Hogyan ünnepeljük a húsvétot, amikor tele vagyunk kétségekkel? Merüljünk el együtt a kétség és a húsvét jelentésében. A kételyt úgy határozzák meg, mint a bizonytalanság érzését, vagy a meggyőződés hiányát. A különbség, hogy van-e meggyőződésünk vagy nincs, jól látható a következő példákon.

A Lukács 22:54-62-ben látjuk, hogy Péter háromszor tagadja meg Jézust, annak ellenére, hogy szóbeli ígérete szerint soha nem fogja megtagadni a nevét. Péterből hiányzott a meggyőződés a lehetséges büntetés nyomása alatt. A meggyőződés az a belső “lökés”, amely arra késztet bennünket, hogy szívünkben felemelkedjünk, és a körülmények ellenére erősen megálljunk.

A meggyőződésre példa Dávid válasza arra, ahogyan Góliát barbár módon viselkedett a népével szemben. Az 1Sámuel 17:34-ben olvassuk, hogy Dávid kitartóan magyarázta, hogy elmegy és megküzd a bajnok filiszteus ellen. A 37. versben a hite volt az, ami megmutatta meggyőződésének és erejének forrását. Dávid azt mondta: “Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is.”

A kétséget tehát úgy is leírhatnánk, mint a meggyőződés hiányát, amely a valamiről való bizonytalan meggyőződésből ered, és a hit esetében ez a valami Isten.

Isten tudja, hogy mindannyian megfáradunk

A Máté 11:28-30-ban Jézus azt mondja nekünk:

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.

Jézus mindannyiunkhoz szól, mert mindannyian megfáradunk. Az igazság az, hogy nem azért fáradunk el, mert templomba, munkába vagy iskolába járunk, hanem azért, mert ezeken a törekvéseken kívülre kerülünk Tőle. Akár húsvét van, akár nem. Ezt az egész Szentírás alátámasztja, de különösen a János 15:5, amikor Jézus úgy ír le minket, mint szőlőtőkéket és ágakat. Azt tanítja nekünk, hogy nélküle semmit sem tehetünk.

Ha tehát idén húsvétkor kétségekkel küzdesz, ne feledd, hogy mindannyian megfáradhatunk. Mindannyiunknak szüksége van Istenre. Szükségünk van Rá! Hogyan kerülhetünk tehát még közelebb hozzá?

Isten a szívedre vágyik, nem a teljesítményedre

Minden kétséghez társul egy hitbeli kérdés. Az 1Korinthus 13:13-ból tudjuk, hogy a hit, a remény és a szeretet örökké megmarad, és ezek közül a legnagyobb a szeretet. És ha ez igaz, akkor abban a gondolatban kell meggyökereznünk, hogy az egész teremtés Atyja szeret minket, egyszerűen a szívünk miatt.

Sokan közülünk összezavarodnak, amikor a hitről és a cselekedetekről van szó. A Jakab 2:14-26-ból tudjuk, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, de Ábrahám igazságát a kettő egyensúlya határozta meg. A szív tartása az, amit Isten lát, és a Zsidók 11:6 szerint hit nélkül lehetetlen tetszeni neki.

Amit nem szabad elfelejtenünk, amikor Istent keressük, az az, hogy a cselekedeteink önmagukban nem teremtenek hitet, bár tökéletesíthetik azt. És a hit önmagában nem fogja meghozni a keresett eredményeket.

A hitnek az a tiszta magja, amely hegyeket mozgathat meg (Máté 17:20), aktiválja a szívünket, ahol Isten mozgat minket. Megváltoztatja a dolgokhoz való hozzáállásunkat. Nemcsak talpra állít bennünket, és meggyőződéssel és határozottan előre lendít, hanem célt is ad e munka mögé. És amikor a szívünk aktivizálódik, akkor ott van Ő.

A húsvéti összejövetelek célja

Eltekintve attól a csodálatos varázslattól, ahogyan gyermekeinket, unokáinkat és dédunokáinkat nézzük, ahogyan húsvéti tojásokat vadásznak, vagy eltekintve a csodálatos ételektől és az azokkal való közösségtől, akiket talán nem látunk olyan gyakran, mint szeretnénk, Jézus miatt gyűlünk össze.

Azért gyűlünk össze, hogy megemlékezzünk egy csodálatos ember életéről, aki azért jött el, hogy megtanítson minket arra, hogyan kapcsolódjunk az Atyához, hogyan álljunk meg a hitben, és hogyan szeressük egymást. Azért gyűlünk össze, hogy emlékezzünk Atyánk áldozatára, hogy utat készítsen a kegyelemnek, hogy közelebb kerülhessünk hozzá, és Jézus engedelmességére. Azért gyűlünk össze, hogy emlékezzünk arra, hogy a kárpit elszakadt, és hogy a sír üres, ami azt a reményt jelképezi, hogy semmi rossz nem győzhet le minket, ha a Szentlélekkel vagyunk kapcsolatban.

Ezért idén húsvétkor hozzátok magatokkal a kétségeiteket. Álljatok ki vele. Érezzétek a teljes súlyát. Töltsetek időt imádságban Istennel, töltsetek időt azzal, hogy naplót írjatok a tényleges szívetekről. Ne tartsatok vissza semmit! Semmi se álljon az utadba! Engedd, hogy a hited cselekvésre késztessen. Az Atya segíteni akar abban, hogy letegyétek a kételyeiteket. Szeretve vagytok.