Ha kizárólag Jézussal foglalkozunk, vigyázni kell, nehogy kialakuljon bennünk az a gondolat, hogy Jézus elkülönül(t) az Atyától és a Szentlélektől. Ez az igazság titokzatos, a Biblia ugyanakkor világosan tanítja, hogy Isten három személyben, azaz a Szentháromságban létezik. A Biblia nem használja ezt a kifejezést, de lehetetlen megérteni a Biblia tanítását ennek a valóságnak az elfogadása nélkül. Lukács az írásaiban (Lukács evangéliuma és Az apostolok cselekedetei) a Szentlélekre összpontosított, hogy így nyújtson ismeretet Jézusról és a Szentlélekről.

Tekintsük át ezt röviden:

  • A Szentlélek töltötte be Keresztelő Jánost anyja méhében (Lk 1,15–17).
  • A Szentlélek közreműködésével történt az isteni fogantatás Máriának, Jézus anyjának az esetében (1,35).
  • A Szentlélek töltötte be Mária rokonát, Erzsébetet, Keresztelő János édesanyját, és ő adott erőt neki Mária bátorítására (1,41–45).
  • A Szentlélek töltötte be Zakariást, János apját, hogy ezáltal prófétálhasson a Messiásról (1,67–75).
  • Jézus megkeresztelkedésekor a Szentlélek testi formában, galambként leszállt, miközben az
  • Atya Isten szólt (3,22).
  • A Szentlélek vezette Jézust a pusztába, hogy ott megkísértse az ördög (4,1–13).
  • A Szentlélek ruházta fel erővel Jézust földi szolgálata kezdetén (4,14–21).
  • Jézus beszélt arról, hogy az Atya adja a Szentlelket, amikor tanítványait az imádkozásról tanította (11,1–4.13).
  • A Szentlélek töltötte be Jézus tanítványait pünkösdkor, és adott erőt nekik az örömhír hirdetésére (ApCsel 2,1–21).

Keresztre feszítése előtt Jézus az Atyával és a Szentlélekkel kapcsolatos mély lelki igazságokkal bátorította tanítványait. Így szólt: „Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké: az igazság Lelkét…” (Jn 14,15–17)

Azután, miközben a tanítványok még ezzel a kijelentéssel birkóztak, Jézus azt mondta nekik: „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát többé engem, de ti megláttok majd, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek.” (14,18–20)