Még annál is jobb – ezzel a mondattal lehetne kifejezni, hogy milyen lesz, amikor Isten népe teljes egészében vele lesz majd, ahhoz képest, amit itt, ebben az életben valaha is megtapasztaltunk. Bármely kapcsolatunk, minden érzésünk, minden, amit tudunk, amiért lelkesedünk, az életünk minden területe, amely jó, igaz, és örömmel tölti el a hívő embereket, csak előíze annak, ami ránk vár.

Ézsaiás egy hatalmas lakomára mutat előre, egy olyan nagy örömünnepre, amelyben részt vesz Isten népe a világ minden tájáról. Az, hogy ott mi mindent kínálnak bőségesen, a hívőket arra emlékezteti, hogy milyen túláradó nagyvonalúsággal bánik velük Isten. Az étel, amelyet ezen a vacsorán tálalnak, nem csupán jó, hanem a legkiválóbb. A bor nem csupán jó, hanem a legeslegjobb. Ez a soha véget nem érő ünnep, az abszolút tökéletes öröm várja Isten népét az ő jelenlétében (Zsolt 16,11). Ezen a lakomán Isten teljes népe összegyűlik – minden népből, nemzetből származók és mindenféle nyelvet beszélők –, hogy Isten bőséges gondoskodását ünnepelje (Lk 13,29; 14,15).

A hívők nemcsak Isten nagylelkűségét láthatják megnyilvánulni ezekben a versekben, hanem azt is, hogy az a nagy lepel, amely az egész emberiséget betakarja most – az az árnyék, amely még a legkáprázatosabb ünnepeket is beárnyékolja ezen a világon –, egy nap örökre eltűnik. Az ember tudja, hogy végül minden születésnapból gyásznap lesz; az ünnepnapokat elsötétíti a búcsú kényszere; minden ünnep elmúlik egyszer – ahogyan mindenki, akit szeretünk, eltávozik. A halál ez a felhő; az a lepel, amely állandóan ott lebeg minden földi élményünk hátterében, és folyton emlékeztet arra, hogy a földön még a legjobb dolgok is korlátozottak, és egyszer véget érnek.

De egy napon ez a lepel eltűnik. Isten örökre elnyeli a halált, mert a feltámadt Krisztus egyszer s mindenkorra legyőzte azt. Általa a halál meghalt, és elnyelte a győzelem (Ézs 25,8; 1Kor 15,54). A bűn büntetését megfizette Jézus, ezért azok, akik benne bíznak, örökké élnek és ünnepelnek.

Ez Isten megingathatatlan, megváltoztathatatlan, örök Igéje. Isten egy nagy ünnepi lakomát készít népének, még ha ők éheznek és szenvednek is ebben az életben. Ezek az ígéretek olyan biztosak, mint Isten örökkévalósága. Isten mindig megtartja ígéreteit (Józs 23,14).

6Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborral, zsíros, velős falatokkal, letisztult újborral. 7Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. 8Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a földön! – Ezt ígéri az ÚR!

 ÉZSAIÁS 25,6–8