Józsué élete végén elképesztő állítást fogalmazott meg Istenről. Azt mondta, hogy Isten hűségesen valóra váltotta Izráelnek tett minden ígéretét. Annak ellenére, hogy milyen mély az emberi bűn, és milyen nagy ívű Isten üdvtörténete, Isten bebizonyította, hogy ő megtartja szövetségét. Mindig hűséges az ígéreteihez. Mindig állja a szavát. Soha nem szegi meg az ígéretét.

Józsué élete és szolgálata véget ért ezzel az állítással, de mindez továbbra is igaz a következő nemzedékek életében. Isten valójában minden generáción átívelő ígéreteket tett. Az 1Móz 3,15 versében szereplő azon ígérete, hogy eljön majd valaki, aki a Sátán „fejére tapos”, nemcsak Izráelnek szólt, hanem mindazoknak, akik ebben a bűntől áthatott világban élik életüket, és szenvedik el a bűn következményeit. Azok az Izráelnek adott ígéretek, amelyek az ország birtokba vételével beteljesedtek, csupán szűk szeletét jelentik mindazoknak a nagy és fenséges ígéreteknek, amelyeket a történelem során Isten adott.

Pál a római gyülekezetnek írt levele elején azt írja, hogy Jézus volt Isten minden ígérete beteljesítésének a csúcspontja (Róm 1,1–4). Jézus áldozati halála nem spontán reakció volt Isten részéről válaszul az emberi bűnre, hanem már a világ teremtése előtt eltervezte. Pál sorra veszi Krisztus érkezésének a részleteit – származásától születésén át haláláig –, és megállapítja, hogy mindezek Isten tervének a beteljesedései. A próféták igazolják ezt az állítást, hiszen újra és újra megerősítik a Jézusról szóló ígéreteket, mégpedig az életére vonatkozó olyan apró részletekkel, amelyek csak több száz évvel később váltak valóra. Ezért Pál határozottan levonja a következtetést a 2Kor 1,18–20 versében, amikor azt állítja, hogy Isten minden ígérete Krisztusban teljesedett be. Mind a Messiásra vonatkozó sajátos ígéretek, mind pedig azon általános ígéretek, amelyek az emberi bűn isteni terv szerinti kezelésére vonatkoznak, Jézusban teljesedtek be.

Az a tény, hogy Isten hűséges az ígéreteihez, Isten népének a reménysége. Ugyanis ő nemcsak eddig teljesítette be mindazt, amit előzőleg mondott, hanem továbbra is véghez viszi terveit. A bukott világban látszólag uralkodó zűrzavar ellenére a keresztény hívők bátran élhetnek annak tudatában, hogy ő legyőzte a világot, és tökéletesen megvalósít mindent, amit eltervezett (Jn 16,33).

Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden ember elmegy. Ismerjétek el teljes szívetekből és teljes lelketekből, hogy egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek, az ÚR! Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem. De ahogyan beteljesedett rajtatok mindaz az ígéret, amelyet Istenetek, az ÚR tett nektek, úgy fogja beteljesíteni rajtatok az ÚR minden fenyegetését is, amíg ki nem pusztít benneteket erről a jó földről, amelyet nektek adott Istenetek, az ÚR. Ha megszegitek Isteneteknek, az ÚRnak szövetségét, amelyet ő rendelt nektek, ha elmentek, és más isteneket tiszteltek, és azokat imádjátok, akkor föllángol majd ellenetek az ÚR haragja, és hamarosan kipusztultok erről a jó földről, amelyet nektek adott.

JÓZSUÉ 23,14–16