Isten terve az ember bűnbeesése után – amelyről az 1Móz 3. fejezetében olvashatunk – az, hogy megváltsa és helyreállítsa az egész teremtett világot. Jézus Krisztus szolgálata révén ma is azon van, hogy mindent helyreállítson úgy, ahogyan eredetileg volt. E megváltó munkája túlmutat az emberiségen. Igaz, hogy része az is, hogy népét megmentse, örökre megszabadítva őket a bűn zsarnokságától, de Isten terve magába foglalja az egész törött világ megmentését, a bűn átkából való kiemelését és megtisztítását, hogy újra Isten dicsőségét tükrözze.

Az Ézs 35. fejezete ellentétben áll a 34. fejezet üzenetével, amelyben az isteni ítélet meghirdetése szerepel. A 35. fejezet Isten ígéreteiről szól. Arról, hogy ő hajlandó és képes meggyógyítani teremtett világát, és ez is a szándéka. Ez a gyógyulás mindent magába foglal: Isten újjáteremti a természetet (Ézs 35,1–2), a bűnös emberiséget (35,3–6), végül pedig ezt az újjáteremtett világot és az újjáteremtett embereket visszavezeti önmagához (35,6–10). Egyfelől Izráel népe reménységre lelt ezekben a versekben, várva az idegen országban töltött fogságból való hazatérés lehetőségét, másfelől mi már tudjuk, hogy ezeknek a verseknek és Isten dicsőségének az igazi beteljesedése akkor következik be, amikor Jézus visszatér a földre.

Lehet, hogy valaki cinizmussal tekint Istennek ezekre a helyreállításra vonatkozó ígéreteire, látva, hogyan működik ez a világ, és hogyan zajlik benne az élet. Itt és most éppen az ellenkezőjét látszik bizonyítani mai valóságunk – a háborúk, az erőszak, a szenvedés, a betegségek, az éhezés –, és még a hívőknek is nehéz elképzelniük, hogy az út mégis a teljesen és tökéletesen megújított teremtés felé vezet. Az Újszövetségben Keresztelő János ugyanezt az ellentmondást érzékelte, amikor bebörtönözték. Föltette a kérdést, hogy vajon tényleg Jézus-e az, aki ezt a mindent átfogó helyreállítást elhozza. Jézus ezt az ézsaiási szakaszt idézte válaszul unokatestvére kérdésére (Mt 11,2–6).

Hit által bizonyosak lehetünk afelől, hogy Jézus képes megtenni azt, amit megígért. Hit által bízhatunk abban, hogy mindent, ami régi és törött, Jézus helyreállít és megújít. Hit által tudhatjuk, hogy nemcsak a lelkünket, de a testünket és az egész, bennünket körülvevő teremtett világot is megváltja (Róm 8,18–23). Bár a mai körülmények mást mutatnak, mi nem abban bízunk, amit éppen látunk, hanem Isten ígéreteiben, aki gyógyít, helyreállít, és mindent megújít (Jel 21,5).