Talán meglepődsz, ha megtudod, hogy a Bibliának sok mondanivalója van a munkával kapcsolatban. Még akkor is, ha otthonlévő szülő vagy, vagy netalán munkanélküli, a Szentírásnak van néhány tanácsa arra vonatkozóan, hogyan élj a mindennapjaidban. Íme néhány a munkáról szóló leginspirálóbb igeversek közül.

Példabeszédek 12:11

Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságokat hajszol, az esztelen.

Amikor inspiráló bibliai versekre van szükséged a munkáról vagy bármely más erényről, a Példabeszédek könyve remek kiindulópont. Amikor a munka elvégzéséről van szó, a legfontosabb dolgokra kell koncentrálnod. Mik azok a feladatok, amelyeket meg kell tenned ahhoz, hogy étel kerüljön az asztalra? Ne pazarold a napot a közösségi médiára vagy tévénézésre!

1Mózes 2:15

Fogta tehát az ÚRisten az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt.

Ne feledd, hogy Istennek célja volt az általa a földre helyezett emberek mindegyikével, kezdve Ádámmal. Milyen feladat elvégzésére vagy itt? Milyen képességeket adott neked Isten a munka elvégzéséhez? Okkal lettünk teremtve!

Kolossé 3:23

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek,

Ne hagyd, hogy a zavaró tényezők és kísértések megakadályozzák, hogy elvégezd azt a munkát, amellyel Isten megbízott téged. Ha a főnököd megnehezíti a dolgodat, vagy az ügyfeleid túlságosan követelőzőek, ne feledd, hogy a Biblia azt várja el, hogy úgy végezzük a munkánkat, mintha az Úrnak dolgoznánk.

1Mózes 2:2-3

A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után.

Talán azt várnád, hogy ezek az igeversek a munkáról csak a termelésről és a teljes erőbedobásról szólnak, de a Szentírás azt is mondja, hogy időnként pihenjünk. Az Ószövetség újra és újra emlékeztet minket arra, hogy az izraeliták, sőt maga Isten is nagyra értékelte a pihenést. Dolgozzatok keményen, de ne vigyétek túlzásba!

Máté 5:16

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Az, ahogyan a munkádat végzed, ugyanolyan fontos, mint az, hogy mennyire vagy produktív. Istent nem érdekli, hogy te vagy-e a legjobb értékesítő a városban, ha közben hátba szúrod a munkatársaidat és hazudsz a vevőidnek. Isten minden cselekedetedet figyelembe veszi. Légy a világosság jelzőfénye egy sötét világban!

Zsoltárok 127:2

Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.

Egy másik fontos igevers, amit szem előtt kell tartanunk, ez a szakasz a Zsoltárok könyvéből. Bár dicséretes, ha egy hosszú, kemény munkanapot végigdolgozunk, ne feledjük, hogy életünk minden jó dolgát Istentől várjuk. Ne úgy éljük az életünket, mintha minden rajtunk múlna!

János 6:27

Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten.

Mik a céljaid az életben? Csak azért gürcölsz, hogy egy nagyobb házat vagy egy másik autót vegyél? Elsődleges prioritásunknak a hitben való növekedésnek és mások segítésének kellene lennie. Ahelyett, hogy a munkába temetkeznél, gondolkodj azon, hogyan lehetsz példakép a családod számára, és hogyan szolgálhatsz a gyülekezetben.

Példabeszédek 13:4

Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.

Panaszkodott már gyermeked (vagy talán te) valaha is arra, hogy éhes, de nem volt hajlandó felállni a kanapéról, mert annyira kényelmes? A Példabeszédek azt mutatja nekünk, hogy ez nem új keletű jelenség. Amióta a társadalmak értékelik a munkát, mindig voltak olyan egyének, akik nem voltak hajlandóak elvégezni azt. Ha szorgalmasan dolgozol, az a legjobb helyzetbe hoz téged és a családodat.

Efézus 2:8-10

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

Isten arra hívott el, hogy jó cselekedeteket tegyél, de ne várd, hogy ezek a cselekedetek önmagukban elegendőek legyenek az üdvösséghez. Azért dolgozunk keményen az életben, hogy dicsőítsük az Urat, ami nagyobb hivatás, mint a hónap alkalmazottja cím elnyerése.

2Krónikák 31:21

Minden munkáját, amelyet az Isten háza szolgálatában, a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki.

Ezékiás istenfélő király volt egy olyan korban, amikor ez nem volt annyira gyakori. Lerombolta a bálványokat imádó oltárokat, és visszaadta az országot Istennek. Itt azt látjuk, hogy munkájának gyümölcse jó volt, mert 100%-ot adott és Istent kereste először.

2Timóteus 2:6

A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie.

Pál apostolnak Timóteushoz intézett ezen parancsa a helyes cselekedetre összpontosító hittételek hosszú sorában található. Meg kell kapnunk azt, amivel tartozunk egy munka elvégzéséért, különösen, ha az út során bizonyos szintű szenvedéssel találkoztunk. Ha csoportban dolgozol, figyelj arra, hogy a teher mekkora részét osztják meg az egyes tagok!

Példabeszédek 16:3

Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.

Ismét a Példabeszédek könyvében járunk. Bár ezt a verset lehet alkalmazni karrieredre, a Példabeszédek 16:3 inkább a tetteid egészére vonatkozik. Nem arról van szó, hogy kérd Istent, hogy tegye meg, amit akarsz, vagy hogy az a megállapodás a munkahelyeden megvalósuljon, hanem arról, hogy a cselekedeteid csak olyanok legyenek, amelyek az Urat dicsőítik. Ő a legfőbb prioritás!

Prédikátor 5:11

Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik; a gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jóllakottság.

Lehet, hogy nem mindig látod, de van egy öröm, ami a munkából fakad. Amikor fáradoztál és megdolgoztál a pénzedért, legyen az sok vagy nem annyi, amennyit szeretnél, az jó érzés. Ezért van az, hogy egy dolgozó ember jobban megbecsüli a tulajdonát és nyugodtan tud aludni éjszaka. Ezzel szemben egy gazdag ember, aki sosem elégedett a pénzzel, az irigysége és a vágyakozása miatt elveszíti az álmát.

Példabeszédek 18:9

Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.

A bibliai emberek tudták, hogy egy olyan közösség, amely nem értékeli a munkát, nem marad fenn. Ezért tanítja ez a közmondás, hogy a lustaságot a pusztulással hozzuk összefüggésbe. Gyümölcstelen feladat lenne végiggondolni, hogy a történelemben mennyi nagyszerű teljesítmény született a lustaságból. Legjobb esetben is csak olyan eseteket fogunk felfedezni, amikor valaki lusta volt, és egy másik ember elvégezte helyette a munkát.

Példabeszédek 22:16

Aki elnyomja a nincstelent, hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd ínségre jut.

A munkáról szóló bibliaversek közül sokan a többre való törekvésre összpontosítanak, de ez a közmondás megtiltja, hogy túl messzire menjünk. Ha Isten gazdagsággal áldott meg, a lényeg nem az, hogy felhalmozzuk a vagyonunkat. Tisztességesen kell bánnod másokkal, és gondoskodnod kell azokról, akiknek segíteni tudsz. Ha nem így teszel, ne lepődj meg, ha Isten megtalálja a módját, hogy a zsebed sokkal könnyebb legyen.

1Thesszalonika 4:10b-12

De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.

Gondoltál már arra a tényre, hogy az egyik legnagyobb okod arra, hogy munkát végezz, az, hogy ne legyél másoknak akadálya? Persze, jó, ha hazaviszed a fizetésed, de ezzel felszabadítasz erőforrásokat azok számára, akiknek valóban szükségük van rá. Minél inkább arra tudunk ösztönözni másokat, hogy önellátóak legyenek, annál jobban tud egy közösség odafigyelni azoknak a szükségleteire, akik valóban szenvednek. Légy felelősségteljes és dolgozz keményen, hogy jót tehess másokkal!

2 Thesszalonika 3:10-12

Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek.

Ez egy gyakran idézett szakasz, amikor a munka témájáról van szó. Az ősegyház idején a hívők közösségei összejöttek, és mindenféle erőforrást megosztottak egymással: pénzt, földet, élelmet stb. Sajnos voltak olyanok ezekben a közösségekben, akik egyszerűen csak elvenni akartak, de nem adtak vissza. Megkérdőjelezték a tekintélyt, és bajt szítottak az emberek között ahelyett, hogy segítették volna a gyülekezetet. Ne légy ilyen ember a gyülekezetedben vagy a munkahelyeden!

Zsoltárok 128:2

Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod.

A 128. zsoltárt olvasva számos áldást fogsz látni az Isten országának szentelt család számára. Az egyik ilyen tétel, hogy a munkádat teljesebbnek fogod érezni, ha úgy dolgozol, hogy Istennek tetszik. Mindig élvezhetjük munkánk gyümölcsét, de még jobb íze lesz, ha az Úrral járunk.

Efézus 4:28

A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.

A kemény munka jót tesz a közösségnek. Ha nem törekszünk arra, hogy jobbak legyünk vagy többet érjünk el, csábító lehet, hogy egyszerűen hagyjuk, hogy minden elsikkadjon. A lustaságot csak ideig-óráig tudjuk elviselni, mert végül tehetetlen állapotba kerülünk. A munka azt jelenti, hogy erősek és önállók vagyunk. Ezzel olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogy nagyobb segítséget nyújthatunk másoknak.

Példabeszédek 6:10-11

Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.

A Példabeszédek 18:9-ből már hallottuk, hogy a lustaság pusztuláshoz vezet. Ez a téma itt megismétlődik, figyelmeztetve minket, hogy kudarcnak tesszük ki magunkat, ha nincs fegyelmünk. Azzal, hogy a legjobb tudásod szerint dolgozol, és Isten dicsőségére törekszel, megerősíted a helyzetedet, amikor kihívások jönnek.

Ezek a munkáról szóló inspiráló bibliaversek azt mutatják, hogy Isten hívása, hogy teremtsünk, műveljünk és védjünk, még mindig él és virul. Nem szabad félnünk az irodától, és nem szabad megfeledkeznünk a fontos dolgokról és emberekről sem, akik minden este otthon várnak ránk. Ha elkötelezed magad amellett, hogy a munkádra úgy tekintesz, mint az Úr imádatára, akkor talán egy kicsit könnyebben fogsz reggelente felkelni.

Forrás: KLOVE