A 4Móz 16. fejezetében Kórah azt bizonygatja, hogy őt és családját ugyanolyan jogok illetik meg, mint Áront és fiait (4Móz 16,3). Kórah azt követelte, hogy Mózes és Áron osszák meg vele a papi szolgálatot. Az ifjak nem voltak elégedettek azzal, hogy a szent sátor körüli szolgálatban az e világi teendőket lássák el, Áron papi hivatásában pedig hatalmi pozíciót és kivételezést láttak (16,8–11). De hiába kezdett Kórah felfelé kapaszkodni, Isten megsemmisítette minden törekvését. Kórah és a hozzá csatlakozók Isten elleni lázadása hamar szomorú véget ért (16,31–35).

Kórah esete olyan emlékezetes, hogy Júdásnak kifejezetten ő jutott eszébe saját kora hamis tanítóit látva (Júd 1,11). Júdás azzal hangsúlyozza ezeknek a tévtanítóknak a gőgjét, hogy együtt említi Kaint, Bálámot és Kórahot, és hozzájuk hasonlítja emezeket. A Kórahhoz hasonló mai vezetők gőgje éppen ugyanolyan veszélyes és végzetes, mint Izráel esetében, a pusztai vándorlás során (1,12–13).

Jézus és Kórah egymás szöges ellentéte. Kórah arra használta befolyását, hogy saját hatalmi törekvéseit valósítsa meg. A közösség részéről tapasztalt elfogadottságára építve megtámadta Mózest és Áront (4Móz 16,1–2). Ezzel szemben Jézus – ahogyan Pál jellemzi szolgálatát – saját jelentőségét nem fitogtatta (Fil 2,6–8). Jézus megtehette volna, hogy egy elittársadalmat alapít, és megdönti a fennálló államrendet, ehelyett ő az Atya akaratát követte, szolgált, és életét áldozta.

Kórah hatalmi pozíciót látott a szolgálat tisztségeiben. Azáltal, hogy Mózest és Áront megvádolta azzal, hogy önmagukat a nép fölé emelik, elárulta, miként vélekedik a vezetői szerepről. Kórah úgy gondolta, hogy a vezetői tisztség arra szolgál, hogy az ember a saját hatalmát terjessze ki, és önző érdekei szolgálatába állítsa a gyöngébbeket. Jézus ennek a vezetői modellnek éppen az ellenkezőjét mutatta meg. Azt mondta, hogy a vezetés valójában lehetőség arra, hogy másoknak szolgáljunk (Jn 13,15–16).

Kórah a sikerekben is a feljebbjutás útját látta. Mózes megrótta Kórahot azért, hogy túl alantasnak és közönségesnek tartja saját szolgálatát (4Móz 16,9–11), és magasabb pozícióra törekszik. Jézus éppen ennek az ellenkezőjére volt példa. Kórah a tömjénezőjét vette kezébe, Jézus pedig egy kendőt (Jn 13,1–17). Kórah fölfelé törekvése mások bukását okozta (4Móz 16,31–35); Jézus megalázkodása sokak felemelkedésére szolgált (Róm 5,18–21).