A Szentíráson lapjain rengeteg bibliai verset találunk az Istenben való bizalomról és annak előnyeiről. A hívők beszámolói és az olyan emberek bölcs szavai, mint Salamon, erősebb kapcsolatba vezethetnek minket Istennel, mivel megváltoztatják azt, ahogyan az Ő terveire tekintünk. Íme 14 igevers az Istenben való bizalomról és arról, hogy higgyünk abban, amit Ő mond.

János 6:35

“Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”

A János evangéliuma 6. fejezetének elején sokan, akik Jézust követik, csak azért teszik ezt, mert látták a kenyérszaporítás csodáját. Ennek tudatában emlékezteti az embereket, hogy sokkal többet tud nyújtani, mint csak ételt. Bár bízhatunk Istenben, hogy gondoskodik a napi szükségleteinkről, ne feledd, hogy magasabb célja is van veled.

Példabeszédek 3:5-6

“Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”

Ez az egyik legjobb bibliavers az Istenben való bizalomról, mert összefoglalja az Istennel való kapcsolatunk egyszerűségét. Az Úr nem csak akkor van ott, amikor segítségül hívjuk Őt, hanem Őrá mindig számíthatunk. Ahelyett, hogy az időnk nagy részében magunkat ültetnénk a trónra, milyen lenne az életünk, ha valóban hinnénk Neki, és minden nap elismernénk az Ő uralmát?

Márk 9:23-24

“Jézus pedig ezt mondta neki: Ha tehetsz?! Minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!”

Jézus számos emberrel találkozott szolgálata során, akiknek megvolt a maguk hitszintjük, amellyel bíztak benne. Ennek a szülőnek úgy tűnik, hogy a gyógyulás ígérete túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Kétségbeesetten közeledik Krisztushoz, mivel már szinte minden reményét elvesztette, hogy fia meggyógyul. Amikor Jézus szóvá teszi hitetlenségét, ő lényegében így válaszol: “Mindent odaadok neked, amim van”. Az teszi ezt az egyik legjobb bibliai verssé az Istenben való bizalomról, hogy felismeri tökéletlen hitünket, és hangsúlyozza, miért kell jobban bíznunk benne.

1Korinthus 1:25

“Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.”

Miért bízunk gyakran inkább napjaink gondolkodóiban, mint a világegyetem Istenében? Sok mindent meg lehet tanulni a bölcs tanácsokból, de még a legokosabb ember legjobb gondolatai is alulmaradnak Isten bölcsességével szemben. Ha Istenbe veted a bizalmadat, a legjobb úton fogsz járni.

Róma 1:16

“Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek.”

Gondoltál már arra, hogy milyen jutalmakkal jár Jézus követése? Azzal, hogy életünk trónját Istennek adjuk át, számos ajándékra teszünk szert. Néha az Úr követése megment minket egy traumatikus élménytől vagy anyagi tönkremeneteltől. Máskor üldöztetésnek nézünk elébe, de jobb emberként kerülünk ki a megpróbáltatásból. Mindenekelőtt azonban a hitünk Krisztus általi üdvösséget eredményez.

Zsoltárok 37:3

“Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.”

Az összehasonlítás keserűségétől mindannyiunknak meg kellene szabadulnunk. A 37. zsoltárban Dávid azt mondja nekünk, hogy ne aggódjunk a gonosztevők jóléte miatt, és ne bosszankodjunk a saját szenvedésünk miatt. Ha azt akarjuk, hogy az Úr munkálkodjon és ha olyan életet akarunk élni, amely tükrözi hitünket, egyszerűen csak bíznunk kell benne, és meg kell tennünk mindent, amit csak tudunk, hogy terjesszük az Ő igéjét.

Ézsaiás 40:28-31

“Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az ÚR, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”

Ez az egyik legjobb igevers az Istenben való bizalomról mindenkinek: a sportolóktól a lelkipásztorokon át a magunkfajta átlagemberekig. Ézsaiás Isten nagyságáról beszél. Nemcsak, hogy Ő mindenható, de éberen munkálkodik az életedben. Ő tudja, amikor fájdalmat érzel és amikor félsz. Nemcsak hogy tudja, de van ereje arra, hogy bármilyen szörnyű is helyzetet, Ő meg tud szabadítani belőle. Ezért méltó a bizalmadra.

János 12:46

“Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.”

Amikor Istenen kívül másban bízva éljük az életünket, akkor sötétségben járunk. Ahogyan a fenti korinthusi levélrészletben is elhangzott, Isten a bölcsesség végső forrása. Ezért ha bármiben vagy bárki másban bízunk, akkor egy olyan entitással érjük be, amelynek nincs hatalma arra, hogy megmentsen minket. Jézus a világosság, akit követnünk kell, ha bőséges életet akarunk élni.

Zsoltárok 56:3-4

“Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom!”

Dávid életének fontos tényezője volt a halálos ellenséggel való küzdelem, ezért áll ő számos bibliai vers mögött, amelyek az Istenben való bizalomról szólnak. Itt az 56. zsoltárban egy sor fizikai és személyes támadást követően Istenhez kiált segítségért. Bár a mi harcaink talán mások, mint Dávidé, mégis mi is segítségül hívhatjuk az Urat a szükség idején. Isten a mi végső védelmezőnk. Senki sem árthat nekünk, ha Isten szándékában áll, hogy biztonságban tartson minket.

1Krónikák 16:11

“Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!”

A figyelemelterelés veszélyes része a keresztény életútnak. Lehet, hogy tudjuk, hogy Isten irányít, és hogy bíznunk kell benne, de más dolgok elvonhatják a figyelmünket, és megszakíthatják ezt a kapcsolatot. Legyen szó valamilyen bűnös szokásról, vagy akár arról, hogy a gyülekezetet bálványozzuk Istennel szemben, nem szabad elfelejtenünk, hogy mindig az Urat kell keresnünk. Ha a szemünk Őrá szegeződik, nagyobb esélyünk van az élet küzdelmeivel szemben.

Ézsaiás 12:2

“Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.”

Ebben a versben látjuk, hogy Isten az örök üdvösségünk, valamint a legjobb reménységünk ebben a világban. Nemcsak abban bízhatunk, hogy egy napon Vele leszünk a mennyben, hanem abban is, hogy életünk minden napján velünk jár. Nem számít, milyen félelem tart vissza, vagy milyen nehézség áll előtted, az Úr fedez téged.

Ézsaiás 41:10

“Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

Nem kell meglepődnünk azon, hogy az Istenben való bizalomról szóló bibliai igeversek közül sok Izrael történelmének nehéz éveiből származik. Itt Isten Ézsaiás prófétán keresztül azt mondja népének, hogy bízhatnak benne. Bár bajban voltak, Isten megígéri, hogy nem feledkezik meg róluk, és hogy mindig az Istenük lesz.

Zsidók 11:6

“Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”

Egész életünkben dolgozhatunk azon, hogy Istennek örömet szerezzünk, vagy hogy a mennybe jussunk, de a Biblia itt azt tanítja, hogy a hit az ami igazán szükséges az Istennel való kapcsolathoz. Nem közelíthetjük meg Istent a saját feltételeink szerint. Hajlandónak kell lennünk arra, hogy bízzunk benne. Ez teszi a Zsidókhoz írt levél 11:6-ot az egyik legnagyszerűbb igeverssé az Istenben való bizalomról.

János 3:36

“Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.”

Bár a János 3:16-ot is említhettük volna, mint az Istenben való bizalomról szóló bibliai igeversek egyikét, ez a vers ugyanezen fejezet későbbi részéből kiemeli a különbséget azok között, akik bíznak az Úrban, és azok között, akik nem bíznak. Az örök élet minden bizonnyal az egyik legjobb érv az Istenben való bizalom mellett, de itt azt látjuk, hogy mi történik, amikor nem engedelmeskedünk a Fiúnak.

Ez csak néhány a sok nagyszerű bibliai vers közül, amelyek az Istenben való bizalomról szólnak. A Zsoltárok könyve, Ábrahám, Izsák és Jákob története, valamint a korai keresztény egyház tele van más nagyszerű példákkal. Reméljük, hogy ezek a versek segítenek neked a lelki utadon, hogy közelebb kerülj Istenhez, és bízz benne.

Forrás: K-LOVE