Haggeus felszólította Júda főpapját, Jósuát és kormányzóját, Zerubbábelt, hogy építsék újjá a templomot. Az építkezés közben akadályokkal találták szembe magukat, ezért az Úr angyala Zakariás révén biztató üzenetet küldött Zerubbábelnek. Lehet, hogy kézenfekvőnek tűnt, hogy Izráel a saját erejével és bölcsességével oldja meg ezt a projektet, de Isten azt mondta, hogy ez a templom egyedül az ő Lelkének a munkáján alapul majd (Zak 4,6).

Zakariás kijelentette, hogy a Lélek segítségével azok az akadályok, amelyekkel szembesülniük kellett, egyáltalán nem olyan megoldhatatlanok, mint amilyennek tűnnek. Költői képeket alkalmazva azt mondta a próféta, hogy a magas hegyek síksággá lesznek (4,7). Bár a folyamat során ellenállásba ütköztek, Zerubbábel képes lesz befejezni az építkezést (4,9). Aztán, amikor a zárókő a helyére kerül, az emberek majd ujjongva kiáltanak (4,7). Ezek az ígéretek igaznak bizonyultak az elkövetkező időszak során.

Az Újszövetség az egyházat, a gyülekezetet nevezi Isten templomának (Ef 2,21). Krisztus maga a kiválasztott és becses sarokkő (1Pt 2,6). Ahogyan a Zak 4. fejezetében olvasható prófétai látomás szerint a templom építése egyedül a Lélek munkájától függ, úgy ez az újszövetségi templomra is igaz (1Kor 12,13). Ez esetben is hasonló akadályok jelentkeznek, de ezek nem – még a pokol kapui sem – lesznek képesek föltartóztatni a folyamatot (Mt 16,18). Az építkezés be fog fejeződni (1Pt 2,5). Semmi sem állhat Isten egyházát építő terveinek az útjába.

Az újszövetségi templom ugyanazt a célt szolgálja, mint a régi. Isten népével lakott a templomban. A Szentlélek által Isten népével lakik a gyülekezet révén (Ef 2,22). Isten dicsősége betölti a templomot; Isten maga építi egyházát, így az dicsőségét hirdetheti (1Pt 2,9).

Ahhoz, hogy egy épület megálljon, erős alapokra van szükség. Isten népe számára állandó kísértés, hogy az egyházat a Lélek munkája nélkül építse. Isten népe megpróbálhat álközösséget építeni a Krisztusban való igazi, lényegi egység nélkül. Isten népe megkísérelheti a misszionálást úgy is, hogy közben Isten teljesen hiányzik belőle. De Pál ezt írja: „…más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11) Ezért mindenkinek nagyon kell vigyáznia arra, hogyan épít. Egy nap majd mindenről kiderül az igazság (3,10.12–13).

6Erre ő így szólt hozzám: Ezt az igét küldi az ÚR Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa.” 7Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt! Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják: „Áldás, áldás szálljon rá!” 8Azután így szólt hozzám az ÚR igéje: 9Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött engem hozzátok. 10Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. Az a hét mécses pedig az ÚR szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet.

 ZAKARIÁS 4,6–10