Az Úr tüze

Izráel népe hajlamos volt zúgolódni az Úr és az általa kijelölt vezetők ellen.

Akkor megtudjátok

Ezékiel könyvének az egyik visszatérő gondolata ebben a mondatban fejeződik ki: „Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!” (Ez 6,7)

Bálványok a szívben

Az emberiség bálványimádása nem holmi apró hiba, amelyet ki kell javítani, hanem egy alapvető irányultság, amely végül ítélethez vezet.

70 – 30

Ha jól állítjuk be a lelkünk arányait, akkor jobban fogjuk érezni magunkat.

Halloween – keresztény szemmel

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!

Gyász nélkül

Ezékiel feleségének a halála az olvasó figyelmét annak a személynek a halálára irányítja, aki az egyetlen valóban ártatlan ember volt az egész világon: Jézus Krisztuséra.

El néz ő

Vannak olyan helyzetek, amikor figyelnünk kell, de van, amikor el kell fordulnunk.

Őrállói hivatás

Az ókorban az őrálló egy hivatalos katonai tisztség volt. Az volt a feladata, hogy éberen figyeljen, minden esetleges szembenállást és támadást észleljen.

Szívátültetés

Isten törvényét adta népének, hogy fölismerjék saját szívük bűnös hajlamait, és hozzá kiáltsanak segítségért. Jézus új szívet ad népének, hogy végre képesek legyenek tökéletesen és teljes mértékben szeretni őt.

A keresztény keresztség

A keresztények számára a bemerítkezés, illetve a keresztség közvetlenül kötődik a megváltáshoz és a tanítványi léthez.

Az új kivonulás és a nagy küldetés

Sadrak, Mésak és Abédnegó az Úrban bízott, és nem volt hajlandó meghajolni Nebukadneccar király szobra előtt, ezért a király tüzes kemencébe vettette őket.

Egy engedelmes fiú

Az Ószövetségben Isten részletesen elmondja, hogy milyen áldás következik az iránta való engedelmességből, és milyen büntetést von maga után az engedetlenség

Fel, fel vitézek!

Még a sokra hivatott, rengeteg tapasztalattal, sokféle jártassággal rendelkező hívők is megfáradnak, kimerülnek időnként.

Hogyan láthatjuk körülöttünk Istent mindenkor?

Láthatjuk Isten kezét munkálkodni életünk minden területén, kicsiben és nagyban egyaránt. Ezek az egyszerű emlékeztetők az Ő jóságára, kreativitására, tervszerűségére és fenségére segíthetnek abban, hogy jobban megismerjük Őt.

Az első Ádám és az emberiség megrontása

Ádám és Éva egy alapvető paradoxon jelképei. Ők Isten teremtésének koronái, akiket saját képére és hasonlatosságára teremtett, ugyanakkor az ő nevük fémjelzi az emberiség legnagyobb bukását.

Az igazság az ördögről

Az egyetlen hatalom, amelyet a Sátán tisztel, az Jézus Krisztus hatalma. Legyen Ő a pajzsod az ellenség tüzes nyilaival szemben. Íme három igazság, amit tudnunk kell az ördögről.

Június 10: Ez az a nap! Stadion 2023 Debrecen (Hillsong United)