A pihenés létfontosságú része az emberi létnek. A tudomány azt mondja, hogy az alvás rendkívül fontos az egészségünk és a kognitív működésünk szempontjából. Bármilyen nagyszerű is az alvás, a pihenés azonban nem csak erről szól. Ha megnézzük a pihenésről szóló igeverseket, sokat megtudhatunk annak értékéről, és arról, hogy Isten hogyan használja azt az életünkben. Íme néhány a pihenésről szóló legfontosabb bibliaversek közül.

1Mózes 2:2

A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után.

A Biblia legelején kapunk egy kiváló példát a pihenésre. Miután Isten megteremtette a világot, egyet hátralépett, és élvezte munkája gyümölcsét. Ez egy nagyszerű példa számunkra a mindennapi életünkre vonatkozólag. Dolgoznunk kell (bármilyen feladatra is hívott el Isten), de nem engedhetjük meg magunknak, hogy kihagyjuk a pihenőidőt. Add a munkádnak, családodnak, gyülekezetednek stb. a legjobb teljesítményt, majd szánj időt a pihenésre és a regenerálódásra.

Zsoltárok 22:2

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok!

Bárki, aki már átélt egy küzdelmet, tudja, hogy vannak napok, amelyek nem adnak nyugalmat. Valami rossz dolog történik a munkahelyeden, vagy szörnyű hírt kapsz az orvostól. Úgy érezheted, hogy teljesen tehetetlen vagy. Dávidnak ez a zsoltára erről az érzésről szól, hiszen őt is minden oldalról elnyomták, még azután is, hogy elfogadta Isten hívását. A pihenés nem mindig könnyű, de bízhatunk Istenben, hogy átsegít a viharon.

Zsoltárok 37:7

Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!

A pihenésről szóló legjobb bibliaversek közül sok Dávidtól és a zsoltárok más íróitól származnak. Ez azért van, mert ők viharos időkben éltek, amikor a béke nem volt gyakori. Dávid ideje nagy részét azzal töltötte, hogy elődjével, idegen ellenségekkel és saját engedetlen gyermekeivel kellett foglalkoznia, akik a királyságért civakodtak. Ma gyakran nézzük azokat, akik nem követik az Urat, és azt gondoljuk: “Nekik miért sokkal jobb, mint nekem?” A Zsoltárok 37:7 arra emlékeztet, hogy Isten útja hosszú távon kifizetődik. Ne csüggedj, csak azért, mert másnak jobb napja van, mint neked.

2Mózes 33:14

Azt mondta erre az Úr: »Magam fogok előtted haladni, és nyugalmat szerzek neked!«

Egyiptom földjének elhagyása után az izraeliták között nyugtalanság uralkodott. Az emberek egy része vissza akart térni a fáraó földjére, mások egyszerűen csak panaszkodtak, és minden döntést meg akartak kérdőjelezni. Mózes tudta, hogy Isten áldása nélkül elveszíti a népet vagy a lázadás, vagy a háborús pártok, vagy a pusztaság miatt. Ezért itt könyörög Istenhez, hogy adjon meg neki mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy vezesse és megáldja a népet az ígéret földjére vezető úton. Isten azt válaszolja, hogy velük lesz, és nyugalmat ad nekik.

Jeremiás 6:16

Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek! De ők ezt mondták: Nem megyünk!

Van út a megnyugváshoz. Jeremiás próféta szolgálata fájdalmas volt. Isten népét hívta az engedelmességre, hogy aztán újra és újra elutasítsák. Amikor kilépünk Isten védelme alól, a megnyugvást lehetetlen megtalálni. Ha hajlandóak vagyunk hagyni, hogy Isten üljön életünk trónjára, sokkal közelebb kerülünk a vágyott nyugalomhoz.

Máté 11:28-30

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.

Az élet Krisztuson kívül kimerítő, hiszen az emberiség cél után vágyakozik, és próbál egyensúlyozni a jó és a rossz cselekedetei között. Amikor a nehéz idők hívogatnak, nincs senki, akinek átadhatnánk félelmeinket és gondjainkat, ha nem hiszünk Istenben. Amikor Krisztushoz jövünk, egy olyan kapcsolatban veszünk részt, ahol számíthatunk rá, hogy segít hordozni a terheket.

Márk 6:30-31

Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük.

Jézus szolgálata során előfordult, hogy követői szétváltak, hogy nagyobb területet tudjanak bejárni. Amikor újra összefogtak, Jézus azt mondta nekik, hogy pihenjenek. Bölcsességének része volt, hogy tudta, hogy még akkor is, amikor fontos munkában veszel részt, kell egy kis időt szánnod magadra. Ez az egyik olyan bibliai vers a pihenésről, amelyet a szolgálatban dolgozóknak szem előtt kell tartaniuk.

