Az újrakezdés igazán fáradságos lehet. Akár saját elhatározásaid útvesztői között navigálsz, akár szükségszerűségből változtatsz nagyot az életeden, nem könnyű újrakezdeni. Néhány ember számára az újrakezdés egyszerűen abból fakadhat, hogy életében először jutott Krisztusba vetett hitre. Függetlenül attól, hogy milyen helyzetben vagy, itt van néhány elgondolkodtató bibliavers az újrakezdésről.

Galata 2:20

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Az újrakezdés kulcsa – amikor a lelki utadról van szó – az, hogy felismerd, hogy az életed már nem a sajátod. Minden nap, amit megtérésünktől a sírig élünk, Jézus Krisztusnak való engedelmességben és és a belé vetett hit által történik. Könnyebb változtatni, ha felismerjük, hogy nem mi vagyunk az életünk ura.

Példabeszédek 4:7

A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!

Sok elhatározás és újévi fogadalom egy új hobbi vagy készség elsajátításával kapcsolatos, de szinte mindegyik az önmagunk jobbá tételének egyik kategóriájába tartozik. A Biblia szerint nincs jobb módja ennek, mint az élet minden területén az isteni bölcsességre való törekvés.

1Korinthus 13:11

Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.

Talán azért kezded elölről, mert az a mód, ahogyan eddig éltél, már nem működőképes. Mindannyian eljutunk életünk egy pontjára, amikor eljön az ideje, hogy változtassunk. Teljesen rendben van, hogy egy ideig gyerek vagy, de amikor férfivá (vagy nővé) válsz, eljön az ideje, hogy lemondj a fiatalság komolytalanságáról és felszínességéről.

1Péter 2:1-3

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.

Bár az imént arról volt szó, hogy ne viselkedj úgy, mint a gyerekek, azt is el kell fogadni, hogy a növekedés egy folyamat. Ha csak most jutottál el a Krisztusba vetett hitre, ne várd el, hogy automatikusan Pál apostol vagy Billy Graham leszel. Hasonlóképpen, az egészségesebb táplálkozásra való törekvésnek vagy a maratoni futásra való edzésnek is fokozatosan kell haladnia. A folyamatos, egyenletes irányú növekedés csodálatos út a sikerhez. Pál itt azt mondja, hogy úgy kell éheznünk Isten dolgaira, ahogyan a csecsemők keresik az anyatejet. Amikor újrakezded, fel kell ismerned, hogy mely dolgok hasznosak a növekedésed szempontjából, és melyeket kell félretenned.

Ézsaiás 40:30-31

Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Akár egy új célt követsz, akár egy már kitűzött cél felé haladsz, tudd, hogy semmi sem ad olyan erőt, mint az Úr. Ha Rá támaszkodsz, és a célon dolgozol, ahová Ő hívott el, akkor kitartásod új csúcsokat fog eredményezni.

Példabeszédek 3:5-6

Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Az elhatározások gyakran a tervezés hiánya miatt buknak meg. Azt mondod, hogy egészségesebben akarsz étkezni, de aztán továbbra is ugyanazokat az egészségtelen gyorséttermeket látogatod, és ugyanazokat az élelmiszereket vásárolod. Másrészt a valódi változásra való törekvésünkben túlságosan is magunkra és saját terveinkre hagyatkozhatunk. Miközben még mindig kivesszük a részünket a tervezésből, talán bízhatunk Istenben, hogy irányítja az utunkat.

2Korinthus 5:17

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

Ez valószínűleg az egyik legjobb motivációs bibliavers az újrakezdésről, amit valaha is hallani fogsz. Amikor elkötelezzük magunkat, hogy bízunk Istenben, és belé vetjük a hitünket, teljesen új teremtéssé válunk. Lehet, hogy ugyanaz a vér pumpál az ereinkben, de az Ő áldozata olyan új értékeket és hangsúlyokat helyez az életünkbe, amelyeket korábban nem érthettünk. Bármilyen rossz szokásodról szeretnél is leszokni, nyugodj meg abban a tudatban, hogy Jézus Krisztusnak köszönhetően új teremtés vagy.

Ezékiel 11:19-20

Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.

Isten az izraeliták egyik legsötétebb órájában megígérte nekik, hogy hazaviszi őket arra a földre, amelyet sok évvel korábban rájuk hagyott. Ennek nem csak az volt a célja, hogy boldogabbak vagy egészségesebbek legyenek, hanem az is, hogy közelebb kerüljenek hozzá. Tudd meg, hogy bármit is kezdesz előről, Ő képes közeledni hozzád és egésszé tenni téged. Ő a kőszívedet húsvér szívvel fogja helyettesíteni.

Róma 12:1-2

Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Rengeteg motiváló igevers szól a lelki újrakezdésről, különösen az Újszövetségben. Ahogy Pál itt mondja, a legnagyobb változások, amelyeket meg kell tennünk, az életmódunkat és annak okait érintik. Folyamatosan vizsgálnunk kell tetteinket és motivációinkat, mindezt azzal a céllal, hogy jobban megismerjük Isten akaratát.

Példabeszédek 16:9

Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását.

A céljaink szempontjából ez valamiféle párja a Példabeszédek 3:5-6-nak. Nem számít, milyen tervet készítesz, vagy milyen kemény a munkamorálod, a dolgok nem mindig mennek az elképzeléseid szerint. Bízz jobban Istenben, mint a saját terveidben.

Lukács 14:28-30

Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy – miután alapot vetett, de nem tudta befejezni – gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja: Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.

Az újrakezdés mindig jól hangzik, de milyen gyakran nem sikerül, mert nem tervezzük a változást? Jézus a Lukács 14:28-30-ban világi példát használ, hogy jelezze, milyen fontos, hogy először Isten országát keressük. El kell határoznunk, hogy valóban újrakezdjük, mielőtt nekivágnánk az útnak. Ennek akkor is igaznak kell lennie, ha egy könyv megírását, egy bibliatanulmányozás elkezdését vagy egy sor más törekvés befejezését reméljük.

Kolossé 3:17

Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Az újrakezdés sokféle okból hangozhat számunkra vonzónak, de nem szabad elfelejtenünk, hogy bármit is teszünk, mindent Isten dicsőségére kell tennünk. Ez éppúgy igaz arra az anyukára, aki szeretne szervezettebbé válni, mint arra a középkorú férfira, aki saját céget szeretne indítani.

2Korinthus 12:9-10

De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

Az utolsó motivációs igeversünk az újrakezdésről arra emlékeztet, hogy bármennyit is akarunk változtatni magunkon, mindig lesz legalább egy gyengeség, amit soha nem tudunk legyőzni. Ahelyett, hogy hagynánk, hogy ez elhallgattasson vagy megfélemlítsen minket, a Biblia azt mondja, hogy dicsekedjünk a gyengeségeinkkel, hogy érezzük Isten erejét, amely az életünkben munkálkodik. Amikor úgy érzed, hogy nem vagy elég, emlékezz arra, hogy Ő nagyobb.

Ezek az újrakezdésről szóló motiváló bibliaversek megmutatják, hogy Isten igéje milyen fontosnak tartja az újrakezdés gondolatát. Akár az új év kezdetén, akár máskor olvasod, reméljük, hogy ezek a versek segítenek neked az úton, és arra ösztönöznek, hogy mélyebb kapcsolatba kerülj Krisztussal.

Forrás: K-LOVE