A szeretet

Jézus halálának köszönhetően Isten népe bocsánatot nyert a rengeteg elkövetett gonosztettre. A kereszten bemutatott szeretetnek soha nem lesz párja.

Hívők és a szeretetigény

Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy úgy szeressenek bennünket, akik és ahogy vagyunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy azok a rossz dolgok, amiket gondolunk vagy teszünk, változatlanul ott maradjanak bennünk.

A konfliktus egészséges kezelése

Konfliktus előfordul munkahelyen, iskolában, otthon - még a gyülekezetben is! Sokan megpróbálnak tudomást sem venni a felmerülő nézeteltérésekről, remélve, hogy a helyzet majd csak úgy elmúlik. De magától nem fog.

A hívők és a védelem

Vigyáznak ránk, és ez a rendkívül veszélyes helyzetekben is igaz. A Bibliában sok helyen olvashatjuk, hogy Isten vigyáz ránk. Az alábbiakban néhány extrém helyzetet mutatunk be, ahol ez a védelem háborús körülmények között is működött.

Jézus: Igaz királyunk – 1Sámuel

Sámuel első könyve Izráel népének egy lelki értelemben vett mélypontján veszi kezdetét. Ekkor még mindig bírák irányították Izráelt, az emberek pedig újra és újra a bálványimádás áldozatává lettek.

Milyennek kell lennetek?

Péter második levelében arra biztatja az új hívőket, hogy egész életükre kötelezzék el magukat arra, hogy növekedjenek „a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében”.

Sinach Greatest Lord

Sinach: Greatest Lord

A Waymaker (Útkészítő) szerzőjeként ismertté vált énekesnő legújabb, kiadványa tizenhárom új számot tartalmaz, amelyek tematikája Isten fenségére és csodájára fókuszál.

4 módszer a kételyek eloszlatására

Ne hagyd, hogy a félelem és a kétség pusztítást végezzen a szívedben és az elmédben. Maradj Isten Igéjében. Ne szégyellj kiáltani Hozzá, amikor félsz. Tartsd rajta a szemed, és keress olyan embereket, akik ugyanezt teszik.

Hívők és a társadalom

Jézus azt mondta az őt követőkről, hogy olyanok a világban, mint a fény és a só. De mit jelent ez a gyakorlatban?

Vétkezni Jézus ellen

A damaszkuszi úton Jézus nem azt kérdezte Páltól, miért üldözi Isten népét. Azt kérdezte tőle, miért üldözi őt személy szerint. Krisztus teste ellen vétkezni ugyanaz, mint Krisztus ellen vétkezni.

Egység Krisztusban

A sokféleség csak még inkább felmagasztalja az egyesítést végző személy dicsőségét. Krisztus egyesíti a keresztényeket egyházában – erre az életre és az egész örökkévalóságra.

A hosszú élet titka

Részlet Prazsák László: 24 órás dicsőítés és ima című könyvéből.

Kiválasztás

A teológusok régóta sokat vitatkoznak a kiválasztás tanáról, amelyet Pál a Róma 8-ban taglal.

Küzdelem a bűn ellen

Pál apostol realista volt. Tudta, hogy a megtérés és a megigazulás egyetlen pillanat alatt végbemehet, de a megszentelődés, melynek során egyre hasonlóbbakká válunk Krisztushoz, időt igénylő folyamat a keresztények számára.

Jézus: Kegyes éltetőnk – 4Mózes

Mózes negyedik könyve (avagy a Számok könyve) Isten hűségéről tanúskodik, elbeszélve, hogyan vezette el népét a pusztán keresztül az ígéret földjének határáig.

Igazságtalan üldözés

A korai egyháznak heves üldöztetésben volt része. Heródes politikai előnyt próbált kovácsolni a szárnyait nyitogató egyház üldözéséből, de azok, akik szembehelyezkednek Isten útjaival és azon tervével, hogy megváltsa a világot Jézus Krisztus által, sok más okot is felsorolnak az egyház üldözésére.

Hívők és távlatok

Isten gyermekeinek óriási távlatai vannak, és küzdenünk kell azért, hogy a nehézségek ne homályosítsák el ezeket. Vannak, amik állandóak, és vannak, amik változóak.

6 bibliai alapelv az eredményes élethez

A könyvesboltok bővelkednek útmutatókban arról, hogyan tervezzük meg az életünket, de az egyetlen, ami soha nem hibázik, az a Teremtő terve. A Biblia a mi útmutatónk arra vonatkozóan, hogyan éljünk az Úr útja szerint.

Miért van szenvedés a világban?

Mindenki tapasztalt már szenvedést. A jelenlegi COVID-19 világjárvány idején sokan élnek át egészségügyi válságokat és szeretteik elvesztését. A szenvedés nem új jelenség, hiszen a történelem során az emberek mindig átélték a fájdalom és a nehézség időszakait. De miért kell szenvednünk, ha Isten szeret bennünket?

Felforgatni a világot

Jézus azért jött, hogy elhozza Isten országát – ez a királyság pedig a feje tetejére kívánja állítani a világi értékrendet az egyház missziói munkáján keresztül.

A hívők és az elkoptatott szavak

A hívők és az elkoptatott szavak

Kapcsolatban kerülni Istennel – ez a világ legcsodálatosabb élménye. Csak a legfelemelőbb szavak tudják kifejezni, mit jelent ez nekünk. Ám a hívőként eltöltött évek elkezdik koptatni a hittel kapcsolatos szavainkat, kifejezéseinket, s ha nem vigyázunk, klisék lesznek belőlük.

3 kérdés, amit fel kell tenned, ha kételkedsz az üdvösségedben

Mindannyian szeretnénk, ha megbocsátanának nekünk. Ami még fontosabb, tudni akarjuk, hogy megbocsátást nyerünk - nemcsak a múltbéli bűneinket, hanem a jövőbeni bűneinket miatt is. Amikor az örökkévalóság kérdéséről van szó, ki ne szeretné tudni, hogy az örök élet oldalán áll? Az üdvösség bizonyossága szívünk egyik legmélyebb vágya.

Jézus: Csodálatos szabadítónk – 2Mózes

Mózes második könyve – a Kivonulás (Exodus) – egy kiemelkedően fontos szakaszt ír le Isten népének az életéből: azt, hogy Isten miként szabadítja meg őket hatalmas kézzel az egyiptomi rabszolgaságból.

Június 1: Chris Tomlin a miskolci Ez az a nap!-on!