Az Ézsaiás 54,5 versben Isten a férj, Izráel pedig a menyasszonya. Ez a kép Isten népe iránti nagy szeretetét és gyöngédségét fejezi ki. A Biblia a bűnt gyakran nevezi paráznaságnak, de Isten azzal mutatja meg szeretete mélységét, hogy önfejű, parázna népéhez mégis hűséges marad, megtartja ígéreteit, és mindenek ellenére szereti. Ez megerősíti, hogy Isten milyen mélyen elkötelezett népe iránt.

Ahogy Gómer hűtlen volt Hóseáshoz (Hós 1,2; 3,1), Izráel múltja is tele volt Istennel és a vele fennálló szövetséggel szembeni hűtlenségek sorozatával. Ám ahogyan Hóseás hűséges maradt Gómerhez, úgy az Úr is kitartóan hűséges volt Izráelhez, és még a száműzetés idején sem hagyta el (Ézs 54,6–8). Ő az a férj, aki állhatatos maradt, mert az általa kötött szövetség saját jellemén alapul.

A házassági eskü szövegében szerepel egy olyan rész, amellyel a pár tagjai elkötelezik magukat az egymás mellett „jóban-rosszban” való kitartásra; ugyanígy kötelezte el magát Isten az ő népe mellett. Ez a vers vigasztalást kívánt nyújtani Isten népének, mert azt mondja el, hogy még ha éppen fogságban vannak is, Isten nem hagyta el őket. Mint egy hűséges házastárs, megígéri, hogy továbbra is szeretetével veszi körül őket, kedvességével várja őket, és mindent megtesz azért, hogy helyreállítsa a vele való kapcsolatukat.

Ez a vers nemcsak férjnek nevezi Istent, hanem a Seregek Urának is. Az első megnevezés Isten szeretetére és hűségére emlékeztet, a második pedig a hatalmára utal. Ő a mindenható Isten, a mennyei seregek parancsnoka, és nincs semmi a világon, ami meg tudná akadályozni, hogy véghez vigye akaratát, és megóvja népét. Az Újszövetségben azt olvassuk, hogy Jézus az egyház vőlegénye (Jel 19,7), akinek megvan a hatalma arra, hogy népét eljuttassa önmagához. Ő a „Hű és Igaz” (19,11), és mi az ő menyasszonyaként biztonságban vagyunk nála. A hívők bizonyosak lehetnek benne, hogy hűtlenségünk ellenére Istennel maradhatunk – nem igaz voltunk miatt, hanem Jézus ereje révén, amelyet Isten kegyelmesen nekünk tulajdonít.

Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak.

ÉZSAIÁS 54,5