Isten népe Az apostolok cselekedeteiben komoly fejtörést okozott az akkori kormányzatnak és vallási intézményeknek. Bizony, ezt eredményezi, ha valaki az eljövendő királyság értékrendjének megfelelően él – ez ugyanis szembemegy a kultúrával, zavart kelt, és megkérdőjelezi a fennálló rendet.

Isten országa olyan értékrend alapján működik, amely ellentétes a világ értékrendjével. A világ az önérvényesítést értékeli, akár mások letaposása árán is; Isten országában a valódi jutalmat az alázatban és a másokért végzett szolgálatban lehet elnyerni. A világ úgy látja, hogy a kemény munka és a rang a siker titka; Isten országában csak az találhatja meg az életét, aki elveszíti azt az evangéliumért, feláldozva magát annak érdekében, hogy Jézus ügyét előre tudja mozdítani a világban. Ha Isten népe Isten országának az értékrendje szerint él, az felfordulást okoz, mert Isten hajlamos felforgatni a világ életvitelét.

Az ApCsel 25. fejezete részletesen beszámol Pál összetűzéseiről a hatalom képviselőivel. Jézus is fejtörést okozott a római hatóságoknak (Mk 15,1–15). Jézus példáját követve (14,53–65) Pál is felfordulást okozott, és a zsidó vallási vezetők szembehelyezkedtek vele meggyőződései miatt.

A vallási és politikai hatalom képviselőinek a szemében Pál bajkeverő volt. Teljes mértékben elkötelezte magát Jézus mellett, Jézus pedig felforgatta a világot rajta keresztül. A hatóságok nem tudták megállítani. Ha bíróság elé idézték, Pál egyszerűen megosztotta velük az evangéliumot. Ha bebörtönözték, mindenkivel megbarátkozott, és mindenkit tanítvánnyá tett. Pál bajt okozott, mert nem elégedett meg kevesebbel; mindenáron Krisztus országának az értékrendjét akarta elterjeszteni. Tudta, hogy Jézus útján járni időnként egyet jelent a szenvedéssel (ApCsel 9,15–16). Ezért nem ijedt meg akkor sem, amikor börtönbe került. Isten továbbra is használta őt, akárhol volt is. És Isten ma is ugyanígy tesz a hívőkkel. Képviselhetik a királyság értékrendjét a vacsoraasztalnál, a munkahelyen vagy a világ egy távoli zugában; akárhova kerülnek is.

Jézus azért jött, hogy elhozza Isten országát – ez a királyság pedig a feje tetejére kívánja állítani a világi értékrendet az egyház missziói munkáján keresztül. Ahogyan akkor, ma is csupán előreviszi a gyülekezetet az, ha megpróbálják megállítani. Isten munkájának nem lehet gátat vetni. Ő használja követőit, saját gyermekeit, hogy egy teljesen új világot, új életmódot hozzon el.