Miközben a tanárok elkezdik felkészíteni az osztálytermeiket a lelkes fiatal elmékre, a diákoknak is fontos, hogy elkezdjenek gondolkodni az új tanéven, jó és rossz dolgokon egyaránt. Akár most kezded az első osztályt, akár már felnőttként főiskolán vagy egyetemen keresztül hajszolod a diplomádat, van néhány motiváló bibliavers, amit minden diáknak érdemes megfontolnia. A tanulás nem csak ceruzákból, laptopokból, radírokból és füzetekből áll. Szükségünk van mentális felkészülésre is. Íme néhány bátorító igevers az iskolába visszatérő diákok számára.

Lukács 2:52

“Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt.”

Minden új tanév azt jelenti, hogy idősebbek és (remélhetőleg) bölcsebbek leszünk. Gondoljunk erre úgy, mint egy lépcsőre: amikor befejezünk egy tanévet, egy lépéssel feljebb lépünk a következő szintre. Jézus már gyermekként is elkötelezetten tanulta a világ útjait, és csiszolta tudását az eljövendő szolgálatához. Ha figyelsz a vers utolsó részére, láthatod, hogy Jézus sokféleképpen növekedett. A bölcsesség elnyerése sokkal több, mint a puszta minimum teljesítése. Jézus arra törekedett, hogy mind szellemi dolgokban, mind földi mércével mérve kitűnjön. Nekünk is törekednünk kell arra, hogy mindkét területen fejlődjünk.

Ézsaiás 40:28-31

“Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az ÚR, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”

Ez a rész az egyik legnépszerűbb diákoknak szóló bibliavers, különösen a keresztény iskolákban. Nem számít, milyen életkorban vagy, minden életszakasznak megvannak a maga akadályai és gátló tényezői. Bár a mi gondjaink a középiskolában, a főiskolán vagy bárhol máshol nem könnyen hasonlíthatók az izraeliták küzdelmeihez, mi ugyanazt az Istent szolgáljuk, aki őket vezette. Amikor az Úrra tekintünk, mint fő erőforrásunkra, lehetőségek sorát szabadítunk fel. Lehet, hogy ez nem hoz ötöst a dolgozatodra, de Isten többet segít, mint amire egyedül valaha is képes lennél.

2Timóteus 3:16-17

“A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.”

A tanítvány egyik legjobb példája a Szentírásban Pál és Timóteus kapcsolatából származik. Miközben Pál missziós útjaira indul, sok más hívő is részt vesz az ősegyház építésében. Timóteus egy fiatalabb keresztény, akit Pál a szárnyai alá vett, hogy vezesse a gyülekezetet, és biztosítsa, hogy az továbbra is a bibliai elveket kövesse. Ebben az időben sok hamis tanító volt, mivel a kereszténységgel kapcsolatos információk nem olyan voltak könnyen hozzáférhetőek, mint manapság. Ezekben a versekben Pál azt mondja Timóteusnak, hogy legyen kitartó, és soha ne adjon teret a hamis tanítóknak. Azon a szilárd alapon kell nyugodnia, amely Pálon, a tanítványokon és végül magán Jézuson keresztül kiáradt előtte. Ez az üzenet ma is működik számunkra, hogy emlékeznünk kell azokra, akik előttünk jártak, és kijelölték a követendő utat. Ragaszkodnunk kell ahhoz, amiről tudjuk, hogy igaz, és nem szabad elvesznünk a hamis tanításokban, amelyek arra csábítanak, hogy eltérjünk a kitűzött célunktól.

Példabeszédek 2:1-5

“Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret.”

Ha jó tanuló akarsz lenni, akkor taníthatónak kell lenned. Egy másik szó, amely kéz a kézben jár ezzel az erénnyel, az alázat. Nehéz bármi hasznosat tanulni, ha a büszkeség emészt. Azokat az embereket, akik úgy érzik, hogy mindent tudnak nagyon nehéz tanítani. Folyamatosan keresnünk kell a bölcsességet, és Isten tanácsát kell kérnünk. Hasonlóan ahhoz, amit az Ézsaiás 40:28-31 kapcsán tárgyaltunk, Isten a bölcsesség végső forrása. Miért mennél máshová? Ha buzgón tanulunk Tőle, és nem kizárólag a saját érzéseinkre hagyatkozunk, akkor sokkal nagyobb esélyünk van a bölcsesség elnyerésére.

Máté 6:24

“Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

Gyakran beszélünk erről az igeversről, amikor a pénzügyekről van szó, de minden helyzetben van benne igazság. Csak egy urat szolgálhatunk. Számtalan példa van a mai világban olyan emberekről, akik önző döntéseket hoztak, csak azért, hogy mindenkit bántsanak maguk körül, és végül önmagukat is tönkretegyék. Ha Istent helyezzük életünk trónjára, akkor jobb eredményekkel fogunk végezni. Ezt az igeverset szorosan követi egy sor olyan vers, amely azt mondja, hogy ne aggódjunk, mert Isten irányít. Amikor Krisztus szolgálatában éljük az életünket, akkor sok olyan veszély és akadály, amely egyébként felemésztene minket, háttérbe szorul. Miközben a tudományra törekszel és bölcsességet fejlesztesz, ne feledd, hogy csak egy mestert szolgálhatsz.

