Az elménk az a hely, ahol a harc folyik arról, hogyan éljük az életünket. Folyamatosan harcolunk a negatív dolgok, a félelem, a vereség, a harag, a frusztráció, a stressz és még sok mással. Nem a körülményeid határozzák meg, hogy örömteli vagy-e, hanem a lelkiállapotod határozza meg az örömszintedet.

Itt jön be Isten Igéje az életünkbe! Hála Istennek, Ő írt egy hatalmas könyvet, amely megadja nekünk azt az irányelvet, amelyre szükségünk van, hogy leküzdjük azokat a hazugságokat, amelyeket az ellenség helyez az elménkbe, hogy megpróbáljon megakadályozni minket abban, hogy Isten örömében és szabadságában járjunk.

Nagyon fontos, hogy időt szánjunk arra, hogy Isten Igéjén elmélkedjünk és megjegyezzük azt. Ez a legfontosabb eszközünk, amely segíthet legyőzni azokat a negatív és valótlan, örömrabló gondolatokat, amelyekkel folyamatosan bombáznak bennünket. Ha azt akarod, hogy legyen erőd megmondani a lelked ellenségének, hogy tűnjön el, akkor először is meg kell értened, hogy Isten szerint ki vagy. A Krisztus által nekünk adott identitásunk az, ami erőt ad ahhoz, hogy legyőzzük ezt a világot.

Íme 10 erőteljes bibliai igazság, amelyek kifejezik azt, hogy kinek teremtett téged Isten.

1. Isten kiválasztottja vagy

Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.

Kolossé 3:12

Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok.

1Thesszalonika 1:4

Isten kiválasztott téged, hogy családjának tagja legyél. Soha véget nem érő, a halált legyőző szeretettel szeret téged! Azért, mert az övé vagy, és mert ennyire szeret téged, van erőd könyörületességgel, kedvességgel, alázattal, szelídséggel és türelemmel élni.

2. Megigazultál és teljes megbocsátást kaptál

Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Róma 5:1

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

1János 1:9

Nem a hibáid határoznak meg téged. Ha átadjuk életünket Jézusnak, és kérjük a bocsánatát, akkor igaznak és megigazultnak számítunk Isten előtt. Isten kegyelme elegendő ahhoz, hogy legyőzze még a legnagyobb kudarcainkat is.

3. Erőt kaptál a gyengeségeid helyett

Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

2Korinthus 12:10

Isten az, aki megadja nekünk az erőt, amire szükségünk van az életünk minden időszakához, amelyen keresztülmegyünk. Még ha gyengének és legyőzöttnek is érzed magad, Krisztus által van erőd. A körülményeid soha nem túl sokak Jézus számára.

4. Isten alkotása vagy

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

Efézus 2:10

Istenünk csodálatos kreativitásának tükörképe vagy, és jó cselekedetekre vagy tervezve. Mindannyiunk életére tervet készített. Egyedülálló, különleges és szeretett vagy a Teremtőnk által.

5. Kegyelmet kaptál Krisztus Jézusban

Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott.

1Korinthus 1:4

De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.

2Korinthus 12:9

A kegyelem az Úr ki nem érdemelt ajándéka. Olyan csodálatos szeretethez van hozzáférésünk, amelyet soha nem érdemelhetnénk ki. Isten soha nem gondolja, hogy nem vagy szerethető.

6. Győztes vagy Krisztus Jézus által

De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

1Korintus 15:57

Mindig van remény minden helyzetben, ha Jézus az oldaladon áll. Ő utat nyit, amikor úgy tűnik, hogy nincs út. Mindig munkálkodik – még akkor is, amikor nem látjuk – mindazok javára, akik szeretik őt.

7. Szeretve vagy

Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

1János 4:10

Szeretve vagy. Isten elküldte egyszülött Fiát, hogy meghaljon helyetted, hogy örökké tartó családjába fogadhasson téged. Isten kegyelméből nincs olyan dolog, amit tehetnél, ami elválasztana téged az ő szeretetétől, ha már egyszer az ő családjában vagy.

8. Képes vagy rá

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.

Filippi 4:13

Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.

1Péter 4:10

Isten olyan ajándékokat és tehetségeket adott neked, amelyeket szeretne, hogy mások javára használnál. Nagyon sok mindenre képes vagy, ha hittel lépsz ki! Ne tartson vissza az a hazugság, amely azt mondja, hogy nincs mit adnod. Isten csak egyet teremtett belőled! Különleges vagy, elhívott, és fel vagy szerelve arra, hogy jót cselekedj az életeddel.

9. Isten gyermeke vagy

Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében.

János 1:12

A legjobb család tagja vagy! Isten családja nagy, gyönyörű, és tele van mindenféle érdekes emberrel. Amikor úgy döntesz, hogy Jézust követed, Isten családjába kerülsz bele. Van egy jó Atyád, aki azt szeretné, hogy meglásd az Úr jóságát az élők földjén.

10. Megváltattál

És új éneket énekeltek ekképpen: Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből.

Jelenések 5:9

A bűnnek és a halálnak nincs többé joga, hogy megkötözve tartson téged! Jézus az életét adta, hogy te szabadságot találj. Isten csodálatos kegyelme által szabaddá lettél.

Hagyd, hogy Isten Igéje végezze el a nehéz munkát a lelki jólétedért folytatott harcban. Szánj időt Isten ígéreteinek olvasására, memorizálására és imádkozására. Minél inkább belsővé tesszük azt, amit Isten mond rólunk, annál inkább megtelnek a gondolataink igazsággal, és annál inkább megtalálhatjuk a szabadságot azoktól a hazugságoktól, amelyek meg akarnak akadályozni minket abban, hogy örömteli életet éljünk.

Forrás: Crosswalk