A bűnbánat lényege, hogy elfordulunk testi vágyainktól, és helyette Isten akaratának szépségébe és felsőbbrendűségébe kapaszkodunk. Nincs mit szégyellni azon, ha beismered, hogy elszúrtad. A bűnbánat áthidalja a szakadékot a hibáink és Isten megbocsátása között. Ez a kapu az új élethez és az Istennel való megingathatatlan kapcsolathoz.

Meg kell értenünk, milyen áldottak vagyunk, hogy van egy szerető Istenünk, aki lehetőséget ad arra, hogy beismerjük a hibáinkat, és úgy döntsünk, hogy elfordulunk önző útjainktól. A bűnbánat ajándék, nem teher. Felfoghatatlan lelki élmény, amikor valaki megtalálja az alázatot, hogy elforduljon bűnös útjaitól és Isten kegyelmében keresse a megbocsátást.

Szánjunk időt arra, hogy megújítsuk a bűnbánatról alkotott képünket. Ehhez íme néhány igevers segítségként.

Máté 4:17

Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!

Példabeszédek 28:13

Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.

ApCsel 8:22

Térj meg tehát e gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát.

Lukács 15:10

Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.

Máté 3:8

Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt.

ApCsel 3:19

Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek.

Lukács 17:3

Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki!

2Krónikák 7:14

De megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.

2 Korinthus 7:9

De most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett: mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt.

Róma 2:5

Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára, amikor Isten kihirdeti igaz ítéletét.

ApCsel 11:18

Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak: Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek!

2Péter 3:9

Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

Forrás: ChurchLeaders