A két nép a múltban sokat versengett egymással. A küzdelem az ikerősatyák, Jákób és Ézsau viszályával kezdődött (1Móz 25,21–34; 27,1–41), majd folytatódott Izráel Egyiptomból való kivonulása idején (4Móz 20,14–21), és fennállt még Izráel babiloni fogságának a kezdetén is. Sőt az történt, hogy amikor Kr. e. 586-ban Nebukadneccar serege elpusztította Jeruzsálemet, az edómiak kiszolgáltatták a menekülteket a babiloniaknak ahelyett, hogy a segítségükre siettek volna. Isten Abdiás által küldött üzenetében egyértelműen kijelenti, hogy Edóm meg fog fizetni azért, hogy így bánt Izráel népével.

Az 1,10 versben Abdiás ezt mondja: „A Jákób öcséd ellen elkövetett erőszakért szégyen borul rád, és mindörökre kiirtanak!” Lehet, hogy időnként úgy tűnik, mintha Isten nem törődne népe szenvedésével és fájdalmával, de a Biblia kristálytisztán bemutatja, hogy a Szentírás mindenható Istene nem nézi el a gonoszságot vég nélkül.

A Szentírás azt mondja, hogy egy nap Isten végleg megítél minden gonoszságot, és helyreállít mindent, ami elromlott ebben a világban. Abdiás végig erről beszél, de az 1,15 versben kifejezetten azt mondja, hogy „közel van az Úr napja minden nép ellen” – Isten nem csupán Edóm fölött tart majd ítéletet. Azon a napon Edóm végül megfizeti Júda elleni árulása árát.

Sokféle néven – mint például „az Úr/Úr napja”; „a harag napja”; „az Úr Jézus napja” – beszél a Szentírás az utolsó ítéletről, melynek gondolata áthatja. Jézus is beszél arról a napról, amelyen a föld minden lakója ítélet elé áll. Még a meggondolatlanul kimondott szavakat is számonkéri azon a napon (Mt 12,36–37). Minden cselekedetünk – és mindazoké, akik valaha éltek a földön – ítélet alá esik akkor (2Kor 5,10).

A Szentírás azt mondja, hogy Jézus maga az a Bíró, aki azon a súlyos napon a bírói székben fog ülni (ApCsel 10,42). Jézus nemcsak hogy jelen volt a teremtéskor, és aktívan részt vett benne (Kol 1,16), és nemcsak hogy megfizette a hívők bűneiért az árat (Jn 1,29), de ő az, aki eleget tesz Isten ítéletének (Róm 3,25). A Biblia azt tanítja, hogy Jézus kereszthalála eleget tett Isten haragjának és ítéletének mindazok nevében, akik hisznek benne.

“De a Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz az, és Jákób háza visszanyeri birtokát.”

ABDIÁS 1,17