Vannak okai annak, hogy miért nem kapunk választ bizonyos imáinkra. Isten nem egy kozmikus dzsinn, aki megígéri, hogy minden kérésünkre válaszol, ha csak elég erősen hiszünk az Ő erejében. Vannak korlátozó feltételek. Valaki egyszer azt mondta, hogy Isten négyféleképpen válaszol az imára: 1) “Igen”, 2) “Nem”, 3) “Várj”, vagy 4) “Ugye csak viccelsz velem!”. Nézzünk 7 okot arra, amiért nem érkezik válaszol az imánkra.

1. ok: Meg nem vallott bűn

“Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.”

Ézsaiás 59:1-2

2. ok: Megbocsátás nélküli lélek

“És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.”

Márk 11:25

3. ok: A hitetlen szív

“De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.”

Jakab 1:6-8

4. ok: helytelen indíték

“Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.”

Jakab 4:3

5. ok: Elidegenedett házassági kapcsolat

“És ugyanígy, ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet mint örököstársatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba.”

1Péter 3:7

6. ok: Vérszegény erőfeszítés

“Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.” “Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig.”

ApCsel 12:5 és Jakab 5:17

7. ok: Isten szuverenitása

“Hiszen így szól Mózeshez: „Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”

Róma 9:15-16

Bízz és engedelmesked

Jób megkérdőjelezte Isten igazságosságát, és megkérdezte, miért történt vele annyi szörnyűség, amikor igaz életet élt. Isten végül azzal válaszolt, hogy megkérdezte Jóbot, hol volt a teremtés hajnalán, vagy hogy meg tudja-e magyarázni egy emberi élet kialakulását az anyaméhben. Isten nem adott egyértelmű választ. Csak arra emlékeztette Jóbot, hogy Ő Isten, és Jóbnak bíznia kell benne, hogy a végén megoldja a dolgokat.

Az Úr Jézus bőséges bizonyítékot szolgáltatott szeretetéről azzal, hogy eljött a földre, szenvedett és meghalt a bűneinkért. Bizonyítékot adott hatalmáról azzal, hogy feltámadt a halálból. Jó okunk van tehát hinni, hogy “hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8:28).

Isten nem ígéri, hogy minden imánk meghallgatásra talál úgy, ahogy azt mi gondoljuk. Azt azonban megígéri, hogy meghallja fohászainkat, és végül minden rendbe jön. Addig is a mi feladatunk nem az, hogy megértsük vagy megmagyarázzuk, hanem az, hogy bízzunk és várjunk.