Isten szeret kétségbeesett helyzetekben reménykeltő üzeneteket küldeni. Isten egyértelműen kifejezte, hogy népe bűne mélyen megsebezte a szívét. Bűneik miatt kellett fogságba menniük, gyermekeik közül sokakat megöltek, városukat elfoglalta az ellenség, templomukat pedig lerombolták. Ebben a reménytelen helyzetben Isten a remény üzenetét küldte. Azt ígérte, hogy népének új szívet, új kezdetet ad – és ami a legfontosabb: új lelket (Ez 36,26).

Isten népének alapvetően az volt a baja, hogy képtelen volt megváltozni, mert a szíve bűnnel volt tele (Jer 17,9). Ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon, Istennek az emberek szívét kellett megváltoztatnia.

Isten páratlanul ügyes szívsebész. Nemcsak apróbb eltéréseket javítgat népe szívében, hanem egészen új lelki szívet ad neki. A bűnös szívvel az a gond, hogy kemény, és ellenáll a jobbításnak, illetve a figyelmeztetésnek. Akik bíznak Istenben, azokból ő eltávolítja ezt a régi szívet, és újat ad nekik, amely lágy, formálható, és engedelmesen elfogadja Isten vezetését és útmutatását (Ez 36,26). Az új szív nem olyan dacos, mint a régi. A régi szív lényegében halott, az új viszont él.

Az új szívvel együtt Isten azt is ígéri, hogy saját Lelkét adja (36,27). Az Ószövetségben Isten Lelke időnként elérkezett egy-egy emberhez, az Újszövetségben azonban – Jézus műve révén – lehetségessé vált, hogy Isten Lelke bennünk lakjon. Az új szövetség éppen a tekintetben új, hogy Isten miként adja a Lelkét. Jézus hasonló ígéretet tett népének: az ő Lelke fog bennük élni, és elvezeti őket minden igazságra (Jn 16,12–15).

Jézus világossá tette, hogy az ember azt mondja, amivel csordultig van a szíve (Mt 12,34). Isten törvényét adta népének, hogy fölismerjék saját szívük bűnös hajlamait, és hozzá kiáltsanak segítségért. Jézus új szívet ad népének, hogy végre képesek legyenek tökéletesen és teljes mértékben szeretni őt. Annak a fölismeréséhez, hogy valakinek a szívében Isten szeretete uralkodik-e, csak meg kell nézni, hogy milyen életet él.