Az imádság mindenekelőtt személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Néhányan úgy gondolnak az imádságra, mint egy üzleti tranzakcióra, vagy mint valamire, amit meg kell tenniük, mintha valamit kipipálnának egy teendőlistáról. De az ilyen valójában egyáltalán nem ima. Gondolj az imára bensőséges módon, mint egy közeli barátok közötti beszélgetésre. Milyen szavak jutnak eszedbe, amikor egy mély barátságra gondolsz? Valószínűleg olyasmik, mint a szerető, gondoskodó, meleg, őszinte, személyes és bensőséges. Ezeket a szavakat kellene használnunk az Úrral töltött személyes imaidőnk leírására is.

Minden hívőnek lehet dinamikus a személyes imaélete. A Biblia megadja nekünk azokat a kulcsokat, amelyekre szükségünk van egy erőteljes imaélet kialakításához. A Szentírás tele van olyan férfiak és nők példáival, akik Istennel jártak, és az ima segítségével hatással voltak a környezetükre, és az ima által te is megteheted ugyanezt. Nézzük tehát a személyes ima 8 kulcsát.

1. Imádkozz Jézus nevében

Az igazi ima Jézus Krisztusra összpontosít. Számos bibliai hivatkozás beszél a Jézus nevében való imádkozás fontosságáról. Maga Jézus mondta: “Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (János 16:23). Amikor Jézus nevében imádkozunk, az Atya Isten meghallgat minket. Ő válaszol a Fia, Jézus nevében felajánlott imára, mert a Fiún keresztül van kapcsolatunk Istennel.

2. Imádkozz Isten akarata szerint

Isten nem egy Mikulás az égben; nem ad meg nekünk mindent, amit kérünk. Az 1János 5:14-ben azonban ez áll: “Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket”. Ez azt jelenti, hogy ha az ő akarata szerint imádkozunk, akkor válaszra számíthatunk.

3. Imádkozz a Szentírás szerint

Az egyik legjobb módja az imádkozásnak a Szentírás alapján végzett ima. Ha Isten Igéje a szívünkben van, akkor az ő kívánságai a mi kívánságainkká válnak, és biztosak lehetünk benne, hogy ő válaszol az imáinkra. Győződj meg róla, hogy imáid összhangban vannak a Bibliával. Az Úr mindig tiszteletben tartja szavát.

4. Imádkozz a parancsolatokat betartva

Isten szereti azokat, akik tiszteletben tartják a parancsolatait. Jézus mondta: “és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte.” (1Jn 3:22).

5. Imádkozz hittel

Isten azt akarja, hogy higgyünk abban, hogy meghallgatja imáinkat. Jézus azt mondta: “És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.” (Máté 21:22). Az Úr megígéri, hogy válaszol a hitből fakadó imáinkra.

6. Imádkozz Lélekben

Pál azt mondja nekünk, hogy mindenkor a Lélekben imádkozzunk. A Róma 8:26-ban ez áll: “Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” Nem mindig tudjuk, hogyan imádkozzunk, és nem mindig van kedvünk imádkozni. Ezért szükségünk van a Lélek erejére, hogy segítsen Istenünkhöz szólni.

7. Imádkozz kitartóan

Ne add fel, ha nem kaptál választ az imáidra. A Bibliában végig olyan emberek történetei olvashatók, akik kitartóan imádkoztak. A Lukács 18:1-8-ban olvashatunk egy özvegyasszonyról, aki nem csüggedt és kitartó volt. Jakab azt mondja nekünk, hogy az igaz ember hatékony, buzgó imája sokat használ.

8. Imádkozz alázattal

Végül pedig meg kell alázkodnunk az imádságban. A Jakab 4:10 azt mondja, hogy alázzuk meg magunkat az Úr előtt, és ő felmagasztal minket. A Lukács 18:9-14-ben található egy példabeszéd, ahol a farizeus és a vámszedő Isten elé járul. A farizeus büszke és hencegő volt, míg a vámszedő alázatos, és Isten kegyelmét kérte. Isten meghallgatja az alázatosok imáját. Ha megalázzuk magunkat előtte, ő felemel minket.

Forrás: Churchleaders