A pünkösdi Lélekáradás több, mint Isten szeretetének megtapasztalása, több, mint különleges lelki élmények átélése (nyelveken szólás, prófétálás, gyógyítás). Pünkösdnek célja van: képessé tesz arra, hogy a Szentlélek erejével tegyél tanúságot a hitedről.

Fontos megvizsgálni, hogy vajon kinek szól a pünkösdi Lélekáradás! Kit akar megtalálni ez az ajándék?
Azt gyanítom, hogy a pünkösdi Lélekáradás címzettjei nem az utcán sétáló emberek, nem a kívülállók. Ők “csupán” a pünkösdöt átélő tanítványok igehirdetésének címzettjei.

Ezt azért fontos tudni, mert a pünkösdi tapasztalatot hirdetnie kell az Egyháznak, de ezt “(egy)házon belül” kell megtennie, mert a pünkösd címzettjei mindig “belül” vannak. 

És itt elértünk egy fontos ponthoz: kire mondhatjuk, hogy “belül” van? Ne adjunk túl hamar választ…

Az Apostolok Cselekedetei alapján a pünkösdi Lélekáradás címzettjei az együtt imádkozó hívek, akik várakozó szívvel vannak jelen. Ezeken a várakozó imaalkalmakon nem csupán az apostolokat látjuk, hanem más tanítványokkal együtt Jézus anyját és rokonságát is. (vö. ApCsel 1,14)

Gondoljuk el, hogy milyen lelkiállapotban lehettek ők! Egy ideje már együtt jártak Jézussal, megtapasztalták Isten szeretetét és hatalmát, megnyitották a szívüket. 

Beismerték bűneiket, átmentek a hit krízisén nagypénteken. Látták a feltámadt Urat, aki felment a mennybe és megparancsolta nekik, hogy tegyenek tanúságot Róla. 

És most fogalmuk sincs, hogy mihez kezdjenek az egésszel. Márpedig valamit tenni kell! Lenyelni még nem tudják, kiköpni már nem akarják a velük megtörtént eseményeket. Közben nem csinálhatnak úgy, mintha nem történt volna semmi. Talán olyanok, mint a gyerekek, akik nem tudják, hogy pontosan mit akarnak, de azt nagyon akarják. És ez egy jó szituáció, ami önmagában egy növekedési válság is. Ez az emeleti teremben imádkozók alaphelyzete. 

Ők biztosan címzettek: az egyházon belüli várakozók, akik már hallották a missziós felhívást. Ők nem tétlenkedők, hanem az igazán nyitott imádkozók. Akik többet akarnak Istenből. Talán nem a legokosabbak, talán nem a legképzettebbek. Lehet, hogy nincs teológiai diplomájuk. Lehet, hogy túl idősek, lehet hogy túl fiatalok. 

Lehet, hogy te vagy az?

Tömő János