hívőket, hogy egész életükre kötelezzék el magukat arra, hogy növekedjenek „a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében”.

Sinach Greatest Lord

Sinach: Greatest Lord

A Waymaker (Útkészítő) szerzőjeként ismertté vált énekesnő legújabb, kiadványa tizenhárom új számot tartalmaz, amelyek tematikája Isten fenségére és csodájára fókuszál.

4 módszer a kételyek eloszlatására

Ne hagyd, hogy a félelem és a kétség pusztítást végezzen a szívedben és az elmédben. Maradj Isten Igéjében. Ne szégyellj kiáltani Hozzá, amikor félsz. Tartsd rajta a szemed, és keress olyan embereket, akik ugyanezt teszik.

Hívők és a társadalom

Jézus azt mondta az őt követőkről, hogy olyanok a világban, mint a fény és a só. De mit jelent ez a gyakorlatban?

Vétkezni Jézus ellen

A damaszkuszi úton Jézus nem azt kérdezte Páltól, miért üldözi Isten népét. Azt kérdezte tőle, miért üldözi őt személy szerint. Krisztus teste ellen vétkezni ugyanaz, mint Krisztus ellen vétkezni.

Egység Krisztusban

A sokféleség csak még inkább felmagasztalja az egyesítést végző személy dicsőségét. Krisztus egyesíti a keresztényeket egyházában – erre az életre és az egész örökkévalóságra.

A hosszú élet titka

Részlet Prazsák László: 24 órás dicsőítés és ima című könyvéből.

Kiválasztás

A teológusok régóta sokat vitatkoznak a kiválasztás tanáról, amelyet Pál a Róma 8-ban taglal.

Küzdelem a bűn ellen

Pál apostol realista volt. Tudta, hogy a megtérés és a megigazulás egyetlen pillanat alatt végbemehet, de a megszentelődés, melynek során egyre hasonlóbbakká válunk Krisztushoz, időt igénylő folyamat a keresztények számára.

Jézus: Kegyes éltetőnk – 4Mózes

Mózes negyedik könyve (avagy a Számok könyve) Isten hűségéről tanúskodik, elbeszélve, hogyan vezette el népét a pusztán keresztül az ígéret földjének határáig.

Igazságtalan üldözés

A korai egyháznak heves üldöztetésben volt része. Heródes politikai előnyt próbált kovácsolni a szárnyait nyitogató egyház üldözéséből, de azok, akik szembehelyezkednek Isten útjaival és azon tervével, hogy megváltsa a világot Jézus Krisztus által, sok más okot is felsorolnak az egyház üldözésére.

Hívők és távlatok

Isten gyermekeinek óriási távlatai vannak, és küzdenünk kell azért, hogy a nehézségek ne homályosítsák el ezeket. Vannak, amik állandóak, és vannak, amik változóak.

6 bibliai alapelv az eredményes élethez

A könyvesboltok bővelkednek útmutatókban arról, hogyan tervezzük meg az életünket, de az egyetlen, ami soha nem hibázik, az a Teremtő terve. A Biblia a mi útmutatónk arra vonatkozóan, hogyan éljünk az Úr útja szerint.