Az asszony a kútnál

Ez a történet az egyik legszebb példája annak, hogy Jézus miként emelkedik felül az előítéleteken és hogyan ad gyógyulást egy kétségbeesett életnek.

Isten könyörületessége a népek iránt

Jónás kisétál a halál torkából, majd hosszan gyalogol, mire eléri a várost, hogy betöltse küldetését. Amikor a király és Ninive lakói meghallják az üzenetet, megtérnek, és a város megmenekül.

A szabadulás útja

Csakúgy, mint korábban Izráelnek, a mai egyháznak is Istenre kell bíznia magát, aki megszabadítja népét, de csakis azon az úton, amelyet ő készített Krisztusban.

Engedelmességgel győzni a nehézségek felett

Az engedelmességünk egyik legjobb eredménye a tiszta lelkiismeret. Ha megpróbáljuk elrejteni a bűneinket, ha helytelen életmódot élünk, vagy rendszeresen engedetlenek vagyunk, akkor hallatlanul sok energiánk megy el arra, hogy küzdjünk a bűntudattal és a szégyenérzettel.

Az örök nyugalom

A szombatnapi nyugalom Isten teremtésben adott rendjére utal, nevezetesen arra, hogy miután hat nap alatt megteremtette a világot, a hetediken megpihent, és megszentelte azt a napot.

Másokat megítélni könnyű

Ámósz arra hívta fel a népet, hogy elsősorban a saját bűnösségükkel nézzenek szembe, és ne a körülöttük élő népek bűneivel foglalkozzanak.

Újszövegység

Jézus a főpapi imájában két dologért imádkozott, és ha ő kiemelte ezeket, akkor nekünk is fontosnak kell tartanunk őket. Mindkettő a hívőknek az egymással való kapcsolatáról szól: a szeretetről és az egységről. Az elsőről ismernek fel bennünket a kívülállók, a második pedig a belső tartalmunkra vonatkozik.

Kegyelem és törvény

Isten gyermekei nem azért élnek, hogy betartsák az összes szabályt, és aztán másokhoz hasonlítgassák az eredményeiket. Aki a törvény alatt él, annak a gőg a mozgatórugója. Aki a kegyelem alatt él, azt a szeretet hajtja.

Az Ige ereje

A Biblia olyan erőt képes adni nekünk, mint semmilyen más könyv sem. Van ereje megváltoztatni az emberek életét, legyőzni a kísértéseket, és fölé kerekedni környezetünk lehúzó hatásainak.

A törvény

A Törvény szabályozta az Ószövetség áldozati rendszerét, amely arra szolgált, hogy az ember kapcsolata rendben legyen Istennel. Ugyanakkor ez csupán halovány árnyéka volt Jézus áldozatának, amelyet akkor mutatott be, amikor eljött a földre, hogy megváltson bennünket a bűn terhétől.

Ív az égen

A szivárvány Isten azon ígéretét jelképezi, hogy többé nem pusztítja el özönvízzel a földet. De ennél is fontosabb az, amire látványa emlékeztet, tudniillik hogy Isten hűségesen beteljesíti népének tett minden ígéretét.

Szentség

Nincs senki a mi Istenünkhöz fogható! Ő szent és tökéletes minden szándékát és tettét illetően, lényege szerint tiszta és ragyogó szeretet és dicsőség. Nem is hasonlítható a különféle népek élettelen istenségeihez.

Türelmes várakozás

„Meddig rejtőzöl még, Uram…?” – teszi fel az őszinte kérdést Istennek a 89. zsoltár írója, aki lehetséges, hogy éppen Jeruzsálem pusztulását szemléli.

Megbízható és igaz

A történelem sok olyan vallási szereplőről számol be, aki kizárólagos lelki tudás birtokosának vallotta magát.

A megígért uralkodó – Betlehemből

Isten Mikeás próféta által megüzente, hogy a világ Megváltója – a Dávid házából való, örökké uralkodó király – egy kis és jelentéktelen városból, Betlehemből származik majd

Megváltás Jézus által

A megváltás a Jézus Krisztusban nyert üdvösség igen becses képe. Kegyelemből igazulhatunk meg, és ez kizárólag azért lehetséges, mert Jézus megváltott bennünket.

A bűn büntetése

Amikor a szülők gyermeküket a megfelelő módon és mértékkel megbüntetik valamiért, akkor a gyermek hajlamos azt gondolni, hogy a szülei könyörtelenek, és nincsen bennük irgalom.

Minden az istentisztelet körül forog

Isten részletes utasításokkal látta el népét a pusztában. A tábor közepén állt a gyülekezet sátra – a szent sátor –, és az egész népnek e körül kellett elrendeződnie.

Az Úr tüze

Izráel népe hajlamos volt zúgolódni az Úr és az általa kijelölt vezetők ellen.

Akkor megtudjátok

Ezékiel könyvének az egyik visszatérő gondolata ebben a mondatban fejeződik ki: „Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!” (Ez 6,7)

Bálványok a szívben

Az emberiség bálványimádása nem holmi apró hiba, amelyet ki kell javítani, hanem egy alapvető irányultság, amely végül ítélethez vezet.

70 – 30

Ha jól állítjuk be a lelkünk arányait, akkor jobban fogjuk érezni magunkat.

Halloween – keresztény szemmel

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!

Gyász nélkül

Ezékiel feleségének a halála az olvasó figyelmét annak a személynek a halálára irányítja, aki az egyetlen valóban ártatlan ember volt az egész világon: Jézus Krisztuséra.

El néz ő

Vannak olyan helyzetek, amikor figyelnünk kell, de van, amikor el kell fordulnunk.

Őrállói hivatás

Az ókorban az őrálló egy hivatalos katonai tisztség volt. Az volt a feladata, hogy éberen figyeljen, minden esetleges szembenállást és támadást észleljen.