A Példabeszédek könyve tele van fontos igazságokkal az emberi viselkedésről. Számos tömör kijelentést találhatunk benne, amelyek általában képletes nyelvezetet használnak fontos igazságok kifejezésére. Salamon írásai elmondják, hogy a bölcsesség útja mennyire fontos és elmagyarázza a bölcsesség jutalmait és az ostobaság buktatóit.

A Példabeszédek 4:20-27-ben arra figyelmeztet, hogy életünk öt területén különösen kell őrködnünk és vigyáznunk. Ha elhanyagoljuk ennek az öt dolognak az oltalmazását, akkor a csalódás és a vereség útjára lépünk. Az istenfélő élet nem passzívan érhető el. Nem véletlenszerűen történik. Szorgalmasnak kell lenni ahhoz, hogy győzedelmes életet éljünk.

1. Vigyázz arra, amit hallasz

“Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén”

Példabeszédek 4:20-21

Figyelj arra, hogy mit hallgatsz. Törekedj arra, hogy afelé fordítsd a füledet, ami az Úrnak tetszik. A hallott szavak építenek és erősítenek téged? Mi a helyzet az általad hallgatott zene szavaival?

Isten Igéje az, ami bölcsességet és megértést ad. Tartsd életed középpontjában. Hallgasd Őt, amint az Ő szaván keresztül szól. Aztán igyekezz azt tenni, amire Ő kér téged. Ne hagyd, hogy Isten Igéjének igazságai és bölcsessége az út szélére kerüljenek. Mert az Ő ihletett szava életet és egészséget hoz neked. Salamon írta: “mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek” (Példabeszédek 4:22).

2. Őrizd a szíved

“Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!”

Példabeszédek 4:23

Ahhoz, hogy kapcsolatod legyen a Teremtőddel, a szívednek összhangban kell lennie Vele. A Zsoltárok 66:18-ban Dávid ezt írta: “Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr”. Isten azokat használja, akiknek a szíve rendben van Vele.

Amikor Sámuel azt kereste, hogy Isten kit válasszon Izrael új királyának, az Úr azt mondta neki: “az ÚR azt nézi, ami a szívben van” (1Sámuel 16:7). Miután Isai sok fiával találkozott, Sámuel megkérdezte őt, hogy vannak-e más fiai is. Mikor megtudta, hogy igen, kérette Isai legkisebbik fiát. Az Úr azt mondta, hogy kenje fel őt, mert helyén volt a szíve, ezért ő volt a kiválasztott. Dávidot, a fiatal fiút, aki a juhokat gondozta, felkenték királlyá.

Neki az igazi éned, a szíved hozzáállása számít. Ő ismeri legmélyebb gondolataidat és belső érzéseidet. Amit gondolsz és érzel, az a szavaidban és a tetteidben is megjelenik.

3. Vigyázz a szavaidra és a beszédedre

“Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot!”

Példabeszédek 4:24

Salamon tanított annak fontosságáról, hogy gondosan beszéljünk igazat mondva, és ne legyünk csalókák. Sok példabeszédet írt erről: “Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az.” (Példabeszédek 12:17-19).

Amikor az emberek megbánják régi szokásaikat, a romlott beszédük eltűnik. Az igazság kimondása mindig győz. A megváltozott szív tiszta beszéddel jár együtt. Az áldás és az átok többé nem ugyanabból a forrásból származik.

Jézus figyelmeztette hallgatóit, hogy legyenek óvatosak és körültekintőek a szavakkal kapcsolatban. A farizeusoknak arról beszélt, hogy a szavaik elárulják a jellemüket. Azt mondta: “Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” (Máté 12:34). Egy napon mindenki meg fog állni előtte.“De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján: mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek.” (Máté 12:36-37). Aki uralja szavait, az uralhatja életét is.

4. Vigyázz a szemedre

“Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!”

Példabeszédek 4:25

Vigyázz, mit látsz. Isten célja, hogy az emberek szoros kapcsolatban legyenek Vele. Néha az, amit látunk, akadályozhatja a Vele való közösségünket. Mennyei Atyánk szoros közösségben akar lakni az Ő népével.

Az, amit látsz, építi a lelki életedet? Elfogadhatóak-e Isten számára azok a dolgok, amelyeket nézel – a tévéműsorok, filmek vagy más szórakoztató műsorok? Kerüld a bűnre való csábítást. Gyakran olvashatjuk Isten Igéjét, és elgondolkodhatunk a szavakon. Ez lámpás a szemünknek és világosság az utunknak.

5. Vigyázz a lábaidra és az útra, amelyen jársz

“Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!”.

Példabeszédek 4:26-27

Figyeld a lábad útját. Isten bölcs szavai az egyenes úton tartanak. Vannak, akik meggyőzik magukat arról, hogy előnyükre válik, ha továbbra is vétkeznek. De az az irány, ahová ez viszi őket, a lejtőn lefelé vezet. Nehezen tudják megállítani magukat. Egyik lépést teszik meg a másik után a romboló útjukon. Istent bántja, amikor az emberek tovább haladnak a bűn útján. A világ útjai keserűek. A görbe ösvényen járókra ítélet vár.

Törekedjünk arra, hogy az Úr útjain járjunk, megkülönböztető képességgel és bibliai bölcsességgel. Salamon írta: “Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.” (Példabeszédek 12:28). Utasításai hasznosnak a győzelemmel és sikerrel teli élethez.

Forrás: Crosswalk