Úgy tűnik, voltak olyanok, akik kiforgatták Pál szavait, és eltorzították üzenete igazságtartalmát. Hamis tanítók elhitették a gyülekezettel, hogy az Úr napja már a küszöbön áll. Ennek következtében egyesek teljesen abbahagyták a munkát, és tétlenül várták Krisztus visszatérését.

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Pál azért írta meg e második levelét, hogy szembeszálljon ezzel a teológiával, és tevékeny engedelmességre biztassa a gyülekezetet az Úr napjának várása közben. Krisztus mindenképpen vissza fog térni, ám második eljövetelét egy sor olyan jel előzi meg, amely még nem következett be (2Thessz 2,1–12). A gyülekezetnek éppen ezért továbbra is számítania kell Krisztus visszajövetelére, bár a vég bekövetkezte előtt még lesz egy közbeeső időszak.

Isten hűsége fogja megtartani népét a Krisztus második eljövetelét megelőző törvénytaposás időszakában. Ő megtett mindent népe megmentéséért, és továbbra is bizonyítani fogja hűségét azzal, hogy megoltalmazza őket a gonosztól. A gyülekezet így bizakodva élhet, tudva, hogy ha szenvedés és fájdalom vár is rá, végső soron Isten céljai fognak diadalmaskodni.

Ennek a bizonyosságnak bátorsággal kell eltöltenie a gyülekezetet, hogy Isten dicsőségére sáfárkodjanak ajándékaikkal a nekik szabott idő alatt. Nem szabad tétlenül tékozolniuk a napokat, hanem ki kell használniuk az időt, hogy imádkozzanak, Istent imádják, és érdemben szolgálják egymást.

Nem szabad belefáradniuk ezekbe a jó cselekedetekbe, mert tudják, hogy Isten kegyelme által elhívta őket, Lelke által átformálta őket, és rájuk bízta azt a küldetést, hogy hirdessék dicsőségét az egész emberiségnek. Pál felszólította rá a gyülekezetet, hogy kövessék a missziói buzgóságnak, szenvedélyes igehirdetésnek és szorgalmas imádkozásnak ezt a példáját a Krisztus első és második eljövetele közti időben. Ha így tesznek, akkor Isten hűségesnek találja majd őket azon a dicsőséges napon, amikor Krisztus betölti ígéretét, újra eljön, és népével együtt uralkodik az új égen és új földön, ahol igazság lakozik örökre.

“Amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket.”

2Thesszalonika 1,10