Bár sokan közülünk úgy nőttünk fel, hogy hallottunk Isten irántunk való szeretetéről, mégis ennek a mély szeretetnek az örömében és biztonságában élni olykor kihívást jelent. Részben azért, mert Isten szeretete minden tekintetben rendkívüli. Összehasonlíthatatlan természetű és kifürkészhetetlen mélységű.

Mit tanít a Szentírás Isten irántunk való szeretetéről?

A Biblia a Teremtéstől a Jelenések könyvéig Isten irántunk való szeretetéről beszél. Csak a Zsoltárok könyve számos versben ír erről. A zsoltáros Dávid ezekkel a költői szavakkal írta le Isten szeretetét: “URam, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig” (Zsoltárok 36:6). Majd így folytatja: “Mily drága a te szereteted, Istenem!” (Zsoltárok 36:8). Egy másik zsoltárban Dávid azt írja: “Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged.” (Zsoltárok 86:15).

Jézus egyik legértékesebb példázata a tékozló fiú története (Lukács 15:11-31). Ez az egyszerű elbeszélés szemléletes képet fest Isten irántunk való mélységes szeretetéről. A történet két fiúról szól. Az idősebbik a klasszikus szabálykövető. A fiatalabb a család rosszcsont gyermeke, aki nem sokat törődik a szabályokkal. A fiatalabb korán kikéri az örökségét, ami a közel-keleti kultúrában hallatlan volt. A fiú elmegy, elpazarolja az egészet borra, nőkre és mértéktelen élvezetekre. Amikor azonban elfogy a pénz, arra a mélyreható következtetésre jut, hogy munkát kell szereznie. Egy ideig disznók gondozására szerződik, végül a lázadó fiú kétségbeesésében hazamegy, mert úgy gondolja, hogy majd az apjának fog dolgozni. Történetében azonban Jézus megmutatja nekünk az Atya igazi szívét és irántunk érzett mérhetetlen szeretetét. Ő nem azt akarja, hogy a szolgái legyünk hanem, hogy szeretett gyermekeiként térjünk haza.

A történetben az apa kutatja a horizontot, és amikor meglátja a fiát, odarohan hozzá és átkarolja. Ruháját a fiára, gyűrűjét pedig az ujjára húzza. Ezután hatalmas vacsorát rendez rég elveszett fiának. A történet azt mutatja be, hogy Isten az Ő szeretetében hogyan lépi át a távolságot, hogy kapcsolatba lépjen velünk. Lázadásunk ellenére is szeret minket, és amikor hazatérünk, nem a szolgálatunkra vágyik, hanem a szeretetünkre.

Isten irántunk való szeretetének legnagyobb megnyilvánulása

Isten irántunk való szeretetének legnagyobb bizonyítéka Jézus Krisztus keresztje. Az egyik utolsó éjszakán, mielőtt életét adta volna, Jézus azt mondta: “Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért” (János 15:13). Akkoriban Jézus barátai még nem tudták, de pontosan ezt tervezte tenni. Az Atya Isten annyira szeretett minket, hogy elküldte Fiát meghalni, hogy ne kelljen megfizetnünk a bűneink árát.

Elképesztő belegondolni, hogy egy barátunkért meghalunk, de még felfoghatatlanabb lenne egy ellenségért vállalni a halált. Mégis, Krisztus pontosan ezt tette értünk. Pál apostol így ír: “Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk” (Róma 5:8). Isten kezdeményezte, hogy barátságba hívjon minket azzal, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy a kereszten magára vegye az összes büntetést a bűneinkért.

A halál a bűn büntetése Isten előtt. Isten Krisztust, aki nem ismert bűnt, bűnné tette a kereszten, hogy az Ő egész haragja a bűnnel szemben Jézusra zúduljon. Amikor Jézus győztesen feltámadt, legyőzte a bűnt és a halált minden időkre. Ha egyszer Krisztusba vetettük hitünket és bizalmunkat, Isten Jézus Krisztus igazságába öltöztet minket. Ettől kezdve olyan jók vagyunk az Atya Isten előtt, mint maga Jézus (2Korinthus 5:21).

3 időtlen igazság Isten irántunk való szeretetéről

Isten szeretete felfoghatatlan. Bár a Szentírásban olvashatunk Isten szeretetéről, nem érthetjük meg teljesen. Túl van a teljes felfogásunkon, mert Isten szeretete annyira tökéletes, teljes, kielégítő és hűséges. Nincs olyan emberi szeretet, amely akár csak a közelébe érne. Pál apostol úgy írta le Isten irántunk való szeretetét, mint ami meghaladja az emberi értelmet (Efézus 3:19).

Isten szeretete feltétel nélküli. Emberi lényekként legtöbbször feltételesen szeretünk másokat. Egyes emberekhez jobban vonzódunk, mint másokhoz, és ennek eredményeként azokat szeretjük, akikhez úgy érezzük, hogy kötődünk. Isten azonban mindannyiunkat feltétel nélkül szeret. Az Ő szeretete irántad soha nem változik. Bízhatsz az Ő szeretetében (1János 4:16), és bízhatsz abban, hogy ez mindig megmarad. Isten szeretete soha nem csökken. Állandó és következetes. Sőt, Pál apostol azt írja, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől (Róma 8:35).

Isten szeretete megtapasztalható. Bár az Ő szeretete meghaladja a mi megértésünket, Isten mégis azt kívánja, hogy érezzük és megtapasztaljuk szeretetének mélységeit. Az Efézus 3:17-19-ben, ahol Pál leírja Isten nagy szeretetének dimenzióit, azért imádkozik, hogy a hívők megragadják ezt a nagy szeretetet. Ez a görög megragadni szó többet hordoz, mint a fejben való megismerés gondolata. Pál azért imádkozik, hogy a hívők mindenütt megtapasztalják, érezzék és megpihenjenek Isten szeretetében.

Mit tegyél, ha nem érzed, hogy Isten szeret? Kezdj el hálát adni és dicsérni Őt hittel, hogy mélyen szeret téged. Köszönd meg Neki minden reggel, amikor felébredsz, és minden este, amikor lefekszel. Jegyezz meg néhány kulcsfontosságú igeverset az Ő szeretetéről. Emlékeztesd magadat gyakran a nap folyamán, hogy Isten mélyen és szenvedélyesen szeret téged. Fokozatosan, ahogy dicsőíted és megköszönöd Istennek a szeretetét, elkezded majd érezni, hogy Isten szeret.

Forrás: Crosswalk