Katonák (2Tim 2,3–4). Jó katonaként fogadjuk el a nehézségeket, és összpontosítsunk életünkkel a parancsnokunktól, Jézustól kapott küldetésre!

Sportolók (2Tim 4,6–8). Ahogyan a sportolók szigorú szabályokat tartanak be, és keményen edzenek a verseny megnyeréséhez, nekünk is követnünk kell az Úr parancsait, hogy megkapjuk tőle jutalmunkat.

Földművesek (2Tim 2,6). A bőséges termésért szüntelenül dolgozó földművesekhez hasonlóan nekünk is kemény munkával kell szolgálnunk, hogy elnyerjük jutalmunkat Jézustól.

Munkások (2Tim 2,15). Ahogyan a kézműves is megbecsülésben részesül ügyes munkájáért, az Úr is megbecsüli azokat a hívőket, akik ügyesen használják Igéjét.

Edények (2Tim 2,20–21). A tisztán tartott, használatra kész edényhez hasonlóan nekünk is törekednünk kell arra, hogy életünk igaz és tiszta legyen, mert úgy tudja használni az Úr.

Emberhalászok (Mt 4,19). Az az elhívásunk, hogy embereket „fogjunk” Isten királysága számára Isten örömhírével, az evangéliummal.

(Mt 5,13). A sóhoz hasonlóan Istennek tetsző tartósítószerként működhetünk egy gonosz társadalomban, ha igazak maradunk.

Világosság (Mt 5,14–16). Ha engedelmeskedünk Isten Igéjének, fényesen fogunk ragyogni a sötét világban, és ezzel mások számára is vonzóvá tesszük Isten megismerését és követését.

Szőlővesszők (Jn 15,5). Szőlővesszőként Isten szerint való gyümölcsöt termünk mindaddig, amíg megmaradunk Jézusban, aki a szőlőtő, engedelmeskedve és átadva magunkat neki.

Szolgák (1Kor 4,1–2). Akárcsak a háziszolgák, akiket különféle feladatokkal bíztak meg, bennünket is az alapján fog kiértékelni Mesterünk, hogy mennyire teljesítjük hűségesen parancsait.

Követek (2Kor 5,20). Isten országát képviseljük a világ elveszett polgárai számára.

Élő kövek (1Pt 2,5). Akárcsak a papok, mi is rendelkezünk azzal a kiváltsággal, hogy közeledhetünk Istenhez, és azzal a feladattal, hogy segítsünk másoknak is megbékélni Istennel.

Jövevények és idegenek (1Pt 2,11). Isten gyermekeiként nem ehhez a világhoz tartozunk. Nem ez az otthonunk; várjuk valódi hazánkat, amely Isten örökkévaló jelenlétében található.

Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.

2TIMÓTEUS 4,1–8