Az Ószövetségben jöttek-mentek a királyok. Minden újabb királlyal egyre halványult Isten népének a szívében a remény. Izráel vágyott arra a megígért Királyra, aki elhozza Isten békességét és szabadítását. Szemük láttára buktak el még a legjobb uralkodók is; a nemzet romlásba hanyatlott, míg végül Isten népe száműzetésbe került. Bár a próféták beszéltek egy eljövendő napról, amikor Isten bebizonyítja, hogy hűséges, a Malakiás üzenetét követő hosszas hallgatás látszólag megkérdőjelezte Isten népének a sorsát.

A Biblia könyvei: Máté evangéliuma

Máté evangéliuma kihirdeti, hogy Jézus a királyok Királya, akit oly régóta várnak már – akire az egész Ószövetség mutat. Máté, aki zsidó hívő volt, hosszas nemzetségtáblázattal kezdte a Jézus életéről és szolgálatáról írt beszámolóját, mert így össze tudta kapcsolni az Úr eljövetelét a régesrégen Dávidnak adott isteni ígéretekkel. Jézus is király volt, mint Dávid, csakhogy ő sikerrel járt a téren is, ahol Dávid elbukott, és elvégezte azt, ami Dávidnak nem sikerült. A könyv végén ironikus módon éppen ezt teszi közzé a Jézus feje fölé függesztett felirat is a kereszten: „Ez Jézus, a zsidók királya.” (Mt 27,37) Könyve nyitánya és vége között pedig Máté világosan és meggyőzően érvel Jézus isteni eredete és népe körében betöltött királyi szerepe mellett.

Bár kortársai közül sokan nem ismerték fel Jézus kilétét, Máté összekapcsolja Jézus életét és küldetését Isten ószövetségi ígéreteivel. Több mint hetven ószövetségi idézetet vagy utalást alkalmaz, így mutatja be, hogy Jézus a megígért Király, aki eljött, hogy betöltse népe reménységét. Máté felszólítja olvasóit, hogy fogadják el ezt a jogos királyt hittel és bűnbánattal, és éljenek engedelmesen „a mennyek országában” vagy „Isten országában”.

Aki ennek a királynak az alattvalója lesz, az rájön, hogy Jézus igaz és szeretetteljes uralkodó, aki alázatosan szolgálja országa szeretett polgárait. Ez a király arra hívja népét, hogy vegyenek részt a világra irányuló küldetésében, és alapítsák meg királyságát a földön úgy, ahogy a mennyben van (28,18–20). Az ő országában zsidók és pogányok egyaránt bűnbocsánatot nyernek, békességre lelnek Istennel, és reménységet kapnak erre az életre és az elkövetkezőre.

“Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.”

Máté 6,33