Jézus vonásait tükrözi Boáznak a Ruthtal való kapcsolatában játszott „oltalmazó megváltó” szerepe. Ruthnak – férje halála után – nem maradt senkije, csak anyósa, Naomi. Mindketten szegények voltak, és megélhetésük mások jóindulatától függött. Naomi elküldte Ruthot, hogy a közeli mezőn gabonát gyűjtsön. Ez a mozzanat olyan események sorozatát indította el, amelyek aztán odáig vezettek, hogy Boáz lett Ruth „oltalmazó megváltója”, és végül feleségül is vette őt. Ezzel megváltotta a családot és Ruthot, aki így bekerülhetett Jézus őseinek a sorába.

Az oltalmazó megváltó, avagy ga’al (gó’él) a héberben azt a közeli hozzátartozót jelöli, aki a család jogainak a védelmében lép föl. Számos kötelesség hárult erre a személyre, úgymint a család eladott ingatlanának visszavásárlása; az arról való gondoskodás, hogy az utód nélkül elhalt rokonnak örököse szülessen; családtag kiváltása a rabszolgaságból, illetve a rokon haláláért való bosszúállás. Isten magát Izráel „megváltójának”, vagyis ilyen közeli rokonának nevezi az Ézs 60,16 versében, és Jézusra is megváltóként utal az 1Pt 1,18–19 verse.

Jézus azért lett emberré, hogy az egész emberiség oltalmazó Megváltója legyen. Leszállt a mennyből, közöttünk járt a földön, elhozta és minden ember számára elérhetővé tette a helyreállítást a kereszt és a vele való közösség által. Ahogy egykor Boáz lehetővé tette Naomi, Ruth és a családja számára, hogy ők és utódaik fennmaradjanak, úgy most Krisztus által minden hívő arra kap lehetőséget, hogy szent, azaz Isten családjának a tagja legyen (Zsid 2,11), Isten örököse és Krisztus örököstársa (Róm 8,17). Ahogy Boáz megmentette és megvédte Ruth családját és a jövőjüket, úgy Krisztus a legtökéletesebb módon menti meg népét, helyreállítja becsületüket, és reményt ad nekik a jövőt illetően.

Ha Ruth könyvét mindannak a fényében olvassuk, amit most már Jézusban nyilvánvalóan látunk, akkor nemcsak Isten dicsőségének és munkájának a lenyomatát látjuk Ruth korában, hanem arról is megbizonyosodhatunk, hogy a Krisztusban való megváltást Isten már a világ teremtése előtt eltervezte. Mindig is Jézus volt, és ma is ő az igazi oltalmazó Megváltó, a legfőbb védelmező; ő az, aki ma is megmenti népe életét, amely nap mint nap őt követi.