A világ tele van rossz hírekkel, és az összes rossz hírt visszavezethetjük az Éden kertjéig, ahol Ádám és Éva engedetlenek lettek Isten iránt (1Móz 3,1–24). Az Isten szava iránti engedetlenség mindig fájdalomhoz és szenvedéshez vezet. Hála Istennek, ő nem hagyja övéit a szenvedésben.

Az örömhír

Amint Ádám és Éva zavart támasztottak Isten jó világában, Isten megígérte, hogy egy napon mindent újra helyrehoz majd (3,15). Az emberiség bukása elrontotta Isten tökéletes világát, és ennek a következménye az összes rossz hír. Isten azonban azzal az evangéliummal, vagyis „jó hírrel” jön az emberhez, hogy Jézus váltságműve által elfedezte a hívők bűneit, és egy napon mindent helyre fog hozni általa.

Az evangélium híre nem arról szól, mit kell tenniük az embereknek ahhoz, hogy Istenhez jussanak; az evangélium arról szól, mit tett Isten, hogy hidat készítsen az emberekhez.

Jézussal Isten uralma és jelenléte érkezett el a világba különleges módon. Jézus azért jött, hogy helyrehozza az elrontott dolgokat úgy, hogy vállalja a kereszthalált, és őt törik össze a világ bűnéért. Isten mindent újjá tesz (Jel 21,5). Jézus azért jött, hogy ezt a jó hírt megossza, és ezt az örömhírt adhatják tovább az emberek barátaiknak, családtagjaiknak és másoknak mindenütt a világon.