1. Úgy olvasunk, hogy közben nem hallunk Istentől

John Piper azt tanította, hogy az imádságban Istenhez beszélünk, míg a Biblia olvasása közben tőle hallunk. A jó bibliaolvasás azt jelenti, hogy imádkozunk Istenhez, miközben hallunk tőle a Szentírásban. Ez egy kétirányú beszélgetés. A Szentírás egy módot biztosít számunkra, hogy Istennel kommunikáljunk. Mi szólunk hozzá, ő pedig válaszol. A Lélek mindvégig közbenjár és közvetíti az Atyával és a Fiúval való közösségünket. Hallgassuk meg Istent, amint a Szentírásban beszél hozzánk. Aztán válaszoljunk arra, amit mond nekünk.

2. Nem olvassuk végig a Biblia egy egész könyvét

Gyakran olvasunk részleteket a Szentírásból anélkül, hogy egy egész könyvet elolvasnánk. Még ha használunk is bibliaolvasási kalauzt, előfordulhat, hogy naponta egy fejezetet olvasunk el anélkül, hogy figyelembe vennénk, hogyan áll össze az adott könyv egész üzenete.

A bibliai könyvek gondolatokat közölnek. A négy evangélium mindegyike négy különböző szemszögből mutatja be Krisztust. Pál apostol leveleinek célja van. És így tovább. Gondoljunk csak egy regény olvasására. Ha minden nap elolvasol egy bekezdést egy regényből anélkül, hogy átgondolnád, hogyan illeszkedik az a bekezdés az egész történetbe, akkor nem élveznéd és nem értenéd a könyvet. A Bibliát is így olvassuk néha. Ehelyett a Biblia könyveit (sőt magát az egész Bibliát is) összefüggő történetként kellene olvasnunk.

3. Elfelejtkezünk az isteni szerzőről

Isten prófétákon keresztül írta a Szentírást. Péter nyelvén szólva, Isten Lelke magával ragadta a prófétákat, hogy ihletet adjon a Szentírásnak (2Pét 1,21). Ezért a Szentírás nem emberi akaratból, hanem Istentől származik (2Pét 1,21). Isten akarta a Szentírás létezését. Ő a szerző.

A legtöbben egyetértünk ezzel. Mégis néha nem alkalmazzuk ezt a meggyőződést arra, ahogyan a Bibliát látjuk. Ha Isten a Szentírás szerzője, akkor a Biblia minden egyes könyve – a különböző emberi szerzők, beállítások és érvek ellenére – Isten teremtési célja körül egyesül. Ez a cél az, hogy mindent összefoglaljon mennyen és földön Krisztus Jézusban (Ef 1:10). A Biblia minden könyve valamilyen mértékben ezt a célt szolgálja. Előrevetít, előkészít, prófétál, tanít Krisztusról. A Szentírás egységes üzenete abból a tényből következik, hogy Isten írta a Szentírást.

Ezentúl, amikor a Szentírást olvasod, ne feledd, hogy beszélj Istennel, olvass teljes szentírási könyveket, és ne feledd, ki írta a Bibliát: maga Isten.

Forrás: ChurchLeaders