Hit és hitvallás – interjú egy fiatal tudóssal

Nem sok embert ismerek, akik már kiskorukban tudják, mik akarnak lenni, ha felnőnek. Janka egyike az ilyen keveseknek. Az elmúlt alkalommal Molnár Jankával, az Egyetemisták az online közoktatásért mozgalom elnökével és ötletgazdájával beszélgettem. Most ismerjük meg ezt a nagyszerű fiatal hölgyet.

Kép Jézusról

A jelenések könyvének első fejezete a könyv egészének a bevezetőjeként is felfogható, és három rendkívül fontos jellemzést ad Jézusról.

Borzalmas és rettenetes dolgok

Miközben Jeremiás a vészharangokat kongatta, hogy észhez térítse Izráelt, Jeruzsálem lelki vezetői nyugtatták az embereket, és békességről beszéltek.

A magányosság színei

A magányosság többféle módon utolérhet minket. Van, hogy az ember mit meg nem adna egy kis csöndért, nyugalomért, elzárkózásért. Ilyenkor vágyunk az egyedüllétre.

Krisztus, a húsvéti páskabárány

Pál újra meg újra az evangéliumhoz viszonyította a gyülekezet viselkedését, és felszólította a hívőket: éljenek úgy, hogy az tükrözze Krisztusban nyert új életüket,

Tények a feltámadásról

Ahhoz, hogy valaki keresztény legyen, igaznak kell tartania azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül.

Bátran élni férfiként

“Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)

Szülők, gyerekek és a háború

A háborús helyzettel kapcsolatban a legtöbb tanács és segítség a szülők számára a helyes kommunikáció fontosságát említi. Ezen a területen – a szülők és a gyermek beszélgetésében – valóban ez a legnagyobb kihívás a szülő számára.

A szentség

A keresztények szentsége bizonyíték arra, hogy a megelégedett élethez nincs szükség a bűn mulandó, üres örömeire.

Hit és cselekedetek

Jakab megigazulással kapcsolatos kijelentései első ránézésre mintha ellentmondanának Pál apostol üzenetének.

A szabadságról

Az a szabadság, ha megtehetem azt, amit jónak gondolok, és megtehetem, hogy ne tegyem meg azt, amit rossznak tartok.

Halálból hála

2019. február hónap 8. napja. Élményekkel tele érkeztünk haza kisfiam bölcsődei farsangi ünnepségéről. Sok munkaórámba került a jelmez elkészítése, és nem is lett túl szép a végeredmény, de a fiam örömtől csillogó szeme meggyőzött arról, hogy a legtökéletesebb csigajelmezt alkottam meg.

A hit

A hit mélységes bizalmat jelent; az emberek Istennel való kapcsolata mindig is a hit alapján működött.

3 mód, ahogy a böjt és az ima ajtókat nyit meg

Krisztus minden követője, aki böjtöléssel és imádsággal keresi Istent, megtapasztalhatja, hogy hirtelen és meglepő módon megnyílnak a lelki lehetőségek ajtói, még akkor is, ha ezek az ajtók korábban soha nem voltak láthatóak.

Jézus: Örömteli üdvösségünk – Habakuk

Habakuk próféta tele volt kérdésekkel Istenhez. Isten sok más igehirdetőjétől eltérően Habakuk nyilvánosan kifejezte belső vívódásait a világban tapasztalható gonosz és Isten ezzel szembeni látszólagos közömbössége miatt.

Jézus elsőbbsége

Jézussal élni azt jelenti, hogy már most megtapasztalhatjuk a teljes és gazdag életet; ez a reménység isteni üzenete azoknak, akik küszködnek a helyzetükkel.

Krisztus fensége

A „krisztológia” egyszerűen azt tanulmányozza, kicsoda Jézus, és mit jelent ez azok életére nézve, akik benne hisznek üdvözülésük tekintetében.

Vigyázz! Pihenj!

Pihenés és kikapcsolódás, melyekre mindenkinek szüksége van, és ezt személyre szabottan kell megélnünk.

Jézus: Irgalmas királyunk – Mikeás

Mikeás, aki egy Júda déli részén fekvő városból származott, javarészt a déli országrésznek szóló próféciákat közölt, de előfordult, hogy az északi országrészt, Izráelt is megszólította.

Jézus nagyobb

Jézus nagyobb. Ez a zsidókhoz írt levél egyik legfőbb témája. Jézus nagyobb minden ószövetségi személynél, szokásnál, elvnél vagy eljárásnál.

Rómaiakhoz írt levél

A múlt a múlté

Ha a múlt rosszát beengedjük a jelenbe, akkor egy újabb rossz múltat hozunk létre a jövőben.

A rabszolga is testvérünk

Az evangélium ereje minden környezetben, minden emberi szinten létezhet. Pál Filemonhoz intézett szavai segítenek az egyháznak megérteni, hogy Krisztusban új értékrend jött létre.

Az evangélium mindenkié

Titusz az első keresztények kis csapatának tagja volt. Szenvedélyes vágy hajtotta őket, hogy eljuttassák Jézus Krisztus evangéliumát az addig még el nem ért embereknek.