Jézus egyértelműen beszélt arról, hogy miként tekintsünk az életünkre az örökkévalóság fényében. A Máté 6:19-21 azt mondja: “Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.” Jézus tudtunkra adja, hogy az itteni életünk lehetőség arra, hogy befektessünk a mennyei örök jövőnkbe.

Mindannyian szeretnénk tudni, hogy milyen a Mennyország. Bár a Mennyország körül sok titokzatosság van, a Biblia mégis ad néhány hasznos betekintést abba, hogy milyen is ez a hely. Vizsgáljuk meg, mit tanít nekünk Isten Igéje a Mennyországról!

A Mennyország olyasmi, amiért most élünk

A Szentírás oly sok helyen arra kér bennünket, hogy éljünk igazságban, mert amit most teszünk, annak örökkévaló hatása van. Minden ember ezen a bolygón azzal a vággyal születik, hogy tetteinek legyen értelme. Azt akarják, hogy hatással legyenek erre a világra. Ez az érzés a Mennyország hívó szava! Ez egy belső ösztön, amely azt mondja nekünk, hogy a most olyan módon számít, amit nem mindig látunk vagy nem értünk meg teljesen.

Az 1Timóteus 6:17-19 azt mondja:

“Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet.”

A Lukács 12:33-34 azt mondja:

“Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.”

Ezek a versek azt a tényt szemléltetik, hogy az, ahogyan ebben a világban élünk, különbséget jelent a mennyei birodalomban. Az életünk nem értelmetlen; örök értékünk van. Ha úgy élünk, hogy Istent tiszteljük, akkor ő elraktároz számunkra egy kimeríthetetlen kincset, amelyet akkor kapunk meg, amikor földi időnk véget ér.

A Menny egy valóságos hely

A Mennyország egy célállomás. Nem álom vagy elvont elképzelés. A Biblia úgy írja le, mint egy helyet, ahol otthonok, folyók, teremtmények, sőt még város is van.

A Jelenések 22:1-5-ben ez áll:

“Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.”.

Ez a szakasz sok részletet közöl arról, hogy mi fog következni. Várhatjuk, hogy az eljövendő életben kézzelfogható módon élvezhessük Isten kreativitását. Lesz víz, gyümölcs, fák, trón és a mi jó Istenünkkel találkozhatunk majd.

Jézus még egy otthonról is beszél, amelyet Isten mindannyiunk számára készített (János 14:2). Van egy örök otthonunk, amelyben lakni fogunk. Egy hely, ahol minden szükségletünk kielégül, és Isten öröme örökké elérhető számunkra.

A Menny egy jó hely

A Mennyország egy jó hely! Ez azért fontos, mert amikor a túlvilágról van szó, tudnunk kell, hogy több ilyen hely is van. A Biblia beszél a Mennyországról, és leír egy Istentől üres helyet is, ahol a lelkek örök pusztulással néznek szembe (Jelenések 21:8). Ezen a helyen találják magukat azok az emberek, akik elutasítják Istent.

A Biblia tudatja velünk, hogy életünk végén várakozással érkezhetünk haza Jézushoz. A Jelenések 21:4 szerint: “És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” Biztosak lehetünk abban, hogy Isten gyönyörű otthont teremtett lelkünknek.

Az 1Korinthus 2:9 hozzáteszi: “Hanem amint meg van írva: Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” Isten szeretete a Mennyország teremtésében mutatkozik meg számunkra.

Isten trónja a Mennyben van

A Mennyország egyik legfontosabb aspektusa, hogy ott Isten jelenlétében élhetünk. A Jelenések könyvében János – Jézus egyik tanítványa – elragadtatik, hogy lássa a Mennyet. Leírja Isten fenséges trónját (Jelenések 4), amelyet huszonnégy másik trón vesz körül. Ez a nem evilági jelenet csak egy pillantása Isten fenségének, amelyet a Mennyben láthatunk majd. Isten nem csak megment minket a bűntől és a haláltól, hanem hazavisz, hogy örökre vele legyünk. A családjába fogad minket, mert szeret bennünket.

A Filippi 3:20-21 szerint:

“Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.”

Amikor elfáradunk itt a Földön, akkor bátorítást jelenthet az a tudat, hogy az igazi otthonunk a Mennyben van. Örömmel várjuk azt a napot, amikor szemtől szemben találkozhatunk Megváltónkkal!