Sok bibliai vers szól a barátságról, amelyek szinte minden aspektusát lefedik ezeknek a kapcsolatoknak. A bibliai szereplők beszámolójától a Példabeszédek könyvében található bölcsességcseppekig az alább felsorolt, barátságról szóló bibliaversek a legmélyebb igazságokat tartalmazzák arról, hogy mit jelent igazi tanácsadónak és társnak lenni a mai világban.

János 15:13

“Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.”

Egy ilyen egyszerű mondatot sokféleképpen lehet értelmezni, de ami miatt ez az egyik leghíresebb bibliai vers a barátságról, az az, hogy a keresztény barátságot az alázat és az áldozatvállalás kapcsolatára vezeti le. Ha nem építjük be ezeket az elemeket egy barátságba, akkor az interakcióink csupán arról szólnak, hogy mit tudunk belőlük kihozni. Ez az igevers arról szól, hogy barátságainkat ahhoz hasonlóvá tegyük, ahogyan Jézus szerette a tanítványait. Az Ő szeretete olyan erős volt, hogy hajlandó volt nehéz döntéseket hozni, és még a kereszten is meghalni. Valószínűleg soha nem kell majd fizikailag meghalnunk egy barátunkért, de minden nap meghalhatunk bűnös önmagunknak, és járhatunk kegyelemben és alázatban.

Galata 6:2

“Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.”

Pálnak a korai gyülekezethez írt leveleinek nagy része a közösségben való részvétel helyes módjáról szól. Az ő szolgálata alatt sok volt a harc a különböző osztályokhoz és etnikumokhoz tartozó hívők között, ezért emlékeztette őket arra, hogy mit jelent egy gyülekezeti közösségnek lenni. A Galata 6:2 a keresztény barátság néhány legnehezebb részével foglalkozik: az elszámoltathatósággal, az irgalommal és az együttérzéssel. Könnyű szeretni valakit, amikor minden jól megy, és nincs megosztottság, de minden kapcsolat eljut egy olyan pontra, amikor az érzések megbántódnak, vagy személyes megpróbáltatásokat kell elviselni. Ez az igevers az egységre való felhívás, hogy a barátok (különösen azok, akik keresztények) hajlandóak legyenek megbocsátani és együttérezni a hívőtársak fájdalmával.

Példabeszédek 17:17

“Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.”

A barátság célja nem kizárólag az általa nyújtott előnyök. Néha nehéz barátnak lenni, vagy azért, mert az illetővel nehéz együtt lenni, vagy mert az aktuális körülményei kényelmetlenek a saját életed szempontjából. Amikor bajban vagyunk, szükségünk van a barátok és a család szeretetére és segítségére. Ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy félszívű barátságokat ápoljunk, ahol csak akkor szolgálunk egymásnak, amikor az éppen kényelmes. Valójában a barátság kényelmetlen időszaka gyakran az, amikor a legnagyobb szükség van ránk.

1Sámuel 18:1-4

“Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónátán lelke összeforrt Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját meg a kardját, az íját és az övét is.”

A barátság néha azt jelenti, hogy időnként le kell mondanod a saját kívánságaidról, hogy támogass egy barátot. A barátságról szóló bibliai igeversek többsége egyszerű, de fontos aspektusa a barátságnak, azonban Jonatán és Dávid története rávilágít arra, hogy az embernek szüksége van a felnőtt barátságokra. Kötődésük nemcsak egymást emeli fel, hanem Izrael nemzetének is hasznára válik.

Példabeszédek 27:17

“Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.”

Ha valaha is részt vettél már férfi lelkigyakorlaton, valószínűleg többször is hallottad ezt a verset. Az egyszerű igazság az, hogy egy olyan férfi, akinek közeli barátai vannak, akik ha szükséges hajlandóak felhívni őt és irányt mutatni neki, sokkal jobban felkészült a világra, mint egy férfi barátok nélkül. A Példabeszédek 27:17 egyike azoknak a barátságról szóló bibliaverseknek, amelyeket gyakran hangsúlyoznak, amikor a tanítványságról, az elszámoltathatósági csoportokról és más, közösséggel kapcsolatos szolgálatokról beszélnek.

1Péter 4:8-10

“Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. “

Ahogy Pál az ősegyház közösségéhez szól, úgy Péter is buzgón adja tovább az isteni bölcsességet. A tanítványok kezdenek mártírhalált halni és az ismert világ legtávolabbi részeire is eljutni, ezért fontos, hogy ezek a hívek továbbvigyék Jézus örökségét. Bár ma talán nem élünk át hasonló szintű üldöztetést, ezek a Péter által átadott utasítások a barátságról szóló legjobb bibliai versek közé tartoznak, és létfontosságúak egy gyülekezet egészségéhez. Keresztényként magasabb hivatásunk van, mint önző vágyaink, és fel kell áldoznunk ezeket az érzéseket, ha olyan barátok akarunk lenni, amilyenekre a Biblia hív minket.

1Korinthus 15:33

“Ne tévelyegjetek: „A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!””

Ez a vers lényegében az ellentéte a fentebb felsorolt Példabeszédek 27:17 bejegyzésnek. Míg az a vers a keresztény férfiak összefogásának erejéről szól, az 1Korinthus 15:33 arra figyelmeztet, hogy mi történik, ha nem fogadjuk meg ezt a tanácsot. Csak azért, mert olvasod a Bibliát és jársz templomba, még nem jelenti azt, hogy nem vagy hajlamos szörnyű dolgokat tenni. Több mint elég precedenst teremtettek már olyan lelkészek és politikusok, akik erkölcsileg megbuktak. Az egyik legjobb módja annak, hogy megvédd magad ezektől a bűnös szokásoktól, ha olyan istenfélő barátok vannak körülötted, akik szintén ugyanazokat a jó dolgokat akarják, mint te.

Róma 12:10-13

“A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.”

Ez néhány bibliavers a barátságról csodálatos csúcspontja annak, hogy mit jelent barátnak és Krisztus követőjének lenni. Arról szól, hogyan kell viselkednünk, valamint viselkedésünk okáról. A gyülekezetnek olyan helynek kell lennie, amely tele van ilyen istenfélő kapcsolatokkal. Ha engedelmeskednénk Pál itteni parancsainak, akkor minden gyülekezetet elárasztanának a csatlakozni vágyó emberek.

Ezek a barátságról szóló igeversek arról mesélnek, hogy Isten hogyan szeretné, ha a kapcsolataink kinéznének. Kutatók szerint három-öt szoros barátságra van szükségünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, de rengeteg ember van, főleg férfiak, akiknek nincs ennyi. Ápolnunk kell a meglévő barátságainkat, és keresnünk kell a tanítványság és az elszámoltathatóság lehetőségeit.

Forrás: K-LOVE