Zsoltárok 119:72

“Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst.”

A Biblia egyik leghosszabb fejezeteként a 119. zsoltár nem kevés motiváló bibliaverset tartalmaz a diákok számára. A 72. vers visszautal arra, amiről a Máté 6:24-ben beszéltünk, hogy az életünket úgy kell élnünk, hogy folyamatosan a Szentíráshoz mérten hozzuk döntéseinket. Melyik urat fogjuk szolgálni? Mennyire vagyunk elkötelezettek iránta? Ez a világ minden kísértést az utunkba fog vetni, legyen az csalás egy vizsgán, egy nálunk társadalmilag kevésbé elfogadható személy kipécézése, vagy erkölcsünk kompromittálása valamilyen világi jutalomért. Hajlandóak vagyunk-e elcserélni bármelyik vagy minden “jó” dolgot, amit ez a világ kínál, hogy az Úrnak szolgáljunk?

Zsidók 12:11

“Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.”

Jutalom nem gyakran jut azoknak, akik fegyelmezetlenek vagy nem koncentrálnak. A csapásokon keresztül fejlődik ki bennünk a kitartás. A fájdalom egy plusz réteget hoz, hogy könnyebben eligazodjunk a körülöttünk lévő világban. Az iskolai világban ez azt jelenti, hogy következetesen ügyelned kell az apró dolgokra. Könnyű önzőnek vagy lustának lenni. Meg kell hoznod a nehéz döntéseket, ha végső győzelmet akarsz elérni.

Példabeszédek 9:10-12

“A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei. Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs, ha csúfolódó vagy, magad vallod kárát.”

A tanulóknak szóló motiváló bibliaversek a Példabeszédek könyvében mindenütt el vannak szórva, de ez az egy különösen jól cseng. A tudásra való törekvésben a diák nem hagyhatja figyelmen kívül a bölcsesség fontosságát. Mielőtt azonban bölcsnek mondhatnánk magunkat, el kell ismernünk azt, aki a bölcsesség szerzője. A legbölcsebb dolog, amit valaha is tehetsz, ha felismered, hogy van Isten, és nem te vagy Ő. Ez az egyszerű gondolat enyhülést hoz a stresszre, alázattal oltja el a büszkeségedet, és arra kényszerít, hogy a fontos dolgokat helyezd előtérbe azokkal szemben, amelyek nem számítanak. Ha így élsz, talán nem garantálod a hosszú életet, de ez az az élet, amelyet a leginkább érdemes élni.

Dániel 1:3-4

“A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izráel fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is.”

Dániel tökéletes példája annak a fiúnak, aki fegyelem és az Úr iránti elkötelezettség által válik férfivá. Bár népe a babiloniak szolgálatában él, Dániel követi az Urat, és hagyja, hogy az Úr használja őt. Ezekben a versekben látjuk, hogy Dániel egy olyan fiatalember volt, aki okos, gyorsan tanul és jól képzett. Ennek és valószínűleg néhány szép tulajdonságának köszönhetően Dániel tökéletesen alkalmas volt arra, hogy Isten szolgája legyen az ellenséges vonalak mögött. Amint azt a könyv többi eseményéből is láthatjuk, Dániel kivételes módon válaszolt a hívásra, és hűségéért jutalmat kap. Lehet, hogy nem mindannyian szolgálunk ugyanúgy, mint Dániel, de Isten mindannyiunk számára elkülönített egy elhívást az iskolai éveink alatt. Talán a sportra való hajlam, vagy egy szakkör kínálja fel neked a lehetőséget, hogy részt vegyél az Úr munkájában. Használd ki ezt a lehetőséget, és nézd meg, milyen jó származik belőle.

Filippi 4:8-9

“Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.”

A diákoknak szóló igeverseink közül az utolsó olyan szentírási rész, amely mindenki számára hasznos lehet. Amikor iskoláskorú vagy, a körülötted lévő emberek gyakran beszélnek nem megfelelő dolgokról, nem kedvesek másokkal, vagy olyan viselkedést tanúsítanak, amely nem ajánlott. Sajnos ez a felnőttek esetében is előfordulhat. Ahelyett, hogy azt tennénk, ami a világ számára elfogadható, azt kellene tennünk, amit Mennyei Atyánk jónak nevezett. Koncentráljunk arra, ami megfelel a 8. versben található kritériumoknak, de ez csak egy része a parancsnak. Nekünk is meg kell ismételnünk ezeket a tanításokat, és hatással kell lennünk a körülöttünk élőkre az evangéliumért.

Ez csak néhány a diákoknak szóló bátorító bibliai igeversek közül, amelyek megmutatják nekünk, hogyan viselkedjünk az iskola világában. Kifogástalanul kell élnünk, szívünk és tetteink tökéletesen igazodjanak ahhoz, aki teremtett minket. Ha mással megelégszünk, azzal csak az időt vesztegetjük.

Forrás: K-LOVE