Zsoltárok 4:9

Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy biztonságban élhessek!

Ahogy említettük Dávid folyamatosan szembesült a politikai ellenfelek és a személyes rivalizálás okozta megpróbáltatásokkal. Ez az ima arról szól, hogy minden félelmedet Istenhez irányítod, és megengeded neki, hogy hordozza a terheket helyetted. Dávid tudta, hogy nem lesz képes nyugalmat találni, ha nem fordul először Istenhez, és nem kéri az Ő védelmét. Nekünk is ugyanezt kell tennünk, amikor az élet megpróbáltatásai állnak közénk és a nyugalom közé.

János 16:33

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.

Tele vagy nyugtalansággal? Aggódsz a sok különböző probléma miatt, ami körülötted zajlik? Isten azt mondja nekünk, hogy bízhatunk benne. Ha nem érzed magad nyugodtnak, és szeretnél békességben lenni, olvasd és elmélkedj Jézus szavain. Ő útitervet adott az élet kezeléséhez. Csak el kell olvasnunk ahhoz, hogy elkezdjük magunkat kipihentnek érezni.

Zsoltárok 23:2

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

Néha tudatosan döntünk úgy, hogy elhanyagoljuk a pihenést. Talán van egy új hobbink, amit szeretünk, vagy valami fontos dolog történik a munkahelyünkön. Csak bizonyos ideig tudjuk mindkét végén égetni a gyertyát. Végül el kell fogadni a pihenésre való hívást. Ebben a szeretett zsoltárban Dávid azt mondja, hogy Isten megmutatja nekünk az utat, ahol pihenésre lelhetünk. Az is okkal hihető, hogy néha Ő kényszerít bennünket a pihenésre. Ez jöhet egy munkahelyi projekt meghiúsulása vagy valami más, elsőre rossz érzéssel járó dolog formájában. Te eléggé kipihened magad? Kövesd az Urat a zöld legelőkre és a csendes vizekhez.

Példabeszédek 6:9

Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást?

A Példabeszédek Isten Igéjének egyik legnagyobb bölcsességforrása, és köztük található az egyetlen olyan bibliavers a pihenésről, amely figyelmeztet, hogy ne vigyük túlzásba. Igen, szükséged van megfelelő mennyiségű pihenésre. Tartsd meg a szombatot szentnek. Azonban az olyan embert, aki lusta, azt bolondnak tartják, és az ilyen bűn gyakorlása a közelgő pusztulás jele. Pihenj, de ne hanyagold el a kötelességeidet.

Zsoltárok 127:2

Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.

A 127. zsoltár egy rövid szentírási szakasz, amely emlékeztet minket arra, hogy a jólét az Úrtól származik. A második verset az teszi a pihenésről szóló egyik legjobb bibliai idézetté, hogy tájékoztat minket arról, hogy a túlhajszoltság valójában bűnös lehet. Gyakran mondják nekünk, hogy “Aki korán kel, az aranyat lel”, de eljön egy pont, amikor túl sokat dolgozunk. Bízzunk Istenben, és ne csak a saját két kezünkben. Dolgoznunk kell, de ne legyünk olyan keményfejűek, hogy soha ne tudjunk egy pillanatra sem pihenni.

2Mózes 23:12

Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon pihenj meg, hogy nyugta legyen ökrödnek és szamaradnak, és lélegzethez jusson szolgálóleányod gyermeke és a jövevény.

Mindenkinek szüksége van pihenésre. Ez az ige azt hirdeti, hogy a hetedik nap a pihenés ideje. Nemcsak saját magad számára, hanem még az állataidnak és a neked dolgozó embereknek is.

Filippi 4:6-7

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.

Még akkor is, amikor nem dolgozunk, az elménk száguldozhat. Előfordult már, hogy ébren feküdtél az ágyban, vagy szorongó gondolatokkal küzdöttél, miközben azt hitted, hogy pihensz? Az aggodalmaink nem szűnnek meg, amikor véget ér a munkaidőnk. Minden terhedet Istenre vesd. Ő törődik veled, és Ő az egyetlen, aki képes levenni a terheket a válladról, hogy megtaláld az igazi megnyugvást.

Ezek a pihenésről szóló igeversek erősen emlékeztetnek arra, hogy vigyázz magadra, és Istenre, mint a vigasztalás végső forrására tekints.

Forrás: K-LOVE