Jeremiás próféta egészen más hangnemre vált, és megváltozik a fókusz is a Siralmak 3,21 versben. Eddig a pontig minden egyes vers Isten haragjának a súlyos következményeiről szólt, most azonban hirtelen új remény szólal meg, és a próféta Isten szeretetét, irgalmát és hűségét hirdeti. Mindannak ellenére, ami Jeruzsálemmel és a lakóival történt, a 3,23 vers kijelenti, hogy Isten irgalma „[m]inden reggel megújul”. Talán nem úgy tűnik, mintha Jeremiásnak túl sok oka lett volna Isten dicsőségét hirdetni, mégis úgy döntött: megemlékezik arról, hogy Isten mindig is hűséges volt népéhez.

Isten könyörületesen gondoskodik népe szükségleteiről. Egy példa erre az, amikor Izráel a pusztán át vándorolt, és az emberek panaszkodtak, mert éheztek (2Móz 16). Isten meghallotta zúgolódásukat, és válaszul mannát adott nekik. Ez a kenyérféleség az égből érkezett minden reggelre, az embereknek pedig csak össze kellett gyűjteniük, és megehették. Soha nem volt hiány mannából, és a nép abból élhetett, amit Isten adott nekik.

A Mt 6,11 versében Jézus is utal arra a mannára, amelyet Isten adott Izráelnek, amikor az imádsággal kapcsolatosan tanít. Azt mondta követőinek, hogy kérjék Istent, és így imádkozzanak: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” Isten gondoskodott Izráel népének a napi szükségleteiről, és ugyanezt ígéri mai népének is. Ez persze nem azt jelenti, hogy Isten bármit „megküld” a mennyből, amit csak kérünk tőle, de azt igen, hogy érzékeny arra, hogy mire van szüksége övéinek, és meghallgatja könyörgésüket.

A Jeremiás siralmai Isten hűségére és irgalmasságára hivatkozik. Bár azoknak, akik túlélték Jeruzsálem pusztulását, hihetetlen szenvedésekkel és nehézségekkel kellett szembenézniük, a próféta arra emlékeztette őket, hogy Isten, aki mindaddig hűséges volt népéhez, továbbra is hűséges lesz hozzájuk. Bár a Jeremiás siralmai nehézségekről és viszontagságokról szól, a központi versek mégis az Úr nagy szeretetéről tanúskodnak. Jeremiás nem csupán emlékezteti olvasóit Isten jóságára, hanem arra is ösztönzi hallgatóságát, hogy ne feledje Isten szeretetét, és naponta abból éljen.

21De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: 22Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: 23minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!

JEREMIÁS SIRALMAI 3,21–23