Zakariás, akinek a neve azt jelenti, hogy „az Úr emlékezik”, Isten hűségéről tanúskodott a zsidó nép maradékának, amely hazatért, hogy újjáépítse Jeruzsálemet. Zakariás és Haggeus együtt küzdöttek azért, hogy újraélesszék Isten népének a hitét és a bátorságát a templom újjáépítéséhez.

Zakariás munkájának a legfontosabb része az volt, hogy az embereket arra biztassa, hogy tartsanak ki Isten mellett, és hűségesen ragaszkodjanak igéjéhez a munkájukban is. Arra buzdította őket, hogy ne kövessék el elődeik bűneit, maradjanak meg tiszta szívvel Istennél, elhagyva minden bálványimádást és megtartva Istennek adott szövetségi ígéreteiket (Zak 1,2–6). Zakariás azzal bátorította a népet, hogy Isten hűséges, megáldja munkájukat, és helyreállítja jó sorukat.

Ezek az ígéretek egy bizonyos eljövendő Felkent személyén alapultak, aki Isten Messiása lesz a Sionon, és uralkodásával elhozza az oly régen várt békesség korszakát. Zakariás sokféle képet alkalmazott ennek a Messiásnak a leírására: Isten szolgája (3,8), a „Sarjadék” (vagy „ág”) (3,8), egy kő (3,9), valamint Isten pásztora (13,7). Egyszerre lesz király, aki igazságosan uralkodik Isten népe fölött, és pap, aki jóságos szeretettel gondoskodik népéről.

Zakariás egyértelmű üzenete sok elképesztő részletet elárul az Eljövendőről: egy szamáron fog bevonulni Jeruzsálembe (9,9), harminc ezüstért elárulják (11,12–13), és testét átszúrják (12,10). Ami pedig a legfontosabb: Zakariás beszél arról, hogy a Messiás halála által bűnbocsánatot szerez majd (13,1). A próféta írásai döbbenetes párhuzamokat mutatnak az Újszövetség szerzőinek az írásaival. Zakariás már Krisztus második eljövetelére is előretekint, arra, amikor végérvényesen megszabadítja népét (12,10–13,1), legyőzi ellenségeit (14,3.12–15), és uralkodik az új Jeruzsálemben (14,9.16).

Zakariás Isten világos üdvtervét részletezi: csak bűnbánatra és megtérésre van szükség, hittel el kell fogadni, amit ő kínál. Ezek a döntések teszik lehetővé a romlott és bűnös embereknek, hogy Istennel helyreállított kapcsolatban lehessenek, és Istent imádó engedelmességben éljenek. Mivel Jézus, a Felkent beteljesítette Zakariás – és az összes ószövetségi próféta – jövendöléseit, ő az, aki egyedül képes arra, hogy megtisztítson és megigazítson, amire pedig minden embernek feltétlenül szüksége van.

“Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek Ura, és én is hozzátok térek! – mondja a Seregek Ura.”

Zakariás 1,3