Az egyik legkellemetlenebb, legfájdalmasabb, szorongással teli helyzet, amit hívőként átélhetünk, az az aktív bűnös élet. Akár olyan bűnről van szó, amely nagyon káros, mint például a hűtlenség, akár olyan bűnről, amely a szívünk mélyén rejtőzik (talán túlságosan büszkék vagyunk, vagy kapzsik, vagy valamilyen formában falánkságot gyakorlunk), a bűn fáj nekünk, és ami még rosszabb, sérti Istent.

Mi a jó hír? Változtathatunk a viselkedésünkön néhány tudatos, szándékos magatartásformával, és legfőképpen azzal, hogy Urunkhoz fordulunk. Ne feledjük, mindannyian vétkezünk; ez része a közös bukott emberi természetünknek. Ahogy a Róma 3:23 emlékeztet: “mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét”

Nézzünk négy módját annak, hogy megállítsuk a bűnös viselkedést a szívünkben.

1. Imádkozz érte

Minden fájdalmas helyzetben imádságban kell Istenhez fordulnunk, még akkor is, ha saját bűneink miatt szégyenkezünk és elborzadunk. Lehet, hogy ebben a pillanatban valami szörnyen rosszat teszel: sikkasztasz a munkahelyeden, megcsalod a házastársadat, vagy aktívan bajt okozol egy ártatlan embernek. Itt a földön végül helyre kell hoznod az általad okozott bajt, ami azt jelentheti, hogy bevallod a lopást, beismered a házasságtörésedet, vagy akár börtönbüntetésedet is le kell ülnöd a tettedért. De ahhoz, hogy véglegesen véget vethess a viselkedésednek, rendbe kell jönnöd Istennel.

Ne feledjük, hogy Isten nagyon fontos célból – a mi boldogságunkért – hozott szabályokat. “Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” – áll az 1János 5:3-ban. Szögezzük le: Isten a szeretetéből fakadóan szabályokat alkotott az élethez, tehát azoknak a mi javunkat kell szolgálniuk, és így nekünk is követni kell őket. Ezek a szabályok nem jelentenek nehéz terhet számunkra, ha szoros kapcsolatban vagyunk Urunkkal. 

Ezt a szoros kapcsolatot úgy kell megteremtened, hogy a bűneidet az Atya elé viszed. Kérd meg az Abbádat – ez a kifejezés, amelyet Jézus és Pál apostol is használt Istenre a legnagyobb bensőségességgel – az életedbe, a jó és a rossz dolgokba egyaránt. Hagyd, hogy úgy bánjon veled, ahogy egy tökéletes Atya teszi; együttérzéssel, útmutatással és megbocsátással.

2. Valld meg a bűneidet

Miután imádságban Isten elé mentél, a következő lépés, hogy világosan és teljes mértékben meg kell vallanod a bűneidet. Ez nagyon fontos, mert valószínűleg addig nem fogod abbahagyni a viselkedést – talán a kapzsiságot, az irigységet vagy a lustaságot -, amíg nem ismered el teljesen, hogy azt végzed, és ezzel megsérted Istent. Bár ezek a kifejezések – kapzsiság, irigység és lustaság – talán régimódinak hangzanak, valójában időtlenek. Még ma is látjuk a kapzsiságot a világunkban, és az irigységet, amely meggondolatlan és káros viselkedést okoz, sőt, a lustaságot is, amely egyszerűen káros önelégültség, a vonakodás attól, hogy dolgozzunk azért, hogy valamit kihozzunk magunkból. A Prédikátor 1:9-re lehet reflektálni, amikor a bűnről van szó: “Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt”.

Menj Istenhez, és valld meg a bűneidet. Valld meg teljes egészében, semmit sem hagyva ki belőle. Ne szégyenkezz Isten előtt, hanem haladj előre az őszinte bűnbánat útján. Az 1Korinthus 10:13 kijelenti:

“Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni”.

