Isten a helyükre tudja illeszteni a dolgokat. Képes újra összerakni azt, ami valamikor szép volt az emberek életében, kapcsolataiban és körülményeiben, de szétesett. Még fontosabb, hogy képes helyreállítani az emberek összetört szívét is. Isten ennek bizonyítékát adta Ezékiel számára, amikor egy csodás látomásban elvitte őt egy olyan völgybe, amely telis-tele volt száraz csontokkal.

Isten egy nagyon egyszerű kérdést tett föl Ezékielnek: „Embernek fia! Vajon megelevenednek- e ezek a csontok?” Ezékielnek alaposan át kellett gondolnia a választ. Ha azt mondja, hogy lehetetlen a csontoknak újra életre kelniük, azzal megkérdőjelezi Isten hatalmát. Ha viszont azt feleli, hogy lehetséges, akkor a saját emberi logikájával kerül ellentmondásba. Ezért a legbiztonságosabb választ adta: „Ó, Uram, Istenem, te tudod!” (Ez 37,3)

Ekkor Isten hihetetlen utasítást adott Ezékielnek. Arra szólította föl, hogy prófétálja azt a csontoknak, hogy életre fognak kelni. Az egy dolog, hogy Isten képes halottakat életre kelteni; az azonban egészen más, ha ennek folyamatában egyszerű halandókat használ föl. Ezékiel elkezdett beszélni a csontokhoz, és Isten a próféta szavain keresztül cselekedett: a csontok kezdtek összeilleszkedni. Inak és bőr borította be őket. Ezékiel pedig csak ámult azon, ahogyan végbement a feltámadás folyamata. Aztán a végén egy egész hadsereg állt a próféta előtt, Isten parancsára várva. Isten ezt a csodát azért mutatta meg Ezékielnek, hogy emlékeztesse rá: az ő szava hatalmas, és ereje van. Isten az Úr, ígéretei pedig erőteljesek és igazak (37,13–14).

Isten igéjének hihetetlen ereje van; életre kelti a halottakat. Ahol Isten igéjét hirdetik, ott Szentlelke fölhasználja igéjét arra, hogy népét újra életre keltse. Jézus azt mondta követőinek, hogy egyetlen reményük az legyen, hogy minden tekintetben benne bíznak (Jn 15,5). Isten igéje mindig megcselekszi azt, amit Isten eltervezett: „…úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem.” (Ézs 55,11) Isten igéje képes világosságot teremteni a sötétségből, és életet a halott állapotokból. Arra biztat bennünket, hogy olvassuk és hallgassuk Isten igéjét azért, hogy éljünk.

Isten egész hadsereget állít föl arra, hogy tudassa a világgal, kicsoda ő, és mit tett értünk. Serege mindenestül Isten igéjétől függ, és azzal teljesíti be Istentől kapott küldetését. Amikor nehezen hisszük el, hogy mire képes Isten, akkor az Ez 37,1–14 része segíthet nekünk abban, hogy ne feledjük, micsoda nagy dolgokat tett, és hogy számára semmi nem lehetetlen.