Érezted már úgy, hogy Isten messze van tőled? Hogy talán megfeledkezett rólad? Hogy nem vesz részt annyira az életedben? Gondolkodtál már azon, hogy Isten tényleg törődik-e veled? Mindannyian kísértésbe esünk, hogy időről időre így érezzük magunkat. Szükségünk van megerősítésként bibliaversekre arról, hogy Isten valóban gondoskodik rólunk.

Talán mindannyian azonosulni tudunk azzal, ahogyan Dávid érezte magát a 22. zsoltárban: “Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok!” (Zsoltárok 22:2)

Érezhetjük úgy, hogy Isten elhagyott minket. Hogy messze van tőlünk. Hogy nem látja a fájdalmunkat, vagy nem hallja meg a kiáltásunkat. Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a hívőként rendszeresen szembesülünk, hogy minek higgyünk: az érzéseinknek vagy Isten Igéjének. Az érzéseink valósak. Valóban érezzük őket. Erősek. De az érzéseink rossz mértékegységei az igazságnak. Bár valódi érzések, de nem mindig az igazságot jelentik. Isten igéje az igazság, akár érezzük, akár nem. Amikor tehát úgy ÉRZÜNK, hogy Isten nincs közel, emlékeznünk kell az Ő Igéjére. Emlékeznünk kell az ígéreteire.

Íme tehát 15 erőteljes bibliavers arról, hogy Isten gondoskodik rólad.

Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!

Ézsaiás 41:13

Isten nem egyszerűen egy angyalt küld, hogy tartsa a jobb kezedet. A menny és a föld Istene személyesen fogja a jobb kezedet. Ez az ő hozzánk való közelségének és a rólunk való személyes gondoskodásának képletes kifejezése. Azt mondja, hogy nem kell félnünk, mert ő személyesen segít nekünk.

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Ézsaiás 41:10

Itt Isten azt mondja, hogy személyesen velünk lesz, megerősít, segít és fenntart minket. Ezért nem kell félnünk vagy megijednünk, amikor súlyos problémákkal nézünk szembe vagy nehéz időszakon megyünk keresztül.

Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.

Ézsaiás 43.2

Mindannyian “át fogunk menni a vizeken”, a nehézségek és a bizonytalanság folyóin, és járnunk kell tüzes utakon is. De Isten azt ígéri: “én veled leszek”. Személyesen. Most. A tűz közepén, ahogyan Sadrakkal, Mésakkal és Abédnegóval volt.

Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.

Zsolt 32,8

Maga Isten, a végtelen bölcsesség és tudás forrása, megígéri, hogy személyesen oktatja és tanítja gyermekeit. És azt ígéri, hogy úgy ad tanácsot nekünk, hogy a szeme rajtunk van. Minden másodpercben figyel minket. Ő soha nem szunnyad és nem alszik. Lépésről lépésre, napról napra úgy ad nekünk tanácsot, hogy a szeme folyamatosan figyeli minden rezdülésünket.

Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.

Zsoltárok 23,1-3

Ebben, a Biblia egyik legismertebb szakaszában Isten azt mondja, hogy bensőségesen és személyesen gondoskodik rólunk. Ő vezet minket. Táplál bennünket, nyugalmat ad nekünk. A mi jó pásztorunk felüdít bennünket az ő igéjében – zöld legelőkön. Személyesen pihenteti lelkünket, amikor elfáradtunk és kimerültünk. Személyesen vezet minket az igazság ösvényein az ő nevéért – hogy dicsőséget szerezzünk neki.

Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.

Ézsaiás 40:11

A mi jó pásztorunk karjaiba gyűjt minket, és “keblén hordoz”, ami a meghittség, a közelség és a mély gondoskodás képe, és gyengéden vezet minket.

Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

1Péter 5,6-7

Isten nem annyira elfoglalt a világegyetem irányításával, hogy ne lenne ideje a mi kicsinyes aggodalmainkra. Azt mondja nekünk, hogy minden aggodalmunkat vessük rá. Hogy miért? Mert ő törődik veled. Törődik a gyermekeiddel és az unokáiddal. Törődik veled a munkádban. Törődik a gyülekezeteddel. Törődik veled, hogy örömöd és erőd legyen.

Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.

Zsoltárok 34,17-18

Megtört szívű vagy? Lélekben összetört? Az Úr közel van hozzád. Veled van, és mélyen azonosul veled. Ha Isten azt mondja nekünk, hogy sírjunk együtt azokkal, akik sírnak, mennyivel inkább együtt érez velünk szomorúságunkban és fájdalmunkban. És azt mondja nekünk, hogy kiáltsunk segítségért, mert meghallja azoknak a kiáltását, akiket Krisztus vére által igazzá tett. A mi személyes Megváltónk minden bajunkból megszabadít minket.

Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által.

Efézus 2,13

Egykor távol voltunk Istentől, de amikor hittünk Jézusban, Isten közel hozott minket az ő vére által. Mennyire közel? Egyek vagyunk Krisztussal, egységben vagyunk vele. Isten gyermekeivé fogadott minket. Már nem távol vagyunk, hanem családtagok lettünk.

Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.”

Zsidók 13,5

Isten soha nem hagy el minket. Így lehetünk elégedettek minden körülmények között. Nekünk ott van maga Isten, az élet és minden jónak a forrása, és ő soha nem hagy el bennünket.

Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.

János 15:15

Jézus a barátainak nevez minket! Bensőséges barátoknak. A barátok bensőségesek és megosztanak mindent. És Jézus megismerteti velünk Atyját, az ő szavait és útjait.

Van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

Példabeszédek 18,24

Jézus közelebb van hozzánk, mint bármely testvér, mint bármely családtag valaha is lehetne. És ő ragaszkodik hozzánk.

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad!

Ézsaiás 49,15

Az emberi anyák mélységes gondoskodással, szeretettel és aggodalommal viseltetnek gyermekeik iránt. Az emberi anyák mély együttérzéssel viseltetnek csecsemőik iránt. Mégis néha megfeledkezhetnek egy-egy szükségletükről. Isten azonban több együttérzést és gondoskodást tanúsít irántunk, mint a legszeretőbb anya a földön. Ő soha nem felejt el gondoskodni rólunk, és soha nem mulasztja el, hogy könyörüljön rajtunk.

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.

2Korinthus 1:3-4

Amikor nyomorúságban vagyunk, futhatunk az irgalmasság Atyjához és minden vigasztalás Istenéhez. Nincs olyan nehézség, amiben ne vigasztalna meg minket – ő velünk van minden nyomorúságunkban. Olyannyira, hogy kiáraszthatjuk Isten vigasztalását másokra is a fájdalmukban.

Forrás: Churchleaders