A következőkben hasonlítanak egymásra:

  • Áron szolgálatát az Úr parancsainak gondos betartásával végezte (3Móz 8,36). Bár ő maga sem volt tökéletes, mégis példát mutatott. Jézus viszont azért jött, hogy mindazt, amire Áron képtelen volt, tökéletesen betöltse. Jézus Isten helyes tiszteletének a legfőbb példája azért, mert ő minden tekintetben alávetette magát az Atya vezetésének (Jn 8,28).
  • Áron szolgálata arra irányult, hogy általa az Úr dicsősége váljék láthatóvá a nép számára (3Móz 9,6). Jézus azért jött, hogy az emberek Istent láthassák és ismerhessék meg (Jn 1,18). Sőt igazából aki látta Jézust, az látta az Atyát is (14,8–11). Jézus személyében a láthatatlan Isten tökéletes képe jött a földre (Kol 1,15).

Ugyanakkor több szempontból különbözik a szolgálatuk:

  • Áron arra kapott megbízást, hogy Isten és a nép között közbenjáró szolgálatot végezzen. Azonban Jézus meghaladta Áronnak és utódainak a szolgálatát. Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között (1Tim 2,5–6). És minthogy Krisztus kereszthalála által igazzá lehetünk, most már papi közbenjárás nélkül is bizalommal közeledhetünk Istenhez (Zsid 4,16).
  • Áron Izráel számára gondoskodott az elégtételről (3Móz 9,7). Jézus viszont az egész világ bűnéért mutatta be az engesztelő áldozatot, mindazok érdekében, akik hittel elfogadják (1Jn 2,2). Jézus Izráel megígért Messiásaként érkezett, de az üdvösség, amely az ő nevében rejlik, minden ember és minden nép számára elérhető (Róm 3,29).
  • Áronnak a saját bűnéért is áldozatot kellett bemutatnia (3Móz 9,8). Jézus azonban bűntelen volt. Tökéletes volt szavait, szándékait és tetteit illetően egyaránt. Jézus mint hibátlan áldozat halt meg a kereszten. Bűntől mentes tökéletessége miatt alkalmas volt arra, hogy ő legyen a legfőbb áldozat, és hogy ő legyen a mennyei főpap (Zsid 7,26–27).
  • Áron Izráel papjává lett azáltal, hogy Mózes felszentelte és olajjal felkente (3Móz 8,1–12). Jézus, a Fiú a mi nagy főpapunk, különleges és örök, mert őt az Atya Isten választotta ki erre a tisztségre (Zsid 5,1–5). Míg Áron Isten előtt áll mint pap, Jézus maga Isten (Kol 1,15–17).