Egy bibliai imaösszejövetel, amelyen egy maroknyi kulcsfontosságú vezető vett részt, váratlan ajtókat nyitott meg, miközben a vezetők böjtöltek és imádkoztak. Pál és Barnabás, valamint három másik tanítvány már jóval több mint egy éve egy valódi, az egész városra kiterjedő szellemi ébredés közepette volt Antiókhiában. Kiéhezve arra, hogy megtudják, milyen lépéseket kell tenniük a következőkben, elvonultak a mindennapi szolgálatból, hogy meghallják Isten szavát.

A Szentlélek világosan szólt hozzájuk, és egy olyan látomást és irányt adott nekik, amelyre korábban nem gondoltak. Legalább 10-15 év telt el a feltámadás óta, és azóta, hogy a Nagy Missziós parancsot megkapták, de még senki sem tett érdemi erőfeszítéseket a pogány világ elérésére. Miközben azonban az odaadó csapat böjtölt és imádkozott, hirtelen egy új ajtó nyílt meg. A Lélek világosan arra utasította őket, hogy terjesszék az evangéliumot a pogányok között. Ez a váratlanul megnyílt ajtó vezetett ahhoz, amit általában Pál első missziós útjának nevezünk (ApCsel 13:1-4). A világ végérvényesen megváltozott annak az ajtónak köszönhetően, mely a tanítványok imádsága és böjtje által nyílt meg.

Így működik Isten. Böjtölünk és imádkozunk, időt szentelünk rá és fegyelmezzük a testünket, és Isten megáld minket az Ő munkájának csodálatos lehetőségeivel. Hogyan tapasztalhatod meg a nyitott ajtók áldását? Isten szuverén, és gyakran ellenáll egyszerű és néha öncélú formuláinknak – különösen, ha azokkal azt próbáljuk manipulálni, hogyan vagy mikor cselekedjen. Mivel azonban az Ő jelleme soha nem változik, a Szentírásból kiolvasható, hogy mit vár tőlünk, amikor arra vágyunk, hogy a váratlan áldás nyitott ajtajain átmenjünk.

Íme három alapelv, amit érdemes megjegyezni:

1) A Szentlélek szólhat hozzánk egyénileg is – és ezt meg is teszi -, de az Újszövetségben sokkal gyakoribb, hogy akkor lehetünk tanúi Isten kibontakozó tervének, amikor Isten népe együtt böjtölt és imádkozott. Ezért, amikor böjtölsz és imádkozol, csatlakozz más hasonló gondolkodású és odaadó hívőkhöz, és böjtöljetek és imádkozzatok csoportosan. Bámulatos, mit tesz Isten, amikor összefogunk.

2) Rick Warren mondta a legjobban – “ez nem rólad szól”! Azok a váratlanul megnyíló ajtók, amelyek végül a legnagyobb megelégedettséget hozzák számodra, azok, amelyek a legnagyobb dicsőséget hozzák Istennek. Ez az, amit szeretnél, nem igaz? Várd az olyan nyitott ajtókat, amelyek előmozdítják Jézus evangéliumát és felgyorsítják az Ő küldetését rajtad keresztül. Sokkal többet fogsz megtapasztalni Istenből, ha az Ő tervére összpontosítasz.

3) Mindig mozdulj meg – bármilyen kicsi is legyen a lépés – abba az irányba, ahová Isten vezet. Pál első útja nem is volt olyan messze ősei otthonától, Tarsustól. De ez az első utazás kitágította a képességét többre. Amikor az ajtó kinyílik – menj át rajta. Hagyd Jézusra az áldás mértékét. Csak legyél engedelmes a kis lépésekben, és Ő valószínűleg kiszélesíti az utadat a jövőben.

A böjt és az imádság fokozza mindannak az intenzitását, amit Jézusért teszünk. Ezenkívül a böjt és az imádság segít felismerni a nyitott ajtókat, amelyeket Isten elénk helyez. Miért ne akarnánk mindezt? Ha eddig ritkán vagy soha nem böjtöltél, keress gyakorlati útmutatást, kezdd el onnan, ahol vagy, majd imádkozz és higgy. Kérd Istent, hogy úgy használjon téged, mint még soha, amikor az ajtók elkezdenek megnyílni!

Forrás: Churchleaders