3. Legyél a megfelelő társaságban

Amikor megpróbáljuk abbahagyni a bűnös viselkedést, egy dolog kritikusan fontos: olyan emberek között lenni, akik egyenes életmódra és jó viselkedésre vezetnek. A Biblia tele van erről szóló szakaszokkal. A megfelelő barátok és társak kiválasztása biztos módja annak, hogy a helyes úton maradj.

Ez nem ítélkezés a jelenlegi környezeteddel szemben, mert egyedül Isten tud ítélkezni, de egészséges és bölcs dolog a legjobbat akarni magadnak. Isten megáldott téged az életeddel, és neked is meg kell tenned a magad részét, hogy tiszteld Őt vele. Bár a jelenlegi ismerősi köröd lehet, hogy szórakoztató és gondtalan, és nem kérnek tőled semmit, elsődleges szempontnak kell lennie, amikor abba akarod hagyni a bűnöket, hogy szereted-e Istent annyira, hogy megváltoztasd a társasági körödet, hogy elkezdj neki tetszeni.

Az 1Korinthus 15:33 emlékeztet:

Ne tévelyegjetek: „A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!”

Figyelj oda másokra az életedben, akik boldogok, megalapozottak és Istent tisztelik, akár a gyülekezetben, akár a munkahelyen, akár a városodban. Azok az emberek, akik örömüket lelik abban, hogy Istennek tetszenek és Istent tisztelik, gyakran olyanok, mint a mágnesek, akik őszinteségükkel, kedvességükkel és jóságukkal vonzanak magukhoz másokat. Ne félj példát venni a viselkedésükről, vagy akár segítséget kérni tőlük a saját életed jobb irányba fordításához. “Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat” – olvashatjuk a Példabeszédek 27:17-ben. Engedd meg a jó és istenfélő embereknek, hogy élesítsenek és jobbá tegyenek téged.

4. Támaszkodj a hitedre és akaraterődre

Egy erőteljes módszer, amellyel már most megállíthatod a bűnt, magában foglalja a szándékosságot – egyszerűen használd a saját akaraterőd, Isten jóságával és kegyelmével kombinálva, hogy elkezdj úgy viselkedni, mint az a keresztény, aki lenni szeretnél. Manapság az élet bonyolult, a bűn bőségesen jelen van, könnyű felemelni a kezünket, és azt gondolni: “Az élet olyan nehéz, és annyi lehetőség van arra, hogy rosszat tegyünk, hogy tényleg nem tehetek róla, ha így alakul!” Ne dőlj be a sátán hazugságának. Támaszkodj már ma hitedre és az Istentől tőle kapott akaraterődre.

Menj Istenhez imádságban, valld meg bűneidet teljes és őszinte módon, nézd meg kritikusan a társaságodat, majd hozd meg a döntést, hogy abbahagyod a bűnöket. Jézus azt mondta a bűnös asszonynak, akit megmentett a vádlói általi haláltól: “Menj el, és többé ne vétkezz!” (János 8:11) Itt Jézus kegyelmet adott, de egyben mély változást is követelt a nőtől a saját viselkedésében. A felelősség egy részét közvetlenül az asszony vállára helyezte; az ő feladata volt, hogy helyesen kezdjen élni, miután megszabadult a bűnétől.

Ugyanez vonatkozik ránk is; felelősségünk, hogy távol tartsuk magunkat a bűnös viselkedéstől, és hogy a lehető legjobbat hozzuk ki ebből a földi életből, amelyet a Mindenható Isten, az egész világegyetem teremtője adott nekünk. Jézus szörnyű, megalázó, fájdalmas halált halt a kereszten, hogy bocsánatot nyerjünk bűneinkért. Isten ígérete az, hogy bűneinket nemcsak megbocsátja, hanem el is felejti; kitörli elméjéből, és mi újrakezdhetjük vele.

Minden nap ezen a földön választhatunk, hogy vagy Istennek tetszünk azáltal, hogy őszintén és nyíltan élünk, vagy csalódást okozunk és megsebezzük Őt a bűn által. Urunk minden egyes nap életünket megváltoztató lehetőségeket kínál nekünk a megváltásra. Ne pazaroljuk el őket, hanem örömmel fogadjuk el!

Forrás: Crosswalk