El kell gondolkodnunk azon, hogy mit is jelent valójában a szabadság. Hálásak lehetünk a mai jogainkért, és azért, hogy sok mindent megtehetünk, amit szeretnénk. A szabadság azonban túlmutat azon, ami az olyan történelmi dokumentumokban szerepel, mint az Alkotmány és a Függetlenségi Nyilatkozat. A jogainkat egy csodálatos Teremtő adta nekünk. A Bibliának nem kevés mondanivalója van a szabadság természetéről és arról, hogy mit jelent igazán élvezni azt. Íme néhány bibliai vers a szabadságról, amelyek megmutatják, hogy mi köze van ennek a keresztény hitünkhöz.

Galata 5:1

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

Pál apostol írásai sokat mondanak a szabadságról, és a Galata levél 5. fejezete a legalkalmasabb hely arra, hogy belemerüljünk abba, hogy ez mit is jelent. A szabadság az egyik legnagyszerűbb dolog a világon. Amikor találkozunk Krisztussal, a bűn nehéz terhe lekerül a vállunkról, és megtapasztaljuk a bővelkedő életet, amelyről Jézus beszélt a szolgálata során. A baj az, hogy nem mindig választjuk a szabadságot.

Pál itt azt mondja a hívőknek, hogy Krisztus evangéliumát válasszák minden mással szemben. A bűnös múltunk nem opció, hiszen már tudjuk, hogy az a halálba vezet. Nem szabad hagynunk magunkat befolyásolni az úgynevezett vallásos gondolkodók által sem, akik hamis evangéliumot hirdetnek. Az igazság keskeny ösvényén maradni az, ami a végső szabadsághoz vezet.

1Korinthus 10:23-24,31-33

Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. (…) Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem Isten egyházának, mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek.

Képzeljük el, hogy a kereszténység kezdeti napjaiban éltünk telefonok, internet vagy féltucatnyi, a ház körül heverő Biblia nélkül. Ha még azt is hozzávesszük, hogy ekkor több kultúra ütközött egymással, könnyen belátható, hogy a dolgok kissé zavarosak lehettek. A szabadság ritkán olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik. A korinthusi gyülekezet erre akkor jött rá, amikor Pál többször is írt nekik, hogy tisztázza néhány téves elképzelésüket.

Krisztus a kereszthalálával kiengesztelte az emberiség összes bűnét. Ez gyógyítja halálos állapotunkat, és teljesen kifizeti adósságainkat. Most már tiszták vagyunk Isten szemében. Pál azonban gyorsan rámutat arra, hogy ezt nem szabad úgy kezelnünk, hogy akkor most már bármit megtehetünk következmények nélkül. Az 1. Korinthusi levélben többször is azt mondja: Minden dolog megengedett, de nem minden dolog hasznos. Még akkor is, amikor szabadon járunk, kötelességünk másokat építeni, Istennek engedelmeskedni és önzetlenül cselekedni.

1Péter 2:15-16

Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. 

Ez a vers kissé ellentmondásosnak tűnik. Egyrészt azt mondja, hogy éljünk szabadon, másrészt azzal zárul, hogy Isten rabszolgáinak kell lennünk. Hogyan lehetünk egyszerre szabadok és rabszolgák? Ahogy a Biblia más részeiben is olvasható, az emberiség mindig szolgál valamit. Néha a pénz utáni vágy, máskor a test kívánsága, de mindig megengedjük valaminek, hogy úrrá legyen rajtunk.

Amikor megengedjük Istennek, hogy a mesterünk legyen, megtapasztalhatjuk a végső szabadságot. Ő az egyetlen, aki képes szent és igaz mester lenni. E vers összefüggésében az Isten előtti engedelmesség azt is jelenti, hogy engedelmeskednünk kell az emberi törvényeknek, amíg azok nem mennek szembe Istennel. Vannak felettünk álló földi hatalmak, és tiszteletben kell tartanunk, hogy Isten tette azokat oda. Ezen felül tisztelnünk kell mindenkit, akivel kapcsolatba kerülünk, és büszkén kell példaként mutatnunk Krisztus jellemzőit.

Máté 10:8

Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

Itt arra emlékeztetnek minket, hogy Isten kegyelme ingyen adatott nekünk. A 12 tanítványt nem a személyes teljesítmény, a tanulmányok vagy az alapján választották ki, hogy milyen családból származtak. Isten azért választotta ki őket, mert készek és elszántak voltak, és tudta, hogy használni tudja őket. Amikor Krisztus szolgálatába állunk, ne feledjük, hogy Ő az, aki irányít. Arra hívott meg, hogy részt vegyél abban a hatalmas munkában, amelyet Ő szervez szerte a világon.

Milyen csodálatos dolog, hogy a világegyetem Istenével együttműködve valódi változást hozhatunk! Krisztus lényegében arra emlékezteti követőit, hogy ne legyenek olyanok, mint a farizeusok, akik mindig arra vágynak, hogy megmutassák, mennyire ismerik a vallási tanokat. A végső szabadság, amelyet Krisztusban megtalálhatunk, nem olyasmi, ami egyszerűen jár nekünk, hanem ez a legnagyobb ajándék.

Márk 5:25-34

Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett; amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott: Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: Ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed: Ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!

Az egyik legnépszerűbb történet Krisztus gyógyításáról egyben a szabadságról szóló számos igerész egyike is. Bár ma is vannak olyan egészségügyi helyzetek az életünkben, amelyek évekig emészthetnek, csak elképzelni tudjuk, mennyivel rosszabb lehetett a bibliai időkben. Ez az asszony évekig sok orvoshoz járt, akik nem tudták kezelni a betegségét. Minden pénzét elköltötte, abban a reményben, hogy gyógymódot talál, de csak rosszabbul lett. Aztán hall Jézusról és az Ő gyógyító munkájáról. Azt gondolja: “Ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok”. Amikor megtalálja erre a lehetőséget, pontosan ezt teszi, és azonnal meggyógyul.

El tudod képzelni, milyen lehet 12 év szenvedés után egy pillanat alatt csodával határos módon betegből egészségessé válni? Látjuk, hogy az asszony nem teljesen értette meg a helyzetet, mert később félve lép Jézus elé, de tudta, hogy neki van hatalma segíteni rajta. Amikor Krisztus megszólítja az asszonyt, azt mondja neki, hogy megszabadult a szenvedéstől. A Krisztusban való szabadság egy pillanat alatt eljön, de a hatása tartós.

János 8:31-36

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát: Szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.

Amint azt a szabadságról szóló bibliaversekből látjuk, nagyon is lehetséges, hogy bűneink rabszolgaságában éljünk, és egyáltalán nem tudunk róla. Amikor életünket bűnös szokások emésztik fel, nem a szabadságban járunk. Az egyetlen módja annak, hogy megtapasztaljuk az igazi szabadságot, ha Krisztusban bízunk.

A zsidók, akikhez Jézus itt beszél, azt hiszik, hogy ők igazak, mert Ábrahám leszármazottai. Krisztust nem érdekli, hogy ki a családod, vagy hogy mennyire vallásosnak vallod magad. Ha nem bízol benne, akkor minden hiába. Ahogy Jézus itt mondja: szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Az egyetlen, aki megmenthet minket a bűneinktől, az Krisztus.

Ez csak néhány példa a szabadságról szóló számos bibliaversből. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos Isten Igéjének tanulmányozása annak érdekében, hogy jobban megértsük Őt és a világot, amelyben élünk.

Forrás: K-LOVE