A Példabeszédek könyve az Isten által ihletett, gyakorlati bölcsességek gyűjteménye, különös tekintettel arra a bölcsességre, amelyet Isten a történelem során kegyelmesen kijelentett. Salamon, Lemúél, Ágúr és mások megosztják Istentől kapott gazdag bölcsességüket Izráel népével és a Példabeszédek könyvének minden későbbi olvasójával.

A könyvben fölmerülő témák sokszínűsége az emberi élet összetettségét tükrözi. A Példabeszédek a pénztől a házasságig, a hatalomtól a vagyonig a legkülönfélébb területekre nézve kínál gyakorlati bölcsességet mindazoknak, akik igyekeznek hűségesen követni Istent. Ezek a témák ismétlődő, könnyen megjegyezhető mondások formájában kerülnek elő, amelyeknek az a céljuk, hogy Isten népe tovább is tudja adni őket.

A bölcsesség és a bolondság egymással való szembeállítása kifejezetten szembetűnő a könyvben (Péld 1,1–7). A bolondságot mint az emberiség veleszületett hajlamát mutatja be, amely – Isten közreműködése nélkül – veszélyes és romboló az életre nézve, és végső soron halálhoz és teljes pusztuláshoz vezet ebben és az eljövendő életben egyaránt (3,35).

Ezzel szemben a bölcsesség Isten ajándéka, valamint az ő szándéka szerinti út az életre (2,6). Mivel minden ember úgy születik, hogy valójában halott a bűn miatt, és a balgaság szolgája, egyedül Isten szabadíthatja meg a rá váró ítélettől. Isten kegyelmesen fölkínálja bölcsességét azoknak, akik benne hisznek, őt keresik és félik teljes szívből. A bölcsességből Isten iránti szeretet fakad, amely teljes életre és az Istennel való bensőséges kapcsolatra vezet ebben és az eljövendő életben egyaránt (2,1–6).

A bűn az egész emberiséget képtelenné teszi arra, hogy a Példabeszédek könyvében bemutatott bölcsesség útját kövesse. Azonban Jézus képes volt rá, és meg is tette. Ő testesíti meg azt az isteni bölcsességet, amelyről ez a könyv szól. Életével és áldozatként bemutatott halálával tökéletesen engedelmes volt Isten parancsai iránt, saját áldozata árán. Ha Jézus életét nézzük, akkor megpillanthatjuk azt, aki tökéletesen követte a bölcsesség útját. Jézus Isten bölcsessége, aki azt az életet élte, amelyet az emberiségnek élnie kellett volna, de amelyre a bűn miatt az ember képtelen volt. A hívők – hit által – elfogadhatják Jézus igaz életét és az Istennel való kapcsolat helyreállítását ajándékba. Isten az ő gyermekeinek odaajándékozza Szentlelkét, aki képessé teszi őket arra, hogy bölcsessége tökéletes útját kövessék.

“A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.”

Példabeszédek 9,10