Türelmes várakozás

„Meddig rejtőzöl még, Uram…?” – teszi fel az őszinte kérdést Istennek a 89. zsoltár írója, aki lehetséges, hogy éppen Jeruzsálem pusztulását szemléli.

Megbízható és igaz

A történelem sok olyan vallási szereplőről számol be, aki kizárólagos lelki tudás birtokosának vallotta magát.

A megígért uralkodó – Betlehemből

Isten Mikeás próféta által megüzente, hogy a világ Megváltója – a Dávid házából való, örökké uralkodó király – egy kis és jelentéktelen városból, Betlehemből származik majd

Megváltás Jézus által

A megváltás a Jézus Krisztusban nyert üdvösség igen becses képe. Kegyelemből igazulhatunk meg, és ez kizárólag azért lehetséges, mert Jézus megváltott bennünket.

A bűn büntetése

Amikor a szülők gyermeküket a megfelelő módon és mértékkel megbüntetik valamiért, akkor a gyermek hajlamos azt gondolni, hogy a szülei könyörtelenek, és nincsen bennük irgalom.

Minden az istentisztelet körül forog

Isten részletes utasításokkal látta el népét a pusztában. A tábor közepén állt a gyülekezet sátra – a szent sátor –, és az egész népnek e körül kellett elrendeződnie.

Az Úr tüze

Izráel népe hajlamos volt zúgolódni az Úr és az általa kijelölt vezetők ellen.

Akkor megtudjátok

Ezékiel könyvének az egyik visszatérő gondolata ebben a mondatban fejeződik ki: „Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!” (Ez 6,7)

Bálványok a szívben

Az emberiség bálványimádása nem holmi apró hiba, amelyet ki kell javítani, hanem egy alapvető irányultság, amely végül ítélethez vezet.

70 – 30

Ha jól állítjuk be a lelkünk arányait, akkor jobban fogjuk érezni magunkat.

Halloween – keresztény szemmel

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!

Gyász nélkül

Ezékiel feleségének a halála az olvasó figyelmét annak a személynek a halálára irányítja, aki az egyetlen valóban ártatlan ember volt az egész világon: Jézus Krisztuséra.

El néz ő

Vannak olyan helyzetek, amikor figyelnünk kell, de van, amikor el kell fordulnunk.

Őrállói hivatás

Az ókorban az őrálló egy hivatalos katonai tisztség volt. Az volt a feladata, hogy éberen figyeljen, minden esetleges szembenállást és támadást észleljen.

Szívátültetés

Isten törvényét adta népének, hogy fölismerjék saját szívük bűnös hajlamait, és hozzá kiáltsanak segítségért. Jézus új szívet ad népének, hogy végre képesek legyenek tökéletesen és teljes mértékben szeretni őt.

A keresztény keresztség

A keresztények számára a bemerítkezés, illetve a keresztség közvetlenül kötődik a megváltáshoz és a tanítványi léthez.

Az új kivonulás és a nagy küldetés

Sadrak, Mésak és Abédnegó az Úrban bízott, és nem volt hajlandó meghajolni Nebukadneccar király szobra előtt, ezért a király tüzes kemencébe vettette őket.