A hívők és az elkoptatott szavak

A hívők és az elkoptatott szavak

Kapcsolatban kerülni Istennel – ez a világ legcsodálatosabb élménye. Csak a legfelemelőbb szavak tudják kifejezni, mit jelent ez nekünk. Ám a hívőként eltöltött évek elkezdik koptatni a hittel kapcsolatos szavainkat, kifejezéseinket, s ha nem vigyázunk, klisék lesznek belőlük.

3 kérdés, amit fel kell tenned, ha kételkedsz az üdvösségedben

Mindannyian szeretnénk, ha megbocsátanának nekünk. Ami még fontosabb, tudni akarjuk, hogy megbocsátást nyerünk - nemcsak a múltbéli bűneinket, hanem a jövőbeni bűneinket miatt is. Amikor az örökkévalóság kérdéséről van szó, ki ne szeretné tudni, hogy az örök élet oldalán áll? Az üdvösség bizonyossága szívünk egyik legmélyebb vágya.

Jézus: Csodálatos szabadítónk – 2Mózes

Mózes második könyve – a Kivonulás (Exodus) – egy kiemelkedően fontos szakaszt ír le Isten népének az életéből: azt, hogy Isten miként szabadítja meg őket hatalmas kézzel az egyiptomi rabszolgaságból.

Jézus, az utolsó Ádám

Jézus a kereszten legyőzte a bűnt és a halált, és így be tudja vinni Isten fiait és leányait a dicsőségbe. Ahol Ádám kudarcot vallott, ott Jézus győzelmet aratott.

Igeversek a barátságról: Hogyan növekedjünk és szolgáljunk?

Keresztényként mindannyian közösségben vagyunk Krisztussal, de van egy emberi vágy, ami abból a szükségszerűségből fakad, hogy ismerjük egymást és élvezzük a közösséget. Ezek a barátságról szóló igeversek arról mesélnek, hogy Isten hogyan szeretné, ha a kapcsolataink kinéznének.

Jézus: Dicsőséges Teremtőnk – 1Mózes

A Biblia első könyve beszámol Istennek a világra vonatkozó, a teremtésben adott céljáról, az ember lázadásáról és bűnbeeséséről, illetve Isten azon irgalmas tervéről, amely révén megszabadítja szeretett családját a bűn szörnyű következményeitől.

Bibliai versek az Istenben való bizalomról

Ahogy az élet megpróbáltatásaival szembesülünk, sajnos előfordul, hogy néha elveszítjük a bátorságunkat, és időről időre elfordulunk Istentől. A Bibliában számos történet olvasható Isten nagy embereiről, akik nem bíztak az Úrban, hanem inkább a saját terveikkel haladtak előre. Hogyan bízhatunk mi Istenben, ha Noé, Dávid, Péter és mások is szem elől tévesztették Őt?

Üdvösség

Pálnak a rómaiakhoz írt levele átfogó, világos és részletes magyarázatot nyújt az evangélium üzenetéről.