A pásztorok szerepe nagyon fontos. A juhoknak nincsen meg a megfelelő bölcsességük, ezért újra meg újra bajba kerülnek. Megesznek olyasmit is, ami árt nekik, és nem is tudatosodik bennük, hogy időnként veszélybe sodorják a saját életüket. A juhoknak pásztorra van szükségük. Olyasvalakire, aki akár az életét is hajlandó odaadni azért, hogy a bárányokról gondoskodjon, és hogy megtalálja azt, amelyik elcsatangol.

Isten tudja, hogy népe olyan, mint a juhok: gondatlan, gyámoltalan, könnyen félrevezethető, de a pásztor szemében mégis drága. Isten arra hívta el népét, hogy az ő jóságát tükrözve gondoskodjon másokról. Ez volt az elképzelése Izráelről. Ám az Isten által küldött vezetők önző módon többet foglalkoztak saját magukkal, mint másokkal, ezért Istennek közbe kellett lépnie. Személyesen vette kézbe népe pásztorolását, és maga gondoskodott szükségleteik betöltéséről.

Isten sokféle ígéretet adott bárányainak. Azt mondta, hogy megkeresi és kimenti őket a bajból (Ez 34,11–12); kövér legelőkre vezeti őket (34,13–14); minden tekintetben gondjukat viseli, és megerősíti őket, ha megsérülnek, vagy gyöngék (34,15–16).

Jézus a jó pásztor (Jn 10,11). Személyesen vezeti nyáját (10,3–4), és megszabadítja őket a veszedelemtől, ha eltévednek (10,11–13). Vannak jó pásztorok, akik törődnek a bárányaikkal, de Jézus egészen különleges, hiszen életét adta a juhaiért. Jézus áldozati halála méltóvá teszi őt a nagy pásztor címre (Zsid 13,20).

Jézus példája segíti az emberi „bojtárokat” abban, hogy megfelelően tudják vezetni Isten népét. Pál nem óvatoskodott, amikor arról írt, hogyan kell a gyülekezetvezetőknek pásztorolniuk Isten nyáját: „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat.” (ApCsel 20,28–29)

Az jó, ha Isten bojtárjainak megadjuk a kellő tiszteletet Isten népét vezető tisztségükben, de bizonyos értelemben Isten népének minden tagja bojtár. Mindannyiunknak feladata, hogy megtestesítsük Isten gondoskodását azzal, ahogyan egymást szeretjük, és gondoskodunk egymásról.