Dániel prófétai látomásában négy nagy állat jön elő a tengerből. Ezek négy pogány királyt, illetve birodalmat szimbolizálnak. Kikről van szó? Mivel a Dán 2., 7. és 8. fejezetében olvasható látomások és álmok párhuzamban állnak egymással, a négy állatból hármat beazonosít Dániel.

Az első állat Babilon, ahogy Dániel megnevezi, amikor Nebukadneccarnak azt mondja, hogy „te vagy az aranyfej” (Dán 2,38). A második a Méd–Perzsa Birodalom, ahogyan a Dán 8,20 verse rámutat: „Az a kétszarvú kos, amelyet láttál, Média és Perzsia királya.” A harmadik állat Görögország, amelyet a Dán 8,21 verse nevez meg: „A szőrös kecskebak Görögország királya…” Az olvasó gyaníthatja, hogy a szőrös kecske párhuzamban áll a Dán 7,6 versében szereplő párduccal, amelynek négy feje van, ugyanis a szőrös kecskének egy szarva volt, de „letört, és négy állt a helyére, ez azt jelenti, hogy népéből négy királyság keletkezik” (Dán 8,22). Amikor Nagy Sándor – aki a görög kultúrát elterjesztette az egész akkor ismert világon a Kr. e. 4. században – meghalt, a birodalmát négy részre osztották.

A negyedik állatot nem nevezi meg a könyv, de úgy tűnik, hogy ez jelképez minden olyan későbbi gonosz birodalmat, amely ezeket követi, kezdve a Római Birodalommal egészen az Antikrisztus utolsó birodalmáig. Az az evangélium jó híre, hogy legvégül Jézus minden gonoszt legyőz, mindenek felett uralkodni fog, és királysága örökkévaló lesz (Jel 19,19–21).

Dániel rámutat, hogy a világ leghatalmasabb birodalmai sem vetekedhetnek a világmindenség mindenható Királyával. Minden e világi hatalom összeomlik egyszer. A történelem bizonyítja ezt, hiszen már számtalan hatalmas birodalom megsemmisült. Végül minden földi királyságra ez a sors vár. Egyetlen királyság van, amely örökkévaló lesz: Jézus Krisztusnak, a mi Istenünknek és Megváltónknak a nagy és dicsőséges királysága.

1Bélsaccar babilóniai király uralkodásának első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekhelyén. Az álmot leírta; itt kezdődik a beszámolója, a saját szavaival: 2Ezeket mondta el Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert. 3Négy hatalmas vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől.

DÁNIEL 7,1–3