Én vagyok az Úr

Az ősatyák ismerték a mindenható Istent, de soha nem hallhatták az ő különleges nevét.

Mi a kulcs a céltudatos élethez?

Ha a napi imád az, hogy megtagadd magad, vedd fel a keresztedet, és kövesd Krisztust, akkor biztos, hogy olyan ember leszel, akit az emberek szívesen látnak majd körülöttük, és teljes, értelmes életet fogsz élni.

Gonosz a szándék, mégis jó célt szolgál

Az élet bonyolult és sokszor viharos körülményei között, ebben a törött világban a hívő ember megtalálja a reménységet, hiszen tudja, hogy mindenben a mindenható Isten uralma valósul meg.

Jónás és Jézus összehasonlítása

Jézus Jónás jelét adta a zsidó vezetőknek, hogy föltárja kilétét és küldetését. Ők látható jelet akartak; válaszul Jézus Istennek a történelem során tanúsított hűségére mutatott.

Örök lakóhely

A Biblia olyan képet fest a mennyországról, hogy az ember, úgy tűnik, képtelen megfelelő szavakat találni dicsősége leírására.

Ellenségből barát

Ézsauhoz és a szerető apához hasonlóan Isten, a szerető mennyei Atya az ellenségei elé megy szeretettel, hogy fölkínálja nekik a helyreállított kapcsolatot, amely Jézus halála által vált lehetségessé.

Új név

Isten új nevet ad Jákóbnak. Az Ószövetségben a név mindig a személy identitását is jelenti.

A kegyelem ujjlenyomatai

Mózes első könyvének minden egyes története telis-tele van a kegyelem ujjlenyomataival.

Az áldozatra szánt fiú

A Szentírásnak kétségtelenül az egyik legmegdöbbentőbb és legemlékezetesebb elbeszélése Ábrahám és Izsák története.

Sok nép atyja

Ahogyan az egyház terjed, és mindenütt megosztja Ábrahám hitének üzenetét a népekkel, úgy válik fokozatosan valóra az az ígéret, amelyet Isten Ábrahámnak tett.

A bábeli bűn

Bábel és az egykori jeruzsálemi gyülekezet története végső soron arra mutat rá, hogy Isten arra kér: bízzunk benne.

A bűn

Akik tisztában vannak azzal, hogy képtelenek megfelelni Isten törvényének, Krisztushoz fordulhatnak bűnbánattal és hittel, és így ingyen megkaphatják a megigazultság ajándékát.

Megváltva

A megváltás Hóseás próféta könyvének az egyik alaptémája. Ezt mutatja a próféta személyes története is, amely a mindenható Isten szeretetét és megváltó művét tükrözi.

A lázadó gyermek

A Szentírás bemutatja azt a különleges kapcsolatot, amelyet Isten hívott létre önmaga és Izráel között.

Megbocsátás

Szeretjük az úri imát! A legtöbb közösségi alkalmunkon kihagyhatatlan… Minden kéréskör olyan egyértelmű és nagyszerű. Ezek közül van egy, aminek beteljesítése feltételhez kötött. –...

Az ítélet ideje

Hóseás próféciái olyan ítéletet hirdettek, amely utoléri Izráelt bálványimádó lázadása miatt, a jövőben pedig minden embert az utolsó ítéletkor.

Gyülekezeti vezetők

A gyülekezet vezetői Istent képviselik mindazok előtt, akik összegyűlnek Istent imádni, de azok előtt is, akikkel hétköznapi életük során találkoznak.

Hamis biztonságérzet

Amikor a hívők Jézus visszatérésére gondolnak, számolniuk kell azzal, hogy meglepetésszerű lesz. Ugyanakkor Jézus arra is biztat, hogy legyünk készen, és úgy várjuk, mert az a nap biztosan el fog jönni.

Az ítélet napja

Isten azzal bízta meg Abdiást, hogy kiálljon Júdáért, és keményen figyelmeztesse ellenségévé vált testvérnépét, Edómot.

De én örvendezni fogok

Ezen a földön Jézus valóságos emberként élt. Ugyanúgy megtapasztalta az élet minden vonását, mint mi, kivéve, hogy ő nem volt bűnös. Mint ember, Habakukhoz hasonlóan ő is küzdött a szívbeli kérdésekkel.

Pünkösd jelentősége

Pünkösd napja új szakaszt nyitott a történelemben. Ez az egyház születésének a napja.

Megbocsátás

Isten mint bíró az emberről kimondja az ítéletet: bűnös. A büntetés pedig halál. De Isten szereti megmutatni irgalmasságát, és karja szabadulást szerez.

Június 10: Ez az a nap! Stadion 2023 Debrecen (Hillsong United)