Az élet tele van kihívásokkal, legyenek azok saját magunk által teremtettek vagy egyszerűen a világ által ránk zúdítottak. A Bibliának rengeteg mondanivalója van a nehézségek leküzdéséről. A háborútól az üldöztetésen át a szegénységig ezek a kihívásokról szóló bibliaversek megmutatják nekünk, hogy nem vagyunk egyedül. Az emberek a civilizáció kezdete óta küzdenek a miénkhez hasonló helyzetekkel. Reméljük, bátorítást kapsz, amikor elolvasod ezeket a kihívásokról szóló szentírási részeket!

Zsoltárok 27:1

Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék?

Amikor bibliai verseket szeretnél olvasni a kihívásokról és azok leküzdéséről, akkor erősen ajánljuk a zsoltárokat. Itt emlékeztetnek minket arra, hogy Isten nagyobb, mint bármilyen probléma, amivel szembenézhetünk, ezért odaadónak kell maradnunk hozzá.

Jakab 1:2-4

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.

Néha a hitünk és meggyőződésünk miatt bajba kerülhetünk. Még az is előfordulhat, hogy elszalasztunk lehetőségeket, vagy mások ítélkeznek felettünk azért, amit hiszünk. Tudd, hogy valójában áldásként kell a próbákra tekintened.

János 16:33

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.

Jézus azzal fejezi földi szolgálatát, hogy kijelenti saját halálát, és azt akarja, hogy tanítványai tudják, hogy egyetlen probléma sem nagyobb ennél, amivel a jövőben szembe kell nézniük.

Efézus 6:12

Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

Az életben ránk váró kihívások összezavarhatnak minket, és arra késztethetnek, hogy szem elől tévesszük, ki az igazi ellenségünk. Nem a főnököd, nem az a politikus a tévében, vagy az a fickó, aki eléd vágott a dugóban. Amikor rosszul ítéljük meg az ellenségeinket, a kihívások csak nehezebbé válnak.

Ézsaiás 40:30-31

Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

A kihívások kimerítenek. Akár egy fizikai eseményre edzel, akár egyszerűen csak megpróbálod átvészelni a napot, fáradtságot fogsz tapasztalni. Nem tekintheted Istent egyszerűen csak egy lelki energiaitalnak. De Ő minden megpróbáltatáson át tud vezetni. Nem számít, milyen fizikai állapotban vagy, győzedelmeskedni fogsz, ha Isten van melletted.

Jakab 1:12

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.

Az ősegyház olyan módon nézett szembe az üldözéssel, amit a nyugati emberek ma talán nem értenek. Bizonyára mi is szembesülhetünk valamilyen szintű üldözéssel a mindennapi életünkben, de a gyilkosság és a bebörtönzés veszélye meg sem közelíti a Kr. u. első század szintjét. A korai hívők tisztában voltak a kockázatokkal, de mégsem álltak meg, mert megértették, hogy Isten útjai többet érnek annál, mint amit ez a világ nyújtani tud.

2Timóteus 2:23-24

Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes.

Ez ilyen egyszerű: egyes harcokat nem érdemes megvívni. El kell kerülnünk az értelmetlen konfliktusokat, hogy erőt tartalékolhassunk a fontos dolgokra.

2Mózes 15:2

Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom.

Isten népe kimenekült a rabszolgaságból, és több mint 40 évig vándorolt a pusztában. Az első védelmi vonalad minden próbatételben vagy kihívásban Isten. Lehet, hogy a hadseregnek több tankja van, és a rendőrség jobban bánik a bilincsekkel, de senki sem ad jobb esélyt a túlélésre vagy a győzelemre, mint maga az Úr.

Lukács 10:41-42

Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.

Márta annyira el volt foglalva azzal, hogy jó házigazda legyen, hogy lemaradt arról, hogy Jézussal legyen. Ez a történet figyelmeztet bennünket arra, hogy gyakran le kell egyszerűsítenünk a gondolatainkat, és fontossági sorrendet kell állítanunk.

Zsoltárok 46:2-3

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe.

A korai egyházhoz hasonlóan Dávid király is valószínűleg több nehézséggel küzdött, mint mi valaha is fogunk. Fiatal pásztorként kemény munkája volt, Saul meg akarta ölni és ne feledkezzünk meg a Góliát elleni harcráról sem. Higgyünk tehát a 46. zsoltárnak, amikor Dávid küzdelmeiről énekel, és azt mondja nekünk, hogy ugyanez az erő számunkra is elérhető az Úr által.

Róma 5:3-5

Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.

Ismét azt a forradalmi gondolatot látjuk, hogy a szenvedés a dicsőséghez vezető út. Mi azt gondolhatnánk, hogy az ideális élet a kiváltságokkal járó könnyű élet, de Istennek más prioritásai vannak. Örülj, amikor áldozatot hozol Isten országáért, mert ez a kitartás, a jellem és a reménység fejlődéséhez vezet.

Filippi 4:13

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.

Mindenki idézi a Filippi 4:13-at, de nem mindig a megfelelő okokból. Mondhatjuk, hogy ez az egyik legjobb igevers a kihívásokról, de nem azért, mert azt jelenti, hogy Isten megadja nekünk, amit akarunk, hanem azt mutatja, hogy nagy dolgokat érhetünk el, ha Isten az erőnk forrása.

Józsué 1:9

Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz.

Ez az igevers abból az időből származik, amikor Józsué átvette Mózestől az izraeliták vezetését az Ígéret Földjére. Miközben ellenségek támadnak rájuk, és ismeretlen kihívások állnak előttük, Isten azt mondja nekik, hogy legyenek erősek és bátrak, mert Ő mindvégig velük lesz.

2Korinthus 12:9-10

De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

Vannak kihívások, amelyek túl nagyok számunkra. Amikor kudarcot tapasztalunk, vagy megbotlunk az úton, könnyű elveszíteni a reményt. Isten azonban azt szeretné, ha tudnánk, hogy elégtelenségünk lehetővé teszi számunkra, hogy Urunk tökéletességében sütkérezzünk. Értékeljük az üzenetet, amelyet akkor küld, amikor megtántorodunk: Istenünk ott van mellettünk, amikor a saját erőnk csődöt mond.

Zsoltárok 66:8-12

Áldjátok, népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét! Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk.

Könnyű úgy tekinteni az előttünk álló kihívásokra, mintha azok gonosz erőkből származnának, ahogyan ez gyakran meg is történik. Néha azonban egyszerűen csak Isten formál bennünket így vagy úgy. Itt nagy nehézségeket látunk, amelyekre hálaadó hangnemben utalnak.

Ezek a kihívásokról szóló bibliaversek útmutatást adnak arról, hogy mire számíthatunk az élettől, és hogyan befolyásolhatják a hitünket. Reméljük, hogy ezek a versek átsegítenek minden nehézségen, amit az élet hoz számodra!

Forrás: K-LOVE