A Sátán Mózes első könyvétől kezdve azon igyekszik, hogy kiforgassa Isten szavát, és elfordítsa az embereket Istentől a biztos halál felé. A Sátán terve a Bibliában mindvégig változatlan – ma is munkálkodik, és nagy károkat okoz Isten népének és egyházának.

Jézus: Üdvösségünk Ura - 2Péter

Péter második levele azokat a hívőket szólította meg, akik az ellenség sorozatos támadásaival szembesültek. Ahogyan első levelében már intette őket, a Sátán ordító oroszlánként szertejár, keresve, hogy akit csak lehet, elnyeljen (1Pt 5,8). Ha az egyház nem őrködött volna állandóan, megtévesztés áldozata lett volna, és elpusztul. A 2Pt megírásának idejére a Kis-Ázsiában szétszórt hívőknek biztatásra volt szükségük a harc folytatásához, hogy keményen szembeszálljanak a Sátán próbálkozásaival.

Péter tudta, hogy élete a végéhez közeledik (1,12–15). Pálhoz hasonlóan ő is hirdette az evangélium üzenetét, és betöltötte Istentől kapott elhívását. Írt azoknak, akiknek szolgálnia kellett. Arra vágyott, hogy ne bukjanak el, és ne pártoljanak el akkor sem, ha ő már nem lesz. Pétert különösen aggasztotta a gyülekezetet állandó elnyomás alatt tartó hamis tanítás álnok természete (2,1–3). A hamis tanítás az egyik elsődleges módja annak, ahogyan a Sátán a rombolást terjeszti a gyülekezetben, és Péter tudta, hogy a pogány nemzetek között szétszóródott hívőknek éberen kell őrködniük az evangéliumi üzenet eltorzításának a fenyegetése miatt. Emlékeztette a hívőket: a hamis tanítóknak pusztulás lesz a végzetük (2,4–22), és Isten gondoskodni fog róla, hogy szembesüljenek álnokságuk jogos következményeivel (3,1–9).

Fontos, hogy Isten egyháza ellenálljon az ördögnek és a hamis tanítóknak, és ragaszkodjon az evangélium üzenetéhez, amelyet Péter is hirdetett. Eljön az Úr napja, ahogyan Jézus megígérte, és a föld megtisztul minden istentelenségtől (3,10–13). A keresztényeknek nem a Sátánra és az ő próbálkozásaira kell összpontosítaniuk, hanem az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére, amikor minden rossz jóra fordul, és örökké az igazság fog uralkodni a földön. Jézus üdvösséget adott népének, és akik megkapták ezt az ajándékot, azoknak mindenképpen szilárdan meg kell állniuk a nagy szenvedés közepette is. Jézus egyháza bizakodhat, mert ő már legyőzte a Sátánt a kereszten, és egy napon az egész világ egyértelműen meglátja majd ezt az igazságot.

“De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik. Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint.”

2Péter 3,